Bài 26. TRỒNG CÂY RỪNG

Mùa trồng rừng chính ở các tỉnh miền Bắc là mùa xuân và mùa thu, các tỉnh miền Trung và miền Nam là mùa mưa Đào hố trồng cây rừng: lớp đất màu để riêng, khi lấp hố cho đất màu đã trộn phân bón xuống trước Quy trình kỹ thuật trồng rừng bằng cây con gồm các bước: tạo lỗ trong hố, đặt cây vào lỗ trong hố đất, lấp đất, nén chặt, vun kín gốc cây