Bài 51. Thực hành: XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ, ĐỘ TRONG VÀ ĐỘ pH CỦA MƯỚC NUÔI THỦY SẢN

I. Mẫu nước và dụng cụ cần thiết - Nhiệt kế - Đĩa sếch xi - Thang màu pH chuẩn - 2 thủng nhựa đựng mẫu nước nuôi cá (nếu không có ao nuôi cá) có chiều cao tối thiểu là 60- 70 cm, đường kính thùng 30cm - Giấy đo pH