Đề án Cải tiến việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 1. Sự cần thiết phải triển khai đề án.

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người nói chung và quyền khiếu nại, tố cáo của công dân nói riêng không những được Nhà nước ghi nhận, mở rộng mà còn tạo mọi điều kiện để nhân dân dễ dàng thực hiện. Trong Hội nghị Thanh tra toàn miền Bắc ngày 05/3/1960 Bác Hồ đã huấn thị: “Đồng bào có oan ức mới khiếu nại hoặc chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ mà khiếu nại. Ta phải giải quyết nhanh, tốt thì đồng bào thấy rõ Đảng và Chính phủ quan tâm lo lắng đến quyền lợi của họ, do đó mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Chính phủ càng được tốt hơn”. Lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ quyền khiếu nại của công dân và bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là một vấn đề quan trọng và bức thiết trong bối cảnh nước ta hiện nay khi tình trạng khiếu nại, tố cáo ở cả nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng ngày càng gia tăng, và liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, làm ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ căn bản của nhân dân, trách nhiệm của những cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tốt hay kém nó thể hiện được chất lượng quản lý của các cơ quan nhà nước cũng như mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước ta.

 

docx 20 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 256Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề án Cải tiến việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng dân.
- Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 31/7/2014 của Tỉnh ủy Khánh Hòa.
- Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 12 /11/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
	II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU XÂY DỰNG ĐỀ ÁN.
	2.1. Quan điểm xây dựng đề án.
Thứ nhất, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phải được được tổ chức tốt, giải quyết thấu tình đạt lý.
Thứ hai, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật, đảm bảo tính công bằng dân chủ; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo phải thể hiện bằng văn bản.
Thứ ba, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm.
	2.2. Mục tiêu đề án.
	2.2.1. Mục tiêu chung.
Tạo ra sự chuyển biến tích cực căn bản trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước; ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và nhân dân ở xã, phường, thị trấn, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo; giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 
	2.2.2. Mục tiêu cụ thể.
Mục tiêu chủ yếu của đề án là cụ thể hóa các nội dung chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2020 nhằm:
- Tạo ra sự chuyển biến tích cực; tập trung giải quyết các vấn đề khiếu kiện nổi cộm.
- Thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo phải có quyết định giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành quyết định đang có hiệu lực thi hành.
- Các khiếu nại, tố cáo phải được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở. Khắc phục tình trạng khiếu nại, tố cáo tràn lan, vượt cấp.
- Tăng cường pháp chế XHCN xây dựng và củng cố Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội.
	III. NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN.
	3.1. Đặc điểm tình hình.
Khánh Hoà là một tỉnh thuộc duyên hải nam Trung bộ của nước ta, với diện tích tự nhiên là 5.217,6 km2, gồm 9 huyện, thị xã, thành phố. Toàn tỉnh có 35 phường 6 thị trấn và 99 xã, phường, thị trấn. Với dân số gần 1,174.100 người với 32 (1) dân tộc anh em, tập trung đông ở thành phố Nha Trang và những huyện ven biển.
Là tỉnh thuộc cực nam Trung bộ. Trước 1975, Khánh Hoà là một trong những trung tâm quân sự, chính trị, kinh tế của địch, có nhiều cơ sở nhà, đất của các đối tượng: nguỵ quân, nguỵ quyền, đảng phái phản động trong diện cải tạo hoặc đối tượng trong diện cải tạo nhà đất công thương nghiệp, tôn giáo, văn hoá, giáo dục,Sau giải phóng miền Nam, thực hiện chính sách cải tạo XHCN về nhà, đất, cơ sở kinh doanh, nhà nước cải tạo quản lý nhiều nhà, đất, tài sản của các đối tượng nêu trên, dẫn đến sau này phát sinh khiếu kiện việc thực hiện các chính sách cải tạo của nhà nước. Là tỉnh ven biển, những năm trước khi đổi mới, tình hình vượt biển trốn ra nước ngoài xảy ra liên tục. Nhiều trường hợp đối tượng ra đi bị quản lý nhà đất theo diện vắng chủ. Nhưng thực tế có nhiều trường hợp chưa xác định được thực chất việc trốn đi nước ngoài và quyền sở hữu nhà đất, do đó phát sinh khiếu nại, xin lại nhà,
Khánh Hoà có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh (năm 2012 là 11 %, sáu tháng đầu năm 2015 tăng 8,05%), thu ngân sách hàng năm đều tăng cao (năm 2014 là 15.338 tỷ đồng). Việc quy hoạch đô thị hoá, xây dựng các khu công nghiệp, khu dân cư, dự án đầu tư, các công trình công cộng, chỉnh trang mở rộng, làm mới đường giao thông phát triển nhanh đã phát sinh rất nhiều khiếu kiện về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Tình hình lấn chiếm, sử dụng đất đai, nhà cửa không có ranh giới, hồ sơ hợp pháp tồn tại trong nhiều năm dẫn đến tranh chấp, phát sinh khiếu nại, tố cáo.
(1) Theo Bách khoa toàn thư mở Wikiped (số liệu thống kê ngày 01/4/2011)
Cũng như cả nước, từ khi thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch Đảng, chống tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy các cơ quan nhà nước, làm lành mạnh hoá các quan hệ xã hội, thì quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong tỉnh Khánh Hoà được phát huy, tác động trực tiếp tới tình hình và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tỉnh.
	3.2. Tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong tỉnh từ năm 2013 đến 7/2015.
Trên thực tế tình hình KN,TC hiện nay vẫn đang là vấn đề bức xúc, nhạy cảm. Công tác giải quyết đơn thư KN,TC bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, còn bộc lộ một số tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm, nhất là trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước trong công tác tiếp công dân; theo dõi xử lí đơn thư, về trình tự thủ tục cũng như chất lượng, hiệu quả trong giải quyết đơn thư KN,TC; công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đối với thủ trưởng các đơn vị, địa phương chưa được coi trọng đúng mức. Gồm những nội dung chủ yếu sau:
Từ năm 01/2013 đến 7/2015, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 6.222 đơn khiếu nại, tranh chấp, kiến nghị và tố cáo. Trong đó, số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp là 5.342 vụ. Số còn lại 880 đơn thư khiếu tố thuộc thẩm quyền giải quyết các cơ quan tư pháp, đảng, đoàn thể, các cơ quan Trung ương (chi tiết xem phụ lục).
Các vụ việc khiếu nại, tố cáo xảy ra có từ nhiều nguyên nhân khác nhau, 
nhưng chung quy lại nó đều xuất phát từ việc quyền, lợi ích của nhà nước, của 
tập thể, của cá nhân bị xâm hại. Nhìn một cách khách quan có khi cũng cho 
thấy một số văn bản của một số cơ quan đại diện cho nhà nước khi ban hành 
văn bản ra, bản thân nó cũng ẩn chứa hai mặt của một vấn đề, khi thực hiện 
nó mới bộc lộ lên trên thực tiễn. Một mặt nó thể hiện tính đúng đắn, tích cực, 
đáp ứng được nguyện vọng của nhiều người, và phù hợp với xu thế phát triển 
của thời đại, của xã hội. Mặt khác nó có hạn chế, thậm chí nó đe doạ gây thiệt 
hại đến quyền, lợi ích của một số bộ phận nhân dân, bên cạnh đó không ít một 
số địa phương, cơ quan nhà nước, những người có thẩm quyền trong việc thi 
hành chính sách pháp luật đã lợi dụng để trục lợi cho bản thân, tham nhũng, 
tiêu cực, gây nhũng nhiễu nhân dân. Bởi vậy, công dân đi khiếu kiện các cơ 
quan nhà nước là một tất yếu khách quan.
Nguyên nhân đơn KN,TC của công dân tăng nhiều do việc thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng các mạng đường nội thị, việc xây dựng các khu du lịch và giải trí, các dự án đầu tư các khu dân cư tại các đơn vị.
	IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN.
	4.1. Các giải pháp thực hiện đề án.
	4.1.1. Quan điểm chỉ đạo.
Giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cơ quan và đơn vị. Do đó công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cần tổ chức thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau:
- Cấp ủy chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan có thẩm quyền tiến hành phân công lãnh đạo phụ trách công tác quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giải quyết khiếu nại, tố cáo phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương và đơn vị.
- Tiếp tục phổ biến và tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Nghị định 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn và pháp luật khác của Nhà nước để mọi tầng lớp nhân dân nắm vững và thực hiện.
- Phân công cán bộ có trách nhiệm thường xuyên tiếp công dân, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình.
Giải quyết khiếu nại, tố cáo phải nhanh chóng, không để kéo dài và đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; những vụ việc nổi cộm, phức tạp phải tập trung lực lượng giải quyết dứt điểm.
- Tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, hách dịch cửa quyền, gây phiền hà, mất dân chủ ở các cấp các ngành.
Xem xét, kết luận, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải khách quan, đúng chính sách và pháp luật, có lý, có tình. Đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật.
- Định kỳ tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Làm tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kiện toàn cán bộ thanh tra cho thanh tra các cấp, các ngành, để đảm bảo đủ lực lượng hoàn thành nhiệm vụ.
- Tăng cường phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa cơ quan thanh tra với các ngành trong khối nội chính, kiểm tra Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể quần chúng
- Thường xuyên thanh tra việc chấp hành pháp luật khiếu nại, tố cáo; kiểm tra công tác tiếp dân và trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cấp, các ngành, đặc biệt là đối với cấp xã. Chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong công tác quản lý, chỉ đạo việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
	4.1.2. Một số giải pháp chủ yếu.
- Công tác tiếp dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo.
+ Tiếp tục củng cố, kiện toàn phòng tiếp công dân ở các cấp, các ngành, đặc biệt là đối với cấp cơ sở xã, phường, thị trấn đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.
+ Bố trí cán bộ có trách nhiệm đủ năng lực và phẩm chất để thường trực tiếp công dân. Có lịch định kỳ tiếp công dân của thủ trưởng các cấp, các ngành.
Tổ chức tốt việc tiếp nhận, kịp thời phân loại xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
+ Tăng cường vai trò tham mưu, đề xuất các biện pháp chỉ đạo công tác tiếp công dân; đề cao trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành để giải quyết có chất lượng và hiệu quả các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
+ Tăng cường phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa các cấp, các ngành. Thanh tra, kiểm tra các cấp phối hợp, tham mưu, giúp thủ trưởng cùng cấp giải quyết dứt điểm đối với các vụ khiếu kiện phức tạp tồn đọng kéo dài.
+ Hội đồng phổ biến và giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các đoàn thể quần chúng tổ chức bằng các hình thức thích hợp để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân và Nghị định 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.
+ Củng cố kiện toàn tổ chức thanh tra nhân dân xã, phường và cơ quan đơn vị nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các tiêu cực nảy sinh và giảm sát giải quyết các vụ việc tại cơ sở.
+ Có biện pháp xử lý kiên quyết những đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, cố tình tố cáo sai sự thật. Nâng cao cảnh giác chống âm mưu phá hoại của kẻ địch.
+ Báo cáo định kỳ hàng tháng, sơ kết, tổng kết hàng năm của các cấp, các ngành phải có nội dung kiểm điểm, đánh giá về công tác cải tiến giải quyết khiếu nại, tố cáo.
+ Làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong việc thực hiện công tác giải quyết đơn thư KN,TC; coi việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của địa phương, của ngành và lĩnh vực mình quản lý và tiêu chí để bình xét thi đua hàng năm.
	4.2. Biện pháp cụ thể việc cải tiến.
	4.2.1. Tổ chức tiếp công dân.
- Thủ trưởng các cấp, các ngành phải tổ chức và quản lý nơi tiếp công dân của đơn vị mình. Việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, đưa đơn khiếu nại, tố cáo được tiến hành tại nơi tiếp công dân. Tại nơi tiếp công dân phải ban hành nội quy, niêm yết lịch tiếp công dân, bố trí nơi tiếp công dân tại địa điểm thuận tiện, có điều kiện vật chất cần thiết để công dân trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo.
- Lịch tiếp dân phải được ghi công khai và ghi cụ thể thời gian, chức vụ người tiếp công dân. Nội quy tiếp công dân phải ghi rõ trách nhiệm của người tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo.
- Thủ trưởng các cấp, các ngành có trách nhiệm định kỳ trực tiếp tiếp công dân theo quy định tại Điều 61 của Luật Khiếu nại năm 2011. Ngoài việc tiếp công dân theo định kỳ, thủ trưởng các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp phải tiếp công dân khi có yêu cầu khẩn thiết.
- Người tiếp công dân phải có sổ ghi chép theo dõi việc tiếp công dân; yêu cầu công dân khiếu nại, tố cáo xuất trình giấy tờ tuỳ thân và trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo. Trong trường hợp có nhiều người đến khiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung thì yêu cầu họ cử đại diện trực tiếp trình bày nội dung sự việc.
- Công dân đến khiếu nại, tố cáo trực tiếp mà vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì người tiếp công dân hướng dẫn họ viết thành đơn hoặc ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo và yêu cầu công dân ký tên hoặc điểm chỉ. Đối với những khiếu nại thuộc thẩm quyền mà vụ việc đã rõ ràng, cụ thể có cơ sở giải quyết thì khi tiếp công dân thủ trưởng cơ quan Nhà nước phải trả lời ngay cho công dân biết. Nếu vụ việc phức tạp cần nghiên cứu, xem xét thì phải nói rõ thời hạn giải quyết. Vụ việc khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì hướng dẫn bằng văn bản để công dân khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với tố cáo thì người tiếp công dân phải tiếp nhận, phân loại và xử lý theo quy định tại Điều 27 của Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.
- Những trường hợp người đến khiếu nại, tố cáo có hành vi gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước, cán bộ công chức thừa hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm pháp luật thì thủ trưởng cơ quan Nhà nước, người phụ trách tiếp công dân có trách nhiệm xử lý theo quy định pháp luật hiện hành hoặc yêu cầu lực lượng công an địa bàn giải quyết.
- Thủ trưởng cơ quan Nhà nước có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan công an trong việc bảo vệ an ninh trật tự; an toàn nơi tiếp công dân.
- Đối với cấp tỉnh.
+ UBND tỉnh thường xuyên bố trí địa điểm chung để HĐND, UBND, đoàn đại biểu Quốc hội, đại diện tổ chức chính trị tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo; cử mỗi cán bộ phó văn phòng hoặc cấp tương đương phụ trách nơi tiếp công dân để tổ chức thực hiện chế độ tiếp dân thường xuyên.
+ Thành lập tổ tiếp công dân của HĐND và UBND tỉnh, do đồng chí phó văn phòng (nói trên) làm tổ trưởng, tổ có từ 3 đến 5 thành viên tham gia. Tổ có con dấu để hoạt động trong công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.
* Chức năng: Tham mưu giúp Thường trực HĐND và UBND tỉnh trong việc tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
* Nhiệm vụ, quyền hạn: Tiếp nhận xử lý khiếu nại, tố cáo gửi đến Thường trực HĐND và UBND; tham gia các cuộc họp của HĐND và UBND tỉnh có nội dung liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đề xuất với Thường trực HĐND và UBND tỉnh tổ chức họp để xứ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi cần thiết. Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đề xuất hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khi được Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh giao.
Sau khi được thành lập, tổ có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc và đề ra những nhiệm vụ cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện.
+ Thanh tra tỉnh, thanh tra sở, ngành có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân thường xuyên.
+ Ngoài hệ thống Thanh tra Nhà nước cấp tỉnh đã nói trên, các cơ quan của tỉnh: Công an; Quân sự; Hải quan; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài chính; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tổ chức chính quyền; Giao thông vận tải; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân thường xuyên.
+ Các cơ quan sở, ngành khác của tỉnh căn cứ vào quy định tại chương V của Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Nghị định 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ và tình hình khiếu nại, tố cáo liên quan đến ngành, lĩnh vực của mình quản lý để bố trí thời gian tiếp công dân thích hợp.
- Đối  với cấp huyện, thị  xã.
+ Củng cố nơi tiếp công dân của HĐND và UBND huyện, phân công cán bộ thường xuyên tiếp dân, cán bộ phải có đủ phẩm chất, năng lực, am hiểu chính sách pháp luật, có ý thức trách nhiệm làm công tác tiếp công dân.
+ Chủ tịch UBND huyện mỗi tháng ít nhất 2 ngày trực tiếp tiếp công dân, lịch tiếp công dân phải được niêm yết công khai và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
+ Thanh tra các huyện, thị xã và các phòng, ban chuyên môn của huyện thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định.
- Đối  với cấp xã (xã, phường, thị  trấn).
+ Chủ tịch UBND xã thực hiện tiếp công dân mỗi tuần ít nhất một ngày.
+ Ủy ban nhân dân cấp xã, công an tại các địa phương có trách nhiệm bảo vệ an toàn các trụ sở tiếp công dân của các cơ quan trên địa bàn mình quản lý. Trong trường hợp cần thiết áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với những người lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật tại nơi tiếp công dân.
	4.2.2. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
- Trường hợp cần thiết Chủ tịch UBND các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân địa phương giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tạo điều kiện để các cơ quan của Quốc hội, HĐND, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên của Mặt trận, tổ chức Thanh tra nhân dân giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại địa phương. Định kỳ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo với HĐND cùng cấp, cơ quan hành chính Nhà nước và cơ quan Thanh tra Nhà nước cấp trên; đồng thời thông báo đến Ủy ban Mặt trận cùng cấp biết.
- Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện, thị xã và sở, ngành có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị cùng cấp trong việc tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo; kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới của thủ trưởng cơ quan cùng cấp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Khi cần thiết Thanh tra Nhà nước các cấp đề nghị thủ trưởng cùng cấp triệu tập thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới họp để đề xuất biện pháp tổ chức chỉ đạo, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp.
- Thanh tra Nhà nước các cấp, các ngành khi phát hiện có vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý; kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của thủ trưởng cùng cấp. Tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm; xây dựng các báo cáo của UBND về công tác giải quyết đơn thư KN,TC; thực hiện chế độ báo cáo tháng, quý, năm theo quy định.
- Đối  với cấp tỉnh và cấp huyện, thị  xã.
+ Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các phòng, ban của huyện, thị có nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
+ Những đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc UBND huyện, thị xã thuộc lĩnh vực nào thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý lĩnh vực đó có trách nhiệm xác minh, kết luận, tham mưu cho Chủ tịch UBND cùng cấp ra quyết định giải quyết.
Thanh tra cùng có trách nhiệm giúp các cơ quan được giao xác minh kết luận, giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm cho việc giải quyết được đúng trình tự, thủ tục luật định.
+ Giao Thanh tra tỉnh trực tiếp xác minh, kết luận khiếu nại, tố các phức tạp, có liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc nhiều cấp quản lý; những khiếu nại mà Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Giám đốc sở (các ngành tương đương) đã giải quyết, nhưng còn có khiếu nại và những vụ việc khác.
- Đối  với cấp xã (xã, phường, thị trấn).
+ Chủ tịch UBND cấp xã là người giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền phát sinh tại địa phương mình quản lý, không để xảy ra tình trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo kéo dài hoặc đùn đẩy lên cấp trên. Thủ tục giải quyết phải tuân theo quy định của pháp luật.
+ Kiện toàn, củng cố và có kế hoạch, biện pháp đào tạo nâng cao trình độ, năng lực nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Sử dụng có hiệu quả công an địa bàn, cán bộ công chức tăng cường xã tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.
+ Thường xuyên củng cố mạng lưới tổ chức thanh tra nhân dân; đẩy mạnh hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể quần chúng nhằm góp phần đấu tranh chống tiêu cực và giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh tại cơ sở.
+ Trên cơ sở pháp luật, phát huy tính cộng đồng, làng bản vận; dụng vai trò tích cực của họ tộc; già làng, trưởng bản; những hương ước tốt đẹp, uy tín của các bậc cao niên, trong giải quyết các vấn đề phức tạp xảy ra tại địa phương.
	4.2.3. Đào tạo tập huấn nghiệp vụ.
- Thường xuyên gắn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo với việc bố trí và đào tạo nhất là đối với cán bộ cơ sở.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo về trình độ, nghiệp vụ thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo phù hợp với từng đối tượng.
- Tiến hành mở các lớp tập huấn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo cho các cấp cán bộ nhất là cấp xã, phường và thị trấn.
	4.2.4. Hoàn thiện hệ thống sổ sách, biểu mẫu, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo.
- Tiến hành biên soạn sổ sách, biểu mẫu sử dụng thống nhất cho công tác quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở tất cả các cấp, các ngành trong phạm vi toàn tỉnh.
- Báo cáo tháng các đơn vị phải đảm bảo đủ các thông tin và độ chính xác; ghi rõ họ, tên, địa chỉ người khiếu nại, tố cáo để cơ quan có trách nhiệm tổng hợp đúng số lượng, vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.
	4.2.5. Công tác phối hợp.
Tiếp tục sự phối hợp giữa Thanh tra Nhà nước với Ủy ban kiểm tra Đảng các cấp; giữa Văn phòng HĐND và UBND với Văn phòng cấp uỷ cùng cấp; giữa cơ quan hành chính, cơ quan tư pháp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan đoàn thể quần chúng trong công tác quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
	4.2.6. Công tác khen thưởng - kỷ luật.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc giải quyết kh

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe an.docx