Đề cương ôn tập chương I - Đại số lớp 7

I. LÝ THUYẾT

1. Thế nào là số hữu tỉ? Kí hiệu tập hợp các số hữu tỉ?

2. Thế nào là số hữu tỉ dương? Số hữu tỉ âm?

Số hữu tỉ nào không là số hữu tỉ âm và cũng không là số hữu tỉ dương?

3. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x được xác định như thế nào?

4. Định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ. Viết công thức.

5. Nêu công thức

- Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

- Chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0.

- Lũy thừa của một lũy thừa.

- Lũy thừa của một tích.

- Lũy thừa của một thương.

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 15/04/2019 Lượt xem 136Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập chương I - Đại số lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG I
Đại số lớp 7
LÝ THUYẾT
Thế nào là số hữu tỉ? Kí hiệu tập hợp các số hữu tỉ?
Thế nào là số hữu tỉ dương? Số hữu tỉ âm?
Số hữu tỉ nào không là số hữu tỉ âm và cũng không là số hữu tỉ dương?
Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x được xác định như thế nào?
Định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ. Viết công thức.
Nêu công thức
Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.
Chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0.
Lũy thừa của một lũy thừa.
Lũy thừa của một tích.
Lũy thừa của một thương.
Thế nào là tỉ số của hai số hữu tỉ? Cho ví dụ.
Tỉ lệ thức là gì? Phát biểu hai tính chất của tỉ lệ thức. Nêu tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
Thế nào là số vô tỉ? Cho ví dụ. Kí hiệu tập hợp các số vô tỉ.
Thế nào là số thực? Cho ví dụ. Kí hiệu tập hợp các số thực.
 Định nghĩa căn bậc hai của một số không âm. Tính ; ; 
BÀI TẬP
Bài 1: Tính
a) 	b) 	c) 
d) 	e) 	g) 
h) 	k) 
 Bài 2: Tìm x biết
a) 	b) 	c) 
d) 	e) 	g) 
h) 	k) 
 Bài 3: 
Tìm hai số x và y biết và 
Tìm hai số x và y biết và 
	Bài 4: Tính độ dài các cạnh của một tam giác biết chu vi là 33cm và các cạnh của 
	tam giác tỉ lệ với 2; 4; 5.
	Bài 5: Tìm số đo mỗi góc của tam giác ABC biết số đo 3 góc của tam giác đó tỉ lệ là 
	1:2:3
	Bài 6: Số học sinh của 3 lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 9; 10; 8. Biết số học sinh của lớp 
	7A ít hơn 7B là 5 em. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
	Bài 7: Số học sinh giỏi, khá, trung bình của khối 7 lần lượt tỉ lệ với 2:3:5. Tính số 
	học sinh khá, giỏi, trung bình biết tổng số học sinh khá và học sinh trung bình hơn 
	học sinh giỏi là 180 em.
	Bài 8: Ba lớp 8A, 8B, 8C trồng được 120 cây. Tính số cây trồng được của mỗi lớp, 
	biết rằng số cây trồng được của mỗi lớp tỉ lệ với 3:4:5
	Bài 9: Tìm x, y, z biết ; và 
	*Bài 10: So sánh 
 và 
và 
	*Bài 11: Cho và 
	*Bài 12: Tính 
	*Bài 13: 
Tìm GTNN của 
Tìm GTLN của 
	*Bài 14: Tìm x biết 
	*Bài 15: Tìm GTNN của biểu thức 
	Chú ý: Các bài * dành riêng cho lớp 7A

Tài liệu đính kèm:

  • docOn_tap_chuong_I_dai_so_7.doc