Đề cương ôn tập kiểm tra học kì II môn Sinh 9 (năm học 2014 – 2015)

Câu 1: Ưu thế lai là gì? Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai? Muốn duy trì ưu thế lai phải làm thế nào?

Câu2: Sự khác nhau giữa nhóm cây ưa ẩm và nhóm cây chịu hạn.?

Câu3: Vì sao mật độ quần thể được coi là một trong những đặc tính cơ bản của quần thể?

Câu4: Đa số sinh vật sống trong phạm vi nhiệt độ là bao nhiêu? Thế nào là sinh vật biến nhiệt, thế nào là động vật đẳng nhiệt? Trong các loài sau đây, loài nào là động vật biến nhiệt: thằn lằn, gà gô trắng, nhím, sâu hại táo, ruồi nhà, kì nhông.

âu 5: Trong chọn giống người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần nhằm mục đích:

Câu 6: Bản thân em làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên hoang dã?

 

doc 1 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 185Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập kiểm tra học kì II môn Sinh 9 (năm học 2014 – 2015)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH 9
( NĂM HỌC 2014 – 2015)
Câu 1: Ưu thế lai là gì? Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai? Muốn duy trì ưu thế lai phải làm thế nào?
Câu2: Sự khác nhau giữa nhóm cây ưa ẩm và nhóm cây chịu hạn.?
Câu3: Vì sao mật độ quần thể được coi là một trong những đặc tính cơ bản của quần thể?
Câu4: Đa số sinh vật sống trong phạm vi nhiệt độ là bao nhiêu? Thế nào là sinh vật biến nhiệt, thế nào là động vật đẳng nhiệt? Trong các loài sau đây, loài nào là động vật biến nhiệt: thằn lằn, gà gô trắng, nhím, sâu hại táo, ruồi nhà, kì nhông.
âu 5: Trong chọn giống người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần nhằm mục đích:
Câu 6: Bản thân em làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên hoang dã?
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II MÔN CÔNG NGHỆ
Câu 1: Thế nào là mạng điện lắp đặt kiểu nổi, kiểu ngầm?
Dây dẫn được lồng trong các ống nhựa đặt dọc theo trần nhà là đặc điểm của kiểu lắp đặt nào?
Câu 2: Khi kiểm tra, bảo dưỡng mạng điện, cần phải kiểm tra những phần tử nào của mạng điện? Trình bày cách kiểm tra các đồ dùng điện.
Câu 3: Em hãy nêu quy trình lắp đặt mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn
Câu 4: Quan sát Sơ đồ mạch điện có thể nhận biết được dây pha và dây trung tính không? Vì sao (Giả sử trên Sơ đồ không Kí Hiệu O và A )
 Quan sát sơ đồ mạch điện được vẽ chính xác, ta có thể nhận biết được dây pha và dây trung tính Vì các thiết bị điện trên bảng điện(cầu chì, công tắc) thường được nối với dây pha còn các đồ dung điện (bóng đèn, quạt) thường lắp với dây trung tính
Câu 5: Vẽ Sơ đồ Nguyên Lý và Sơ đồ Lắp đặt của mạch điện gồm 1 cầu chì, 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn
Sơ đồ Nguyên lý
Sơ đồ lắp đặt (Tự vẽ ở vở ghi)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_cuong_sinh_9.doc