Đề cương ôn tập Lịch Sử 7 học kì I (năm 2015 - 2016)

I. Trắc nghiệm:

1. Châu Mỹ đã được phát hiện bởi cuộc phát kiến của:

A. Cô-lôm-bô

C. Va-xcô đơ Ga-ma.

B. Ph. Ma-gien-lăng

D. Đi-a-xơ.

2. Hiện nay khu vực Đông Nam Á có . quốc gia:

A .10 B .11 C .12 D .13

3. Sau chiến thắng Bạch Đằng, Ngô Quyền lên ngôi vào năm:

A.938 B. 987 C. 940 D.939

4. Sau khi lên ngôi Đinh Tiên Hoàng đặt tên nước là:

A . Cổ Loa B . Đại Cồ Việt

C . Đại Ngu D . Hoa Lư

5. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: (1,0 điể m)

A. Năm 1010 Lý Công Uẩn dời đô về Đại La và đổi tên là .

B. Khi nhà Tống xâm lược nước ta . được cử làm tổng chỉ huy cuộc kháng chiến.

C. Lý Thường Kiệt chọn sông Như Nguyệt để .

D. Năm 1077 cuộc kháng chiến chống .kết thúc thắng lợi.

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 201Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập Lịch Sử 7 học kì I (năm 2015 - 2016)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 7 HK I (2015 - 2016)
I. Trắc nghiệm:
1. Châu Mỹ đã được phát hiện bởi cuộc phát kiến của:
A. Cô-lôm-bô
Va-xcô đơ Ga-ma.
B. Ph. Ma-gien-lăng
Đi-a-xơ.
2. Hiện nay khu vực Đông Nam Á có .... quốc gia:
A .10 	B .11	C .12	D .13
3. Sau chiến thắng Bạch Đằng, Ngô Quyền lên ngôi vào năm:
A.938 	B. 987 	C. 940 	D.939
4. Sau khi lên ngôi Đinh Tiên Hoàng đặt tên nước là:
A . Cổ Loa 	B . Đại Cồ Việt 	
C . Đại Ngu 	D . Hoa Lư 
5. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: (1,0 điểm)
A. Năm 1010 Lý Công Uẩn dời đô về Đại La và đổi tên là .............
B. Khi nhà Tống xâm lược nước ta ...................... được cử làm tổng chỉ huy cuộc kháng chiến.
C. Lý Thường Kiệt chọn sông Như Nguyệt để ........................
D. Năm 1077 cuộc kháng chiến chống ................kết thúc thắng lợi. 
6. Nối các sự kiện của cột A và thời gian của cột B sao cho phù hợp: 
CỘT A
NỐI
CỘT B
1. Nhà Lý thành Lập 
A. 1258
2. Nhà Trần thành lập
B. 1226
3. Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt
C. 1009
4. Cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông Cổ
D. 1285
E. 1054
7. Ai là người thống nhất đất nước?
A. Đinh Liễn 
 	B. Đinh Công Tráng 
 	C. Đinh Bộ Lĩnh 
 	D. Đinh Công Trứ 
8. Kinh đô của nước Đại Cồ Việtđặt ở đâu?
A. Địa La B. Hoa Lư
C. Cổ Loa D. Thăng Long 
9. Công việc đầu tiên mà Lý Công Uẩn làm là gì?
A. Đổi tên nước là Đại Việt, chia nước thành 24 lộ, phủ
B. Ban hành bộ Hình thư
C. Dời đô về Đại La, đổi tên là Thăng Long
D. Xây dựng quân đội
10. Các công trình kiến trúc thời Lý (chuông Qui Điền, tháp Báo Thiên, tháp Phổ Minh được xây dựng ở đâu?
A. Hà Nội, Hải Phòng
B. Hà Nội, Nam Định
C. Nam Định, Hải Phòng
D. Hà Nội, Bắc Ninh
11. Vua Trần để chuông cho dân đến kêu oan khi cần ở thềm điện nào?
A. Long Biên B. Long Trì
C. Thăng Long D. An phủ sứ
12. Hội nghị Diên Hồng họp ở đâu?
A. Bình Than B. Vạn Kiếp
C. Thăng Long D. Thiên Mạc
II. Tự luận.
1. Em hiểu thế nào về chính sách «Ngụ binh ư nông »? Tại sao các vua nhà Lý lại thực hiện chính sách này? 
- Chính sách «Ngụ binh ư nông »: (gởi lính ở nhà nông), nghĩa là hàng năm lực lượng quân đội chính qui luân phiên nhau về quê làm ruộng, chỉ để lại một bộ phận quân thường trực luyện tập 
 	- Chính sách «Ngụ binh ư nông » có ưu điểm là: 
 	Lực lượng tham gia quân đội vừa là những thanh niên trai tráng ở các làng, vừa là lực lượng lao động sản xuất chính (vừa đảm bảo nhà nước có quân đội khi có chiến tranh; vừa có thể tự túc lương thực
2. Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào?
- Tình hình Đại Việt cuối thế kỷ XII: Chính quyền không chăm lo đến dời sống nhân dân 
=> nhân dân đói khổ , nhiều nơi nổi dậy đấu tranh 
- Năm 1226 Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh => Nhà Trần thành lập
3. Trình bày nguyên nhân, nội dung và tác động của phong trào cải cách tôn giáo.
- Nguyên nhân:
+ Giáo hội bóc lột nhân dân.
+ Cản trở sự phát triển của xã hội
Nội dung:
+ Phủ nhận vai trò thống trị của giáo hội.
+ Bãi bỏ lễ nghi phiền toái.
+ Quay về giáo lí nguyên thủy. 
-Tác động đến xã hội:
+ Góp phần thúc đẩy cho các cuộc khởi nghĩa nông dân.
+ Đạo Ki -Tô bị phân hóa thành 2 giáo phái: Đạo Tin lành và Kitô giáo.
4. Vì sao nói: năm 1075 Lý Thường Kiệt mở cuộc tấn công sang đất Tống là cuộc tiến công phòng vệ chính đáng?
- Cuộc tiến công chỉ nhằm vào các căn cứ: Liêm Châu, Khâm Châu, Ung Châu; đây là những căn cứ tích trữ lương thảo và vũ khí của quân Tống. Như vậy mục tiêu tiến công không vào người dân.
- Khi tiến công đến đâu Lý Thường Kiệt cũng cho yết bảng nói rõ mục đích của cuộc tiến công là phòng vệ 
- Sau khi hạ được thành Ung Châu Lý Thường Kiệt đã chủ động cho quân rút về nước
5. a) Trình bày nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
- Được tất cả các tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến.
- Nhà Trần đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. 	
-Tinh thần hy sinh của toàn dân ta, đặc biệt là quân đội nhà Trần - Những đóng góp của Trần Quốc Tuấn 
- Đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo
 	 b) Lấy mỗi nguyên nhân 1 dẫn chứng để làm rõ các nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
	- Theo lệnh triều đình nhân dân thực hiện chủ trương “ vườn không nhà trống”
	- Vua Trần thường nói với các quan trong triều “ trẫm muốn ra ngoài để nghe tiếng nói của dân và xem lòng dân biết tình trạng khó khăn của dân”.
	- Quân sĩ thích vào cánh tay hai chữ “ Sát Thát” giết giặc Mông Cổ.
	- Trần Quốc Tuấn nói “nếu bệ hạ muốn hàng giặc hãy chém đầu thần trước rồi hãy hàng”
	- Chiến lược, chiến thuật đúng đắn của vương triều Trần đặt biệt là của Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải...đã buộc giặc từ thế mạnh chuyển sang thế yếu. 

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_cuong_on_tap_HKI_1516Lich_su_7.doc