Đề cương ôn tập môn Địa lí 8, học kỳ I

Câu 1 : Hãy nêu các đặc điểm vị trí, kích thước của lãnh thổ châu Á và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu.

Câu 2 : Ở châu Á phổ biến là kiểu khí hậu nào? Nêu đặc điểm của từng kiểu khí hậu.

Câu 3 : Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của 3 địa điểm (SGK trang 9) hãy cho biết mỗi điểm nằm trong đới khí hậu nào? Nêu đặc điểm của nhiệt độ và lượng mưa của mỗi điểm đó.

Câu 4 : Cho biết châu Á có những đới cảnh quang nào? Nêu những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á.

Câu 5: Trình bày đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội của các nước và vùng lãnh thổ ngày nay của châu Á.

 

doc 1 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 25/03/2017 Lượt xem 570Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập môn Địa lí 8, học kỳ I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ 8 _ HỌC KỲ I
Giáo Viên : Trần Minh Phượng _ THPT Hồ Thị Kỷ
Câu 1 : Hãy nêu các đặc điểm vị trí, kích thước của lãnh thổ châu Á và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu.
Câu 2 : Ở châu Á phổ biến là kiểu khí hậu nào? Nêu đặc điểm của từng kiểu khí hậu.
Câu 3 : Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của 3 địa điểm (SGK trang 9) hãy cho biết mỗi điểm nằm trong đới khí hậu nào? Nêu đặc điểm của nhiệt độ và lượng mưa của mỗi điểm đó.
Câu 4 : Cho biết châu Á có những đới cảnh quang nào? Nêu những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á.
Câu 5: Trình bày đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội của các nước và vùng lãnh thổ ngày nay của châu Á.
Câu 6 : Tại sao Nhật Bản trở thành nước phát triển sớm nhất châu Á?
Câu 7 : Hãy cho biết đặc điểm nền nông nghiệp châu Á. Tại sao lại hình thành 2 khu vực cây trồng vật nuôi khác nhau?
Câu 8 : Hãy xác định vị trí địa lí của khu vực Tây Nam Á. Nêu đặc điểm tự nhiên. Những đặc điểm tự nhiên gây khó khăn đến sự phát triển kinh tế-xã hội của khu vực.
Câu 9 : Nêu đặc điểm vị trí đại lí của khu vực Nam Á. Kể tên các miền địa hình chính từ bắc xuống nam. Nêu đặc điểm của từng địa hình.
Câu 10 : Nam Á nằm trong đới khí hậu nào? Nêu đặc điểm khí hậu sông ngòi, cảnh quan châu Á.
-----Hết-----

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_cuong_on_tap_HKI_Dia_Li_8.doc