Đề cương Tin học 7

1. Ôn lại các hàm:

 + Hàm tính tổng: SUM.

 + Hàm tính trung bình cộng: AVERAGE.

 + Hàm tìm giá trị lớn nhất: MAX.

 + Hàm tìm giá trị nhỏ nhất: MIN.

2. Nêu các bước để sắp xếp và lọc dữ liệu.

a) Các bước sắp xếp dữ liệu:

 B1: Nháy chuột chọn 1 ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu.

 B2: Nháy nút trên thanh công cụ để sắp theo thứ tự tăng dần (hoặc nháy nút để sắp theo thứ tự giảm dần).

 b) Các bước để lọc dữ liệu:

B1: Nháy chuột chọn 1 ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.

B2: Chọn Data  Filter  Tích chọn AutoFilter.

B3: Nháy vào nút ở trên hàng tiêu đề cột.

B4: Chọn một giá trị mà ta muốn lọc ở trong danh sách hiện ra.

 

doc 1 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 72Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương Tin học 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC 7
Ôn lại các hàm:
 + Hàm tính tổng: SUM.
 + Hàm tính trung bình cộng: AVERAGE.
 + Hàm tìm giá trị lớn nhất: MAX.
 + Hàm tìm giá trị nhỏ nhất: MIN. 
Nêu các bước để sắp xếp và lọc dữ liệu.
a) Các bước sắp xếp dữ liệu:
 B1: Nháy chuột chọn 1 ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu.
 B2: Nháy nút trên thanh công cụ để sắp theo thứ tự tăng dần (hoặc nháy nút để sắp theo thứ tự giảm dần).
 b) Các bước để lọc dữ liệu:
B1: Nháy chuột chọn 1 ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.
B2: Chọn Data à Filter à Tích chọn AutoFilter. 
B3: Nháy vào nút ở trên hàng tiêu đề cột.
B4: Chọn một giá trị mà ta muốn lọc ở trong danh sách hiện ra.
Thực hành các thao tác:
Lập bảng tính và trình bày bảng tính.
Sử dụng hàm hoặc công thức để tính toán.
Sao chép công thức; bảng tính.
Thực hiện sắp xếp và lọc dữ liệu theo yêu cầu.
Tạo biểu đồ cho miền dữ liệu theo yêu cầu.
Lưu trang tính theo địa chỉ và tên theo yêu cầu.

Tài liệu đính kèm:

  • docDE CUONG 7.doc