Đề kiểm tra 1 tiết Hoa học – Khối 11 - Chương 6

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – KHỐI 11 Đề 1

Họ và tên: . Lớp:11A.

Câu 1:

1. Viết phương trình phản ứng:

a. Isobutan với clo (1:1). Xác định sản phẩm chính và gọi tên các sản phẩm.

b. Propilen với HBr. Xác định sản phẩm chính và gọi tên các sản phẩm.

c. Trùng hợp buta-1,3-đien.

d. Trime hóa axetilen.

 

docx 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 19/12/2020 Lượt xem 38Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết Hoa học – Khối 11 - Chương 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – KHỐI 11 Đề 1
Họ và tên: .................................................................. Lớp:11A....
Câu 1: 
1. Viết phương trình phản ứng:
a. Isobutan với clo (1:1). Xác định sản phẩm chính và gọi tên các sản phẩm.
b. Propilen với HBr. Xác định sản phẩm chính và gọi tên các sản phẩm.
c. Trùng hợp buta-1,3-đien.
d. Trime hóa axetilen.
2. Hoàn thành chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều kiện (nếu có):
Đá vôi 1 Vôi sống 2 Canxicacbua 3 Axetilen (4) Benzen
 (5) (8)
 Cao su Buna 7 Buta-1,3-đien 6 Vinyl axetilen Etilen
Câu 2:
1. Từ canxi cacbua, viết phương trình điều chế: ancol etylic, etilenglicol, PE, benzen.
2. Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các chất sau: etilen, axetilen, khí cacbonic, khí hiđro.
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 6,0 gam hợp chất hữu cơ A rồi dẫn sản phẩm cháy qua dung dịch đựng nước vôi trong dư thì thấy khối lượng bình tăng 20,4 gam và có 30 gam kết tủa. Tìm CTPT của A biết tỉ khối của A đối với không khí là 2,068.
Câu 4: Brom hóa hoàn toàn 2,8 gam anken B thu được 18,8 gam dẫn xuất brom.
a. Xác định CTPT của B.
b. Xác định CTCT và gọi tên.
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – KHỐI 11 Đề 2
Họ và tên: .................................................................. Lớp:11A....
Câu 1: 
1. Viết phương trình phản ứng:
a. Isopentan với clo (1:1). Xác định sản phẩm chính và sản phẩm phụ.
b. 2-metylbut-1-en với HBr. Xác định sả phẩm chính, sản phẩm phụ.
c. Buta-1,3-đien với dung dịch brom (1:2).
d. Axetilen với dung dịch AgNO3/NH3.
2. Hoàn thành chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều kiện (nếu có):
Al4C3 1 CH4 2 C2H2 3 vinyl axetilen 4 butađien
 (5) 
 C2H4 6 C2H5OH 7 C2H4 8 PE 
Câu 2:
1. Từ butan, viết phản ứng điều chế: PVC, anđehit axetic.
2. Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các chất sau: propan, but-2-in, but-1-in, khí hiđro.
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn ankan X thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. 
a. Xác định CTPT của X. 
b. Viết CTCT và gọi tên.
Câu 4: Brom hóa hoàn toàn 5,6 gam một anken Y, thu được 21,6 gam dẫn xuất brom.
a. Xác định CTPT của B.
b. Viết CTCT và gọi tên đồng phân mạch hở của B.

Tài liệu đính kèm:

  • docxKIEM TRA 1 TIET CHUONG 6_12294319.docx