Đề kiểm tra 1 tiết – Môn Sinh học 7 (giữa học kì I)

Câu 1(2đ): So sánh động vật và thực vật?

Câu 2(3đ): Trùng sốt rét kí sinh trong tuyến nước bọt của loài nào, Các biện pháp phòng tránh tác hại của trùng kiết lị và trùng sốt rét đối với con người ?

Câu 3(2đ): Làm thế nào để phân biệt thủy tức và hải quỳ chỉ dựa vào môi trường sống ?

Câu 4(3đ): a. Nhờ đặc điểm nào mà giun đũa sống được trong ruột non ở người ?

 b.Hãy sắp xếp tên các đại diện của các ngành giun sau đây vào đúng ngành của chúng: giun đũa, sán lá gan, đỉa, giun chỉ, sán lá máu, giun móc, sán bã trầu, giun kim, giun đất, rươi.

1. Ngành giun dẹp :

2. Ngành giun tròn :

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 279Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết – Môn Sinh học 7 (giữa học kì I)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 9 Ngày soạn: 4/8
Tiết 18: KIỂM TRA 1 TIẾT Ngày KT: 16/10
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Kiểm tra sự lĩnh hội kiến thức của học sinh trong 3 chương, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm để giảng dạy chương mới.
2. Kỹ năng:	
- Rèn tính độc lập, tư duy cho học sinh, kỹ năng viết
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức trung thực
II. Chuẩn bị:
 1.Giáo viên: - Đề kiểm tra
 2. Học sinh: CB kiến thức từ bài 1 - 17
 3. Phương pháp: - Kiểm tra, đánh giá
III. Tiến trình:
1. Ổn định lớp:
2. Phát đề kiểm tra: 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – SINH HỌC 7 (HKI)
Mức độ 
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1.Mở đầu
(2 tiết)
HS tìm được điểm giống và khác động vật và thực vật
Số câu : 1
2đ = 20%
1 câu
2đ = 20%
2. Ngành ĐVNS
(5 tiết)
- Trùng sốt rét kí sinh trong tuyến nước bọt của loài nào
Các biện pháp phòng tránh tác hại của trùng kiết lị và trùng sốt rét đối với con người
Số câu : 1
3đ = 30%
0.5 câu
1đ = 10%
0.5 câu
2đ = 20%
3. Ngành Ruột Khoang
(3 tiết)
 Phân biệt thủy tức và hải quỳ dựa vào môi trường sống
Số câu : 1
2đ = 20%
1 câu
2đ = 20%
4. Các ngành giun 
(5 tiết)
- Đặc điểm giun đũa sống được trong ruột non ở người 
Tên đại diên các ngành giun 
Số câu : 1
3đ = 30%
0.5 câu
1đ = 10%
0.5 câu
 2đ = 20%
4câu
10đ =100%
1 câu
 2đ= 20%
2 câu
4đ = 40%
1câu
4đ = 40%
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – MÔN SINH HỌC 7 (GIỮA HKI)
Câu 1(2đ): So sánh động vật và thực vật? 
Câu 2(3đ): Trùng sốt rét kí sinh trong tuyến nước bọt của loài nào, Các biện pháp phòng tránh tác hại của trùng kiết lị và trùng sốt rét đối với con người ? 
Câu 3(2đ): Làm thế nào để phân biệt thủy tức và hải quỳ chỉ dựa vào môi trường sống ? 
Câu 4(3đ): a. Nhờ đặc điểm nào mà giun đũa sống được trong ruột non ở người ?
 b.Hãy sắp xếp tên các đại diện của các ngành giun sau đây vào đúng ngành của chúng: giun đũa, sán lá gan, đỉa, giun chỉ, sán lá máu, giun móc, sán bã trầu, giun kim, giun đất, rươi. 
Ngành giun dẹp : 	
Ngành giun tròn : 	 	
Ngành giun đốt : 	
ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM CHẤM :
Phần
Đáp án chi tiết
Thang điểm
Câu 1
So sánh động vật và thực vật
3.0 đ
Giống nhau
1.0 đ
- Đều có cấu tạo tế bào
Mỗi ý đúng 0.5đ
- Đều có khả năng lớn lên và sinh sản
Khác nhau
2.0 đ
Động vật
Thực vật
+ Thành tế bào không có xenlulozơ
+ Sử dụng chất hữu cơ có sẵn
+ Có khả năng di chuyển
+ Có hệ TK và giác quan 
+ Thành tế bào có xenlulozơ
+ Tự tổng hợp chất hữu cơ
+ Không có khả năng di chuyển
+ Không có hệ TK và giác quan 
Mỗi ý đúng 0.25đ
Câu 2
a. Trùng sốt rét kí sinh trong tuyến nước bọt của loài Muỗi Anophen
1.0 đ
 b.Nêu các biện pháp phòng tránh tác hại của trùng kiết lị và trùng sốt rét đối với con người
- Vệ sinh thân thể, tay chân sạch sẽ
- Vệ sinh trong ăn uống, ăn chín uống sôi
- Vệ sinh môi trường, dọn nước tù nước đọng
- Mắc màn khi ngủ, tẩm chất diệt muỗi
Mỗi ý đúng 0.5đ
Câu 3
Để phân biệt thủy tức và hải quỳ mà chỉ dựa vào môi trường sống thì ta căn cứ vào diều đã học: Thủy tức ở biển, hải quỳ ở nước ngọt.
2.0 đ
Câu 4
 a. Nhờ đặc điểm có lớp vỏ cuticun mà giun đũa sống được trong ruột non ở người .
1.0 đ
 b. + Ngành giun dẹp: sán lá gan, sán lá máu, sán bã trầu.
 + Ngành giun tròn: giun đũa, giun kim, giun móc, giun chỉ.
 + Ngành giun đốt: giun đất, đỉa, rươi.
2.0 đ
Họ tên: ................................................
Lớp 7A...
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – MÔN SINH HỌC 7 (GIỮA HKI)
Câu 1(2đ): So sánh động vật và thực vật? 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Câu 2(3đ): Trùng sốt rét kí sinh trong tuyến nước bọt của loài nào, Các biện pháp phòng tránh tác hại của trùng kiết lị và trùng sốt rét đối với con người ? 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
Câu 3(2đ): Làm thế nào để phân biệt thủy tức và hải quỳ chỉ dựa vào môi trường sống ? 
...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
Câu 4(3đ): a. Nhờ đặc điểm nào mà giun đũa sống được trong ruột non ở người ?
. ............................................................................................................................ ............................. ............................................................................................................................................................
 b.Hãy sắp xếp tên các đại diện của các ngành giun sau đây vào đúng ngành của chúng: giun đũa, sán lá gan, đỉa, giun chỉ, sán lá máu, giun móc, sán bã trầu, giun kim, giun đất, rươi. 
Ngành giun dẹp : 	
Ngành giun tròn : 	 	
Ngành giun đốt : 	

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM_TRA_TIET_GIUA_KY_I.doc