Đề kiểm tra chất lượng học kì II năm học 2014 – 2015

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Phần I. Lý thuyết. (3đ)

Câu 1: Tư thế chuẩn bị ở động tác: Đứng lưng hướng chạy - xuất phát, chân đứng như thế nào?(1đ)

a. Chân đứng rộng bằng vai b. Chân thuận phía sau c. Chân thuận phía trước

Câu 2: Em hãy nêu tư thế chuẩn bị ở động tác bật xa?(1đ)

Câu 3: Em hãy phân tích kĩ thuật động tác: Tâng cầu bằng đùi?(1đ)

Phần II: Thực hành.(7đ)

Kiểm tra kĩ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.

Câu 4: Thực hiện đúng kĩ thuật, đẹp và thành tích đạt 10 quả. (3đ)

Câu 5: Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt 8 quả. (2đ)

Câu 6: Thực hiện đúng kĩ thuật, đẹp và thành tích đạt 7 quả. (2đ)

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 364Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng học kì II năm học 2014 – 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
Trường THCS	 NĂM HỌC 2014 – 2015
	Môn thi: Thể dục
Điểm
Họ và tên:..	 	Lớp: 6a	
	Thời gian: 45 phút
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 	
Phần I. Lý thuyết. (3đ)
Câu 1: Tư thế chuẩn bị ở động tác: Đứng lưng hướng chạy - xuất phát, chân đứng như thế nào?(1đ)
a. Chân đứng rộng bằng vai b. Chân thuận phía sau c. Chân thuận phía trước
Câu 2: Em hãy nêu tư thế chuẩn bị ở động tác bật xa?(1đ)
Câu 3: Em hãy phân tích kĩ thuật động tác: Tâng cầu bằng đùi?(1đ)
Phần II: Thực hành.(7đ)
Kiểm tra kĩ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
Câu 4: Thực hiện đúng kĩ thuật, đẹp và thành tích đạt 10 quả. (3đ)
Câu 5: Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt 8 quả. (2đ)
Câu 6: Thực hiện đúng kĩ thuật, đẹp và thành tích đạt 7 quả. (2đ)
Đáp án đề kiểm tra HK II
Phần I. Lý thuyết. (3đ)
Câu 1: (1đ) b 
Câu 2: (1đ) Tư thế chuẩn bị: Đứng thẳng, hai bàn chân song song sát vào nhau. Đầu hai bàn chân sát mép vạch giậm nhảy, hai tay buông tự nhiên. 
Câu 3: (1đ) 
Chuẩn bị: Đứng chân thuận phía sau hơi co gối, nửa bàn chân trên chạm đất, trọng tâm dồn vào chân trước. Tay cùng phía với chân thuận cầm cầu, mắt nhìn theo cầu.
Động tác: Tung cầu lên cao khoảng 0,3 – 0,5m cách ngực khoảng 0,2 – 0,4m. Di chuyển về phía cầu rơi, co gối chân thuận, dùng đùi tâng cầu lên cao.
Phần II: Thực hành.(7đ) 
Kiểm tra kĩ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
Câu 4: Thực hiện đúng kĩ thuật, đẹp và thành tích đạt 10 quả. (3đ)
Câu 5: Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt 8 quả. (2đ)
Câu 6: Thực hiện đúng kĩ thuật, đẹp và thành tích đạt 7 quả. (2đ)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN THỂ DỤC 6
CÊp ®é
Tªn chñ ®Ò
NhËn biÕt
Th«ng hiÓu
VËn dông
Céng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
CÊp ®é thÊp
CÊp ®é cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Chương IV
Câu1
(1đ)
1 Câu
(1đ)
2. Chương VI
Câu2
(1đ)
1 Câu
(1đ)
3. Chương VIII
Câu 6
(2đ)
Câu 5
(2đ)
Câu 3
(1đ)
Câu 4
(3đ)
4 Câu
(8đ)
Tæng sè c©u
Tæng sè ®iÓm
1 Câu
(1đ)
1 Câu
(2đ)
1 Câu
(1đ)
1 Câu
(2đ)
1 Câu
(1đ)
1 Câu
(3đ)
6 Câu
(10đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docde thi the duc 6.doc