Đề kiểm tra học kì I môn: Địa 7

Câu 1: Chủng tộc Môn-gô-lô-it ( Người da vàng), Nê-gro-it ( Người da đen), Ơ-rô-pê-ô-it ( Người da trắng) về hình thái bên ngoài của cơ thể ( Màu da, tóc, mắt, mũi) khác nhau như thế nào ? Việt Nam thuộc chủng tộc nào ? ( 2 điểm).

Câu 2: Hãy nêu những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí? Không khí bị ô nhiễm gây ra những hậu quả gì ? ( 2.5 điểm).

Câu 3: Thực vật và động vật ở hoang mạc thích nghi với môi trường khắc nghiệt, khô hạn như thế nào ? Lấy ví dụ ? ( 3 điểm).

Câu 4: Châu lục và lục địa khác nhau ở diểm nào ? ( 1 điểm).

Câu 5 : Hãy vẽ sơ đồ thể hiện tác động tiêu cực của việc gia tăng dân số quá trình ở đới nóng đối với tài nguyên, môi trường ? ( 1,5 điểm )

 

docx 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 25/03/2017 Lượt xem 288Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn: Địa 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ
TÊN CHỦ ĐỀ
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG
Thấp
Cao
1. Thành phần nhân văn của môi trường
Trình bày được sự khác nhau về hình thái bên ngoài của cơ thể giữa 3 chủng tộc trên thế giới
Việt Nam thuộc chủng tộc nào
Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ :
0.5
1.5
0.5
0.5
1
2
20%
2. Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng.
Vẽ sơ đồ thể hiện tác động tiêu cực của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng với tài nguyên, môi trường.
Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ :
1
1.5
1
1.5
15%
3. Môi trường đới ôn hòa. Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa
Ô nhiễm không khí: Biết được nguyên nhân và hậu quả
Số câu :
Số điểm :
Tỉ lệ :
1
2.5
1
2.5
25%
4. Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở môi trường hoang mạc
Biết được sự thích nghi của thực vật và động vật ở môi trường hoang mạc
Lấy dẫn chứng thể hiện sự thích nghi của thực vật và động vật ở môi trường hoang mạc
Số câu:
Số điểm :
T lệ :
0.5
1
0.5
2
1
3
30%
Thiên nhiên và con người ở các châu lục
Nêu được sự khác nhau giữa châu lục và lục địa
Số câu:
Số điểm :
Tỉ lệ :
1
1
1
1
10%
Tổng số câu Tổng số điểm 
Tỉ lệ :
 2
 5
 50%
 1.5
 3
 25%
 1.5
 2
 20%
 5
10
100%
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN : ĐỊA 7 
Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian giao đề ) 
Câu 1: Chủng tộc Môn-gô-lô-it ( Người da vàng), Nê-gro-it ( Người da đen), Ơ-rô-pê-ô-it ( Người da trắng) về hình thái bên ngoài của cơ thể ( Màu da, tóc, mắt, mũi) khác nhau như thế nào ? Việt Nam thuộc chủng tộc nào ? ( 2 điểm).
Câu 2: Hãy nêu những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí? Không khí bị ô nhiễm gây ra những hậu quả gì ? ( 2.5 điểm).
Câu 3: Thực vật và động vật ở hoang mạc thích nghi với môi trường khắc nghiệt, khô hạn như thế nào ? Lấy ví dụ ? ( 3 điểm).
Câu 4: Châu lục và lục địa khác nhau ở diểm nào ? ( 1 điểm).
Câu 5 : Hãy vẽ sơ đồ thể hiện tác động tiêu cực của việc gia tăng dân số quá trình ở đới nóng đối với tài nguyên, môi trường ? ( 1,5 điểm ) 
 ĐÁP ÁN
CÂU
Trả lời 
 ĐIỂM
1
- Chủng tộc Môn-gô-lô-it: Da vàng, tóc đen và dài, mắt nhỏ và đen, mũi thấp.
- Chủng tộc Nê-gro-it: Da đen, tóc ngắn và xoăn, mắt to và đen, mũi thấp và rộng.
- Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it: Da trắng, tóc vàng hoặc nâu, mắt xanh hoặc nâu, mũi cao và hẹp.
* Việt Nam thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-ít
0.5
0.5
0.5
0.5
2
* Ô nhiễm không khí
- Nguyên nhân: Khói bụi từ các nhà máy và phương tiện giao thông thải vào khí quyển.
- Hậu quả: Tạo nên những trận mưa axit, thủng tầng ozon.
 Tăng hiệu ứng nhà kính khiến cho Trái Đất nóng lên, khí hậu toàn cầu biến đổi, băng ở 2 cực tan chảy, mực nước đại dương dâng cao
1
0.5
1
3
* Sự thích nghi của thực vật và động vật ở hoang mạc:
- Tự hạn chế sự mất nước
VD: Một số loài cây lá biến thành gai
 Bò sát vùi mình trong cát vào ban ngày.
- Tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể
VD: Cây xương rồng nến khổng lồ ở Bắc Mĩ
 Lạc đà có cục bướu dự trữ chất dinh dưỡng.
1.5
1.5
4
Châu lục thì có đảo và quần đảo bao xung quanh, còn lục địa thì không tính đến các đảo và quần đảo bao quanh.
1
5
Daân soá taêng nhanh
Taøi nguyeân bò khai thaùc kieät queä
Moâi tröôøng bò huûy hoaïi
0,5
1

Tài liệu đính kèm:

  • docxHKI_DIA.docx