Đề kiểm tra học kì II năm học 2014 - 2015 môn: Tin học 7

Câu 2: (8điểm)

a) Hãy lập bảng tính đã cho ở câu 1.

b) Sử dụng hàm thích hợp để tính trung bình chung cho cột Điểm trung bình.

c) Sao chép bảng tính ban đầu, đổi tiêu đề thành Bài tập sắp xếp, sắp xếp cột điểm Tin theo thứ tự tăng dần.

d) Sao chép bảng tính ban đầu, đổi tiêu đề thành Bài tập lọc dữ liệu, lọc ra những bạn có điểm môn Toán là 10.

e) Dựa vào dữ liệu của bảng tính ban đầu, tạo biểu đồ thích hợp để minh họa cho cột điểm trung bình của các bạn trong tổ 2.

 

doc 1 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 74Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II năm học 2014 - 2015 môn: Tin học 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: TIN HỌC 7
THỜI GIAN: 60 PHÚT
 ĐỀ BÀI
Câu 1: (2điểm) Cho bảng dữ liệu sau:
Nêu các bước để lọc những bạn có điểm 10 môn Toán.
Nêu các bước để sắp xếp cột Tin theo thứ tự giảm dần.
Câu 2: (8điểm) 
Hãy lập bảng tính đã cho ở câu 1.
Sử dụng hàm thích hợp để tính trung bình chung cho cột Điểm trung bình.
Sao chép bảng tính ban đầu, đổi tiêu đề thành Bài tập sắp xếp, sắp xếp cột điểm Tin theo thứ tự tăng dần.
Sao chép bảng tính ban đầu, đổi tiêu đề thành Bài tập lọc dữ liệu, lọc ra những bạn có điểm môn Toán là 10.
Dựa vào dữ liệu của bảng tính ban đầu, tạo biểu đồ thích hợp để minh họa cho cột điểm trung bình của các bạn trong tổ 2.
 * Chú giải: Lưu bài trong ổ đĩa D với tên có dạng: Tên của em_Lớp (Ví dụ: NguyenLeAn_7A1)
Giáo viên bộ môn
 Nguyễn Hữu Khoa

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI HOC KI II_Tin 7.doc