Đề kiểm tra học kỳ II lớp 9 năm học: 2014 - 2015 môn: Công Nghệ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Câu 1. Cầu chì là thiết bị điện được mắc trên:

 A. Dây nguội, trước các thiết bị điện. C. Dây nóng, sau các thiết bị điện.

 B. Dây nóng, trước các thiết bị điện. D. Dây nguội, sau các thiết bị điện.

Câu 2. Quy trình lắp đặt mạch điện cầu thang gồm:

 1. Vạch dấu; 2. Lắp đặt thiết bị điện của bảng điện;

 3. Khoan lỗ bảng điện; 4. Kiểm tra; 5. Nối dây mạch điện.

 Chọn thứ tự đúng:

A. 1,3,2,5,4. B. 1,2,3,4,5. C. 2,4,1,3,5. D. 1,3,5,4,2.

Câu 3. Mạng điện lắp đặt kiểu nổi là:

A. Dây dẫn đặt trong rãnh tường, sàn bê tông.

B. Dây dẫn đặt trong sàn bê tông và dọc theo cột, dầm, xà.

C. Dây dẫn đặt dọc theo cột, dầm, xà, lồng trong ống nhựa trên tường nhà.

D. .Câu B, C đúng.

 

doc 9 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 25/03/2017 Lượt xem 542Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II lớp 9 năm học: 2014 - 2015 môn: Công Nghệ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GDĐT NINH PHƯỚC 	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II _ LỚP 9
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 	NĂM HỌC: 2014 - 2015
Họ và tên HS: .
Lớp: .. SBD: ...
 	Môn: Công nghệ ( Lí thuyết )
Thời gian làm bài: 45 phút 
( Không kể thời gian phát đề, chép đề)
	(Đề kiểm tra có 01 trang) 	 Chữ ký giám thị: ................................
Điểm:  Bằng chữ: . Chữ ký giáo viên chấm: .
Nhận xét: ... 
ĐỀ1:
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Câu 1. Cầu chì là thiết bị điện được mắc trên:
	A. Dây nguội, trước các thiết bị điện.	C. Dây nóng, sau các thiết bị điện.
	B. Dây nóng, trước các thiết bị điện.	D. Dây nguội, sau các thiết bị điện.
Câu 2. Quy trình lắp đặt mạch điện cầu thang gồm: 
	1. Vạch dấu; 	2. Lắp đặt thiết bị điện của bảng điện; 
	3. Khoan lỗ bảng điện; 	4. Kiểm tra; 	5. Nối dây mạch điện.
	Chọn thứ tự đúng:	
A. 1,3,2,5,4..
B. 1,2,3,4,5.
C. 2,4,1,3,5.
D. 1,3,5,4,2.	
Câu 3. Mạng điện lắp đặt kiểu nổi là:
Dây dẫn đặt trong rãnh tường, sàn bê tông.
Dây dẫn đặt trong sàn bê tông và dọc theo cột, dầm, xà.
Dây dẫn đặt dọc theo cột, dầm, xà, lồng trong ống nhựa trên tường nhà.
.Câu B, C đúng.
 Câu 4. Các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm:
	1. Vẽ đường dây nguồn	
	2. Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý.
	3. Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện.
	4. Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn.
	Chọn thứ tự đúng:
A. . 1,4,2,3
B. 4,3,2,1
C. 1,4,3,2.
D. 1,3,2,4.
PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Câu 1. Nêu quy tắc nối dây các thiệt bị điện gồm: Cầu chì, ổ cắm, công tắc 2 cực và công tác 3 cực. (2,0 điểm)
Câu 2. Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện gồm: 1 cầu chì, 1 ổ cắm, 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn. (3,0 điểm)
Câu 3. Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện gồm: 1 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn. (3,0 điểm)
------------ HẾT ------------
ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 1
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
	Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
Câu
Nội dung
Biểu điểm
1.
B. Dây nóng trước các thiết bị điện
0,5 điểm
2.
A. 1,3,2,5,4.
0,5 điểm
3.
C. Dây dẫn đặt dọc theo cột, dầm, xà, lồng trong ống nhựa trên tường nhà
0,5 điểm
4
C. 1,4,3,2
0,5 điểm
PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Câu
Nội dung
Biểu điểm
1
Vẽ đúng sơ đồ nối dây của mỗi thiết bị sau:
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
2.
- Vẽ đúng các kí hiệu từng thiết bị được 0,5 điểm.
- Các thiết bị nối đúng nguyên lý được 0,25 điểm
3,0 điểm
3.
- Vẽ đúng các kí hiệu từng thiết bị được 0,5 điểm.
- Các thiết bị nối đúng nguyên lý được 0,25 điểm
3,0 điểm
	* CÁCH LÀM TRÒN ĐIỂM
	- N,25 điểm làm tròn thành N,3 
	- N,75 điểm làm tròn thành N,8
	- N,5 điểm giữ nguyên N,5
. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN: CÔNG NGHỆ. LỚP 9
Tên Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TN
TL
TN
TL
TN 
TL
Lắp mạch điện bảng điện; Lắp mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn . 
1/ Nhận biết được qui tắc nối dây các thiết bị điện
3/ hiểu được quy trình vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện, quy trình lắp đặt mạch điện.
5-7/ Biết cách nối dây các thiết bị điện. Vẽ được các sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt mạch điện.
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1Câu
0,5đ
Tỷ lệ 5%
1 câu
0,5 đ
Tỷ lệ 5%
2 câu 
5,0 đ
Tỷ lệ 50%
Số câu:4
Số điểm: 6 đ
Tỷ lệ: 60%
Mạch điện : 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn ,kiểu lắp đặt. 
4/ Nhận biết được các bước trong quy trình lắp đặt mạch điện, thế nào là mạng điện lắp đặt kiểu nổi
2/ Hiểu được các yêu cầu kỉ thuật trong lắp đặt dd kiểu nổi.
6/ vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt mạch điện.
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1 Câu
0,5 đ
Tỷ lệ 5%
1 Câu
0,5đ
Tỷ lệ 5%
1 Câu
3,0 đ
Tỷ lệ 30%
Số câu:3
Số điểm: 4 đ
Tỷ lệ: 40%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2 câu
1,0 đ
10%
2 câu
1.0đ
10%
3 câu
8,0đ
80%
Số câu: 7
Tổng số điểm: 10
Tỷ lệ: 100%
PHÒNG GDĐT NINH PHƯỚC 	 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II _ LỚP 9
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 	NĂM HỌC: 2014 - 2015
Họ và tên HS: .
Lớp: .. SBD: ...
 	Môn: Công nghệ (Lý Thuyết)
Thời gian làm bài: 45 phút 
( Không kể thời gian phát đề, chép đề)
	(Đề kiểm tra có 01 trang) 	 Chữ ký giám thị: ................................
Điểm:  Bằng chữ: . Chữ ký giáo viên chấm: .
Nhận xét: ... 
ĐỀ2:
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Câu 1: Khi lắp mạng điện, cầu chì phải được mắc:
	A. Song song với đồ dùng điện trên dây pha	
	B. Song song với đồ dùng điện trên dây trung tính
	C. Nối tiếp với đồ dùng điện trên dây trung tính	
	D. Nối tiếp với đồ dùng điện trên dây pha.
Câu 2: Quy trình lắp mạch điện hai công tắc 2 cực gồm các bước :
	1. Vạch dấu 	 	2. Khoan lỗ 	3. Nối dây mạch điện 
	4. Kiểm tra 	 	5. Lắp thiết bị điện của bảng điện. 
	 Chọn thứ tự đúng :
	A.	13524	B. 12534	C. 12534	D. 12354
Câu 3: Mạng điện lắp đặt kiểu nổi là:
	A. Dây dẫn đặt dọc theo cột, dầm, xà, lồng trong ống nhựa trên tường nhà.	B. Dây dẫn đặt trong rãnh tường, sàn bê tông.	
	C. Dây dẫn đặt trong sàn bê tông và dọc theo cột, dầm, xà.
	D. Câu B, C đúng.
Câu 4: Các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm :
	1. Vẽ đường dây nguồn 	 	
	2. Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý. 	
	3. Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện. 
	4. Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn.
	 Chọn thứ tự đúng :
	A.	1234	B. 1432	C. 4321	D. 2413
PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Câu 1: Nêu các yêu cầu kỉ thuật của mạng điện lắp đặt kiểu nổi. (3,0 điểm)
Câu 2: Nêu quy tắc nối dây các thiết bị điện gồm: Cầu chì, ổ cắm, công tắc 2 cực và công tắc 3 cực. (2,0 điểm) 
Câu 3: Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện gồm : 1 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn. (3,0 điểm) 
--------------- HẾT ---------------
PHÒNG GDĐT NINH PHƯỚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II _ LỚP 9
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 	 	 NĂM HỌC: 2013- 2014
 (Đáp án có 1 trang)	 Môn: Công nghệ
ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 2
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 2,0 điểm) 
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
Câu
Nội dung
Biểu điểm
1
D. Nối tiếp với đồ dùng điện trên dây pha.
0,5
2
B. 12534
0,5
3
A. Dây dẫn đặt dọc theo cột, dầm, xà, lồng trong ống nhựa trên tường nhà.
0,5
4
B. 1432	
0,5
 PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm) 
Câu
Nội dung
Biểu điểm
1
HS nêu được các ý sau:
Đường dây phải song song với vật kiến trúc, cao hơn mặt đất 2,5m trở lên và cách vật kiến trúc không nhỏ hơn 10mm;
Tổng tiết diện của dây dẫn trong ống không vượt quá 40% tiết diện ống;
Bảng điện phải cách mặt đất tối thiểu từ 1,3- 1,5m;
Khi dây dẫn đổi hướng hoặc phân nhánh phải tăng thêm kẹp ống;
Không luồn các dây dẫn khác cấp điện áp vào chung một ống;
Đường dây dẫn đi xuyên qua tường hoặc trần nhà phải luồn dây qua ống sứ, 
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2
+ Vẽ đúng sơ đồ nối dây mỗi thiết bị được 0,5 điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
3
- Vẽ đúng các kí hiệu từng thiết bị điện được 0,5 điểm.
- Các thiết bị nối đúng nguyên lý được 2,5 điểm.
3,0
	* CÁCH LÀM TRÒN ĐIỂM
	- N,25 điểm làm tròn thành N,3 
	- N,75 điểm làm tròn thành N,8
	- N,5 điểm giữ nguyên N,5 	
 PHÒNG GDĐT NINH PHƯỚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- LỚP 9
 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 	NĂM HỌC: 2014 - 2015
Họ và tên HS: .
Lớp: .. SBD: ...
 	Môn: Công nghệ (thực hành)
Thời gian làm bài: 45 phút 
( Không kể thời gian phát đề, chép đề)
	(Đề kiểm tra có 01 trang) 	 Chữ ký giám thị: ................................
Điểm:  Bằng chữ: . Chữ ký giáo viên chấm: .
Nhận xét: ... 
ĐỀ:
1/ Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm:1 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc 3 cực điều khiển hai đèn tròn.
2/ Lắp đặt mạch điện gồm: 1 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc 3 cực điều khiển hai đèn tròn.
PHÒNG GDĐT NINH PHƯỚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II _ LỚP 9
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 	 	NĂM HỌC: 2013 - 2014
 (Đáp án có 1 trang)	Môn: Công nghệ
ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 
	1/ Vẽ đúng sơ đồ: 	2,0 điểm
 2/ Thực hành:
	a/ Thái độ trong thực hành:	1,0 điểm
	b/ Kết quả:
	- Sản phẩm đạt thẩm mỹ:	2,0 điểm
	- Nối dây đúng kĩ thuật:	5,0 điểm
	Tổng điểm:	10 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_KT_1_tiet.doc