Đề kiêm tra khảo sat đầu năm học 2012 – 2013 môn Lịch sử 8

I/ Phần Trắc nghiệm ( 2điểm).

Hãy chọn những đáp án đúng nhất rồi ghi vào bài làm ( Ví dụ: câu 1: B, câu 2: C.)

[
]

Quốc hiệu nước ta thời Lê Sơ là gì?

A.Đại Việt

B.Đại Cồ Việt

C.Đại Ngu

D.Nam Việt.

[
]

Vào thời vua Lê Thánh Tông nước ta được chia thành bao nhiêu đạo thừa tuyên?

A.09 đạo

B.11 đạo

C.13 đạo

D.15 đạo

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 164Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiêm tra khảo sat đầu năm học 2012 – 2013 môn Lịch sử 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD- ĐT Đông Hải ĐỀ KIÊM TRA KHẢO SAT ĐẦU NĂM HỌC 2012– 2013.
Đề thi chính thức Môn Lịch sử 8.
 (Gồm 2 trang ) Thời gian 45 phút. ( không kể thời gian giao đề)
I/ Phần Trắc nghiệm ( 2điểm).
Hãy chọn những đáp án đúng nhất rồi ghi vào bài làm ( Ví dụ: câu 1: B, câu 2: C..)
[]
Quốc hiệu nước ta thời Lê Sơ là gì?
A.Đại Việt
B.Đại Cồ Việt
C.Đại Ngu
D.Nam Việt.
[]
Vào thời vua Lê Thánh Tông nước ta được chia thành bao nhiêu đạo thừa tuyên?
A.09 đạo
B.11 đạo
C.13 đạo
D.15 đạo
[]
Bộ luật Hồng Đức có tên gọi thật là bộ luật gì?
A.Luật Hình Thư
B.Quốc Triều Hình Luật
C.Hoàng Triều Luật Lệ
D.Gia Long Luật.
[]
Nhà Lê Sơ đặt chức quan để trông coi việc phát triển nông nghiệp đó là chức quan nào?
A.Hà Đê sứ, Đồn Điền Sứ
B.Đồn Điền Sứ, Khuyến Nông Sứ
C.Khuyến Nông Sứ, Hà Đê sứ
D.Hà Đê Sứ, Đồn Điền Sứ, Khuyến Nông Sứ
[]
Năm 1792 ai đã qua đời?
A.Lê Lai 
B.Quan Trung – Nguyễn Huệ. 
C.Nguyễn Trãi 
D.Lê Lợi
[]
Nguyễn Huệ lên ngôi chính thức thành lập nhà Tây Sơn vào năm nào?
A.Năm 1786
B.Năm 1787
C. Tháng 11/ 1788
D.Năm 1789
[]
Nguyễn Huệ tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm tại sông nào?
A.Sông Tiền ( đoạn Rạch Rầm – Xoài Mút)
B.Sông Hậu
C.Sông Bạch Đằng
D.Sông Hồng.
[]
Người có ý đồ mưu phản quân Tây Sơn vào giai đoạn 1786 – 1788 là ai?
A.Nguyễn Lữ
B.Nguyễn Hữu Chỉnh
C.Vũ Văn Nhậm
D.Nguyễn Hữu Chỉnh, Vũ Văn Nhậm.
II/Tự luận (8 điểm) 
Câu 1: Hãy vẽ lại sơ đồ và chọn những từ ngữ bên dưới điền vào để hoàn thành sơ đồ hành chính thời Lê Sơ ? (3 điểm)
{ Triều Đình, Xã, Đạo (5- 13), Bộ (6 bộ), Phủ, Huyện - Châu, Viện }
Sơ đồ:
01
02
03
04
05
06
07
Câu 2: Phong trào Tây Sơn thắng lợi có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước ta? (2 điểm)
Câu 3: Nhà Nguyễn ( Nguyễn Ánh) thành lập trong hoàn cảnh như thế nào? (2 điểm)
 ---------------------------Hết--------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM MÔN LỊCH SỬ 8.
NĂM 2012 – 2013
Đề chính thức
I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
C
B
D
B
C
A
D
II/ Phần Tự luận ( 8 điểm)
Câu 1: HS vẽ lại sơ đồ. Và điền đúng vào sơ đồ như sau:
1 - Triều Đình ( 0,25 điểm)
2 - Bộ ( 6 bộ) ( 0,25 điểm)
3 - Viện ( 0,5 điểm)
4 - Đạo( 5 -> 15) ( 0,5 điểm)
5 - Phủ ( 0,5 điểm)
6 - Huyện - Châu ( 0,5 điểm)
7 - Xã ( 0,5 điểm)
Sơ đồ hoàn chỉnh.
Triều Đình
Bộ ( 6 bộ)
Viện
Đạo 
(3 -> 15)
Phủ
Huyện -Châu
Xã
Câu 2: Trình bày được 3 ý chính ( mỗi ý 1 điểm)
-Phong trào Tây Sơn đã lật đổ được tập đoàn phong kiến Nguyễn – Trịnh – Lê.
- Xóa bỏ sự chia cắt đất nước đặt nền tản thống nhất quốc gia.
-Đánh tan các cuộc xâm lược Xiêm, Thanh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
Câu 3: 
 Trình bày các ý sau:
- Nhân nội bộ Tây Sơn suy yếu, hàng năm Nguyễn Ánh đem quân tiến đánh lấn dần vùng đất Tây sơn từ Gia Định vào.( 0,5 điểm)
-Từ 1801 – 1802 Nguyễn Ánh đánh chiếm đến Thăng Long Quan Toản bỏ chạy về phía bắc Nhà Tây Sơn sụp đổ.( 1 điểm )
- Năm 1806 Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế nhà Nguyễn chính thức thành lập.(0,5 điểm)
Phòng GD- ĐT Đông Hải ĐỀ KIÊM TRA KHẢO SAT ĐẦU NĂM HỌC 2011 – 2012.
Đề dự bị Môn Lịch sử 8.
 (Gồm 2 trang ) Thời gian 45 phút. ( không kể thời gian giao đề)
I/ Phần Trắc nghiệm ( 2điểm).
Hãy chọn những đáp án đúng nhất rồi ghi vào bài làm ( Ví dụ: câu 1: B, câu 2: C..)
Câu 1:
Vị vua nào thời Lê sơ chia đất nước ta thành 13 đạo thừa tuyên?
A.Lê Thái Tổ 
B.Lê Thái Tông
C.Lê Thánh Tông
D.Lê Nhân Tông
Câu 2:
Quốc hiệu nước ta thời Lê Sơ là gì?
A.Đại Việt
B.Đại Cồ Việt
C.Đại Ngu
D.Nam Việt.
Câu 3
Bộ luật Quốc Triều Hình Luật có tên gọi khác là gì?
A.Luật Hình Thư
B.Luật Hồng Đức
C.Hoàng Triều Luật Lệ
D.Gia Long Luật
Câu 4:
Tại trận Rạch Gầm – Xoài Mút Tây Sơn đã tiêu diệt bao nhiêu vạn quân Xiêm?
A.5 vạn
B.10 vạn
C.15 vạn
D.20 vạn.
Câu 5:
Năm 1792 ai đã qua đời?
A.Lê Lai 
B.Quan Trung – Nguyễn Huệ. 
C.Nguyễn Trãi 
D.Lê Lợi
Câu 6: 
Vào tháng 11 năm 1788 sự kiện nào đã diễn ra?
A.Nguyễn Huệ Hạ thành phú Xuân.
B.Nguyễn Huệ qua đời
C.Nguyễn Huệ đem quân ra bắc.
D.Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế.
Câu 7:
Đoạn nào của sông Tiền được Nguyễn Huệ chọn làm nơi đánh quân Xiêm?
A.Đoạn Rạch Gầm – Xoài Mút
B.Đoạn Rạch Gầm.
C.Đoạn Xoài Mút.
D.Rạch Róc.
Câu 8: 
Người có ý đồ mưu phản quân Tây Sơn vào giai đoạn 1786 – 1788 là ai?
A.Nguyễn Lữ
B.Nguyễn Hữu Chỉnh
C.Vũ Văn Nhậm
D.Nguyễn Hữu Chỉnh, Vũ Văn Nhậm
II/ Tự luận.( 8 điểm)
Câu 1: Em hãy vẽ lại sơ đồ hành chính thời Lê Sơ .( 3 điểm)
{cho sẵn các từ ngữ chỉ nội dung của sơ đồ (Triều Đình, Xã, Đạo (5- 13), Bộ (6 bộ), Phủ, Huyện - Châu, Viện) HS dựa vào mà vẽ}.
Câu 2: Hãy cho biết những sự kiện chính trong diễn biến phong trào nông dân Tây Sơn qua các móc thời gian sau. 1771. 1777, 1785, 1789.( 3 điểm)
Câu 3: Nhà Nguyễn ( Nguyễn Ánh) thành lập trong hoàn cảnh như thế nào? (2 điểm)
-------------------------------Hết-------------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM MÔN LỊCH SỬ 8.
NĂM 2012 – 2013
Đề dự bị.
I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
C
A
B
A
B
D
A
D
II/ Phần Tự luận ( 8 điểm)
Câu 1: HS vẽ và điền đúng ô thứ 2 và ô thứ 4 thì mỗi ô 0, 25 điểm còn lại là 0,5 điểm.
Sơ đồ hoàn chỉnh.
âu1
Triều Đình
2
Bộ ( 6 bộ)
3
Viện
4
Đạo 
(3 -> 15)
5
Phủ
7
Xã
Huyện -Châu
Câu 2: Trình bày các sự kiện chính trong phong trào Tây Sơn.
Thời Gian
Sự Kiện 
1771
Phong trào Tây Sơn bùng nổ do 3 anh em nhà Nguyễn lãnh đạo. ( 1đ)
1777
Tây Sơn bắt giết được chúa Nguyễn, nhà Nguyễn sụp đổ ( 0,5 đ)
1785
Tây Sơn tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm tại Rạch Gầm – Xoài Mút (0,5 đ)
1789
Tây Sơn đại phá 29 vạn quân Thanh tại Ngọc Hồi Đống Đa. (1 đ)
Câu 3: 
 Trình bày các ý sau:
- Nhân nội bộ Tây Sơn suy yếu, hằng năm Nguyễn Ánh đem quân tiến đánh lấn dần vùng đất Tây sơn từ Gia Định vào.( 0,5 điểm)
-Từ 1801 – 1802 Nguyễn Ánh đánh chiếm đến Thăng Long Quan Toản bỏ chạy về phía bắc Nhà Tây Sơn sụp đổ.( 1 điểm )
- Năm 1806 Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế nhà Nguyễn chính thức thành lập.(0,5 điểm)
--------------------------------Hết------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docHLS - KSDN 12 - 13.doc