Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2011 - 2012 môn: Lịch Sử

(Đề thi này có 05 câu, 01 trang)

ĐỀ:

Câu 1. (4,0 điểm)

 Với sự kiện lịch sử nào, hệ thống xã hội chủ nghĩa đã được nối liền từ châu Âu sang châu Á ? Hãy trình bày bối cảnh và ý nghĩa lịch sử của sự kiện đó.

Câu 2. (4,0 điểm)

 Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN):

 a) Hoàn cảnh ra đời.

 b) Mục tiêu hoạt động.

 c) Kể tên các nước thành viên gia nhập ASEAN trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX.

Câu 3. (4,0 điểm)

 Hãy kể tên ba trung tâm kinh tế - tài chính thế giới (hình thành từ những năm 70 của thế kỉ XX) và cho biết nguyên nhân phát triển kinh tế của một quốc gia châu Á trong số ba trung tâm đó.

Câu 4. (4,0 điểm)

 a) Hoàn thành bảng niên biểu sau về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925.

 

doc 1 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 07/03/2020 Lượt xem 171Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2011 - 2012 môn: Lịch Sử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND TỈNH KON TUM
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NĂM HỌC 2011 - 2012
ĐỀ CHÍNH THỨC
 Môn: Lịch sử
 Ngày thi: 17/3/2012
 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi này có 05 câu, 01 trang)
ĐỀ:
Câu 1. (4,0 điểm)
	Với sự kiện lịch sử nào, hệ thống xã hội chủ nghĩa đã được nối liền từ châu Âu sang châu Á ? Hãy trình bày bối cảnh và ý nghĩa lịch sử của sự kiện đó.
Câu 2. (4,0 điểm)
	Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN):
	a) Hoàn cảnh ra đời.
	b) Mục tiêu hoạt động.
	c) Kể tên các nước thành viên gia nhập ASEAN trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX.
Câu 3. (4,0 điểm)
	Hãy kể tên ba trung tâm kinh tế - tài chính thế giới (hình thành từ những năm 70 của thế kỉ XX) và cho biết nguyên nhân phát triển kinh tế của một quốc gia châu Á trong số ba trung tâm đó.
Câu 4. (4,0 điểm)
	a) Hoàn thành bảng niên biểu sau về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925.
Thời gian
Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc
Ngày 18 - 6 - 1919
Tháng 7 - 1920
Tháng 12 - 1920
Năm 1921
Tháng 6 - 1923
Cuối năm 1924
Tháng 6 - 1925
	b) Công lao lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1919 - 1925 là gì ?
Câu 5. (4,0 điểm)
	Trình bày nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. Hãy cho biết thành quả lớn nhất mà Cách mạng tháng Tám mang lại cho đất nước ta.
----------- HẾT -----------

Tài liệu đính kèm:

  • docDe chinh thuc HSG_Su 9.doc
  • docDap an de chinh thuc_Su 9.doc