Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6

Bài 1: (1,0 điểm) Cho tập hợp M={2; 3; 4; .; 23; 24; 25}

1) Điền các kí hiệu thích hợp vào ô trống:

 3 . M ; {8; 10} . M

 2) Tính số phần tử của tập hợp M.

 

docx 5 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 02/04/2019 Lượt xem 127Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 - đề số 5
Bài 1: (1,0 điểm) Cho tập hợp M={2; 3; 4; ..; 23; 24; 25} 
1)     Điền các kí hiệu thích hợp vào ô trống:
    3 ... M ;        {8; 10} ... M
                 2) Tính số phần tử của tập hợp M.
Bài 4: (2,0 điểm) Số học sinh khối 6 của một trường khi xếp thành 5 hàng, 10 hàng, 13 hàng đều vừa đủ, biết rằng số học sinh trong khoảng từ 350 đến 450 học sinh. Tính số học sinh đó ?
Bài 5: (3,0 điểm) Vẽ tia Ox, trên tia Ox lấy điểm M, N sao cho OM=4cm, ON= 8cm.
1)     Tính độ dài đoạn thẳng MN.
2)     So sánh OM và MN.
3)     Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON không ? Vì sao ?
(hình vẽ đúng 0,5 điểm)
Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 - đề số 6
Dạng bài đề số 6:
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm).
Trong mỗi câu từ 1 đến 14 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó
chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.
II. Tự luận (6 điểm)
 Tìm số tự nhiên x biết
Tìm số đối của mỗi số nguyên
Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 - đề số 7
Xem thêm tại: 

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe_thi_mon_toan.docx