Đề thi học kì 2, môn: Vật lí 7. năm học: 2014 - 2015

1. Các tác dụng của dòng điện. -Nêu được các tác dụng của dòng điện. -Lấy được 1 ví dụ để minh họa cho từng tác dụng.

Số câu 2

Số điểm 2

20% Số câu 1

Số điểm 1

10% Số câu 1

Số điểm 1

10% Số câu

Số điểm

 Số câu

Số điểm

2. Sự nhiễm điện do cọ xát.

 -Giải thích được hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.

Số câu 1

Số điểm 2

20% Số câu

Số điểm

 Số câu

Số điểm

 Số câu 1

Số điểm 2

20% Số câu

Số điểm

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 11/04/2017 Lượt xem 912Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2, môn: Vật lí 7. năm học: 2014 - 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì 2. Môn: Vật lí 7. Năm học: 2014-2015. 
Thời gian: 45 phút
 1/. Ma trận:	
 Cấp độ
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Các tác dụng của dòng điện.
-Nêu được các tác dụng của dòng điện.
-Lấy được 1 ví dụ để minh họa cho từng tác dụng.
Số câu 2
Số điểm 2 
20%
Số câu 1
Số điểm 1
10%
Số câu 1
Số điểm 1
10%
Số câu 
Số điểm 
Số câu
Số điểm
Số câu 2 
2 điểm =20% 
2. Sự nhiễm điện do cọ xát.
-Giải thích được hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.
Số câu 1	
Số điểm 2 
20%
Số câu 
Số điểm 
Số câu 
Số điểm 
Số câu 1
Số điểm 2
20%
Số câu 
Số điểm 
Số câu 1
 2 điểm=20% 
3. Sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện.
-Chỉ được chiều dòng điện trên sơ đồ mạch điện.
-Vẽ được sơ đồ mạch điện gồm 2 pin, 1 công tắc, 1 bóng đèn, 1 ampe kế mắc nối tiếp, 1 vôn kế mắc song song.
Số câu 2
Số điểm 3
30%
Số câu 
Số điểm 
Số câu 1
Số điểm 1
10%
Số câu 1
Số điểm 2
20%
Số câu 
Số điểm 
%
Số câu 2
 3điểm=30% 
4. Cường độ dòng điện, hiệu điện thế.
-Đổi được đơn vị của cường độ dòng điện và hiệu điện thế.
Số câu 6
Số điểm 3 
30%
Số câu 6
Số điểm 3
30%
Số câu
Số điểm
Số câu 
Số điểm 
Số câu 
Số điểm 
Số câu 6 
 3điểm=30%
Tổng số câu 11
Tổng số điểm 10
100 %
Số câu 7
Số điểm 4
40%
Số câu 2
Số điểm 2
20%
Số câu 2
Số điểm 4
40%
Số câu 11
 10điểm = 100%
 2/. Đề kiểm tra:
Câu 1 (2 điểm): 
 	 a) Dòng điện có những tác dụng gì? 
 	 b) Lấy 1 ví dụ để minh họa cho từng tác dụng? 
Câu 2 (2 điểm): Hãy giải thích tại sao càng lau nhiều lần màn hình tivi hay mặt kính, mặt gương soi bằng khăn bông khô thì màn hình tivi hay mặt kính, mặt gương soi càng dính nhiều bụi vải?
Câu 3 (3 điểm): 
a) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 bóng đèn, 1 công tắc K, 2 pin, ampe kế mắc nối tiếp với đèn, vôn kế mắc song song với đèn, dùng mũi tên chỉ chiều dòng điện quy ước khi K đóng. 
b) Nếu đổi cực của pin thì đèn có sáng không, chiều dòng điện khi đó như thế nào?
Câu 4 (3 điểm): Đổi đơn vị cho các giá trị sau:
a) 0,35A = mA;	b) 425mA = A;	c) 1,28A = mA;
d) 500kV = V;	e) 0,5V = mV;	f) 220V = kV;
 3/. Đáp án:
Câu 1
-Dòng điện có các tác dụng sau:
 +Tác dụng nhiệt. Ví dụ: bàn ủi điện,  
 +Tác dụng phát sáng. Ví dụ: đèn huỳnh quang, 
 +Tác dụng từ. Ví dụ: nam châm điện, 
 +Tác dụng hóa học. Ví dụ: mạ điện, 
 +Tác dụng sinh lí. Ví dụ: dòng điện đi qua cơ thể người sẽ làm tê liệt hệ thần kinh.
2 đ
Câu 2
-Khi lau nhiều lần màn hình tivi hay mặt kính bằng khăn bông khô thì màn hình tivi và mặt kính sẽ bị nhiễm điện do cọ xát, do đó màn hình tivi hay mặt kính sẽ hút các bụi vải.
2 đ
Câu 3
-Sơ đồ mạch điện:
-Khi công tắc K đóng thì chiều dòng điện sẽ như sơ đồ trên. Nếu đổi cực của pin thì đèn vẫn sáng. Chiều dòng điện khi đó sẽ ngược với chiều dòng điện ở sơ đồ trên.
2 đ
1đ
Câu 4
a) 0,35A = 350mA;	b) 425mA = 0,425A;	
c) 1,28A = 1280mA; d) 500kV = 500.000V;	
e) 0,5V = 500mV;	 f) 220V = 0,22kV;
1đ
1đ
1đ
--- Hết ---

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_Thi_Hoc_Ki_II_Vat_Li_7_Truong_PTCS_Cua_Can.doc