Đề thi học kỳ II năm học: 2011 - 2012 môn: Toán 6

A. Lý thuyết : (2 điểm)

Bài 1: (1 điểm) Phát biểu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước?

Bài 2: (1 điểm) Lớp 6 A có 36 HS. Số HS khá chiếm số HS của lớp, không có HS trung bình hay yếu, kém. Tìm số HS giỏi của lớp 6A?

B. Tự Luận : (8 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tìm x biết :

a) b)

Câu 2 : (3 điểm) Tính giá trị biểu thức :

a) b) c)

Câu 3: (2,5 điểm) Cho 2 tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết góc xOy= 500 ; góc xOz =1000. Tính góc yOz? So sánh góc xOy và góc yOz? Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 11/04/2017 Lượt xem 530Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ II năm học: 2011 - 2012 môn: Toán 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 6 NĂM HỌC 2011-2012
 Cấp độ
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Chương Số nguyên hk II
- Áp dụng quy tắc chuyển vế tìm số chưa biết.
- Tính tổng đại số
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
2
1,5 điểm
= 15%
2
1,5 điểm
= 15% 
2. Chương Phân số
- Biết quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước.
- Vận dụng tìm giá trị phân số của một số cho trước.
- Tìm số chưa biết trong tổng.
- Vận dụng quy tắc phép trừ, phép nhân phân số, tính chất phép nhân phân số vào tính toán
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
1,0 điểm
= 10%
5
5,0 điểm
= 50%
6
6,0 điểm
= 60% 
3. Chương Góc
- Vẽ hình, tính được số đo góc, so sánh góc, Xác định được tia phân giác của một góc
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
2,5 điểm
= 25%
1
2,5 điểm
= 25% 
Tổng số câu 
Tổng số điểm Tổng Tỉ lệ %
1
1,0 điểm = 10%
1
2,5 điểm 
 = 25 %
7
6,5 điểm
= 65%
9
10 điểm
= 100%
Phòng GD & ĐT huyện Định Quán	ĐỀ THI HỌC KỲ II
Trường THCS Tây Sơn	Năm học: 2011 - 2012
Họ và tên : 	Môn: Toán 6
Lớp : ..	Thời gian: 90’ ( không kể giao đề) 
Điểm 
 Lời phê của giáo viên
A. Lý thuyết : (2 điểm)
Bài 1: (1 điểm) Phát biểu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước? 
Bài 2: (1 điểm) Lớp 6 A có 36 HS. Số HS khá chiếm số HS của lớp, không có HS trung bình hay yếu, kém. Tìm số HS giỏi của lớp 6A? 
B. Tự Luận : (8 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Tìm x biết : 
a) 	b) 
Câu 2 : (3 điểm) Tính giá trị biểu thức : 
a) 	b) 	c) 
Câu 3: (2,5 điểm) Cho 2 tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết góc xOy= 500 ; góc xOz =1000. Tính góc yOz? So sánh góc xOy và góc yOz? Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?
Câu 4 : (0,5 điểm) Tính nhanh:
 19 – 18 + 17 – 16 + 15 – 14 + 13 – 12 +11 – 10 + 9 – 8 + 7 – 6 + 5 – 4 + 3 – 2 + 1
Phòng GD&ĐT Huyện Định Quán	
Trường THCS Tây Sơn	
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KỲ II 
Năm học: 2011 - 2012
Môn: Toán 6
Câu
Nội dung
Điểm
A. Lý thuyết : (2 điểm)
Bài 1: (1 điểm) Phát biểu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước? 
Muốn tìm của một số a cho trước, ta tính a. 
(n ≠ 0, m, n ÎN)
1 điểm
Bài 2: (1 điểm) Lớp 6 A có 36 HS. Số HS khá chiếm số HS của lớp, không có HS trung bình hay yếu, kém. Tìm số HS giỏi của lớp 6A? 
Giải:
Tính được số Hs Khá là: 36 . = 12 HS.	
Tính được số HS giỏi là 36 – 12 = 24 HS. Hoặc Tính được số phần HS giỏi chiếm là: 1 - = 	Tính được số HS giỏi là: 36 . = 24 HS. 	
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
B. Tự Luận : (8 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Tìm x biết : 
a) 	
b) 
a) 	
b) 
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
Câu 2 : (3 điểm) 
Tính giá trị biểu thức : 
a) 	b) 	c) 
Hoặc:
 a) 	
b) 	
c) 
0,25 điểm
0,25 điểm 
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm 
0,5 điểm
0,5 điểm
Câu 3: (2,5 điểm) Cho 2 tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết góc xOy= 500 ; góc xOz =1000. Tính góc yOz? So sánh góc xOy và góc yOz? Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?
Vẽ hình đúng
Vì ÐxOy < ÐxOz (500 < 1000)
Nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
Þ ÐxOy + ÐyOz = ÐxOz
 500 + ÐyOz = 1000
Þ ÐyOz = 1000 - 500 
 ÐyOz = 500
Vậy ÐyOz = 500
Vì ÐxOy = 500; ÐyOz = 500
Nên ÐxOy = ÐyOz (500 = 500)
Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz 
Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox ; Oz và ÐxOy = ÐyOz
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
Câu 4 : (0,5 điểm) Tính nhanh:
 19 – 18 + 17 – 16 + 15 – 14 + 13 – 12 +11 – 10 + 9 – 8 + 7 – 6 + 5 – 4 + 3 – 2 + 1
19 – 18 + 17 – 16 + 15 – 14 + 13 – 12 +11 – 10 + 9 – 8 + 7 – 6 + 5 – 4 + 3 – 2 + 1
= (19 – 18) + (17 – 16) + (15 – 14) + (13 – 12) 
+ (11 – 10) + (9 – 8) + (7 – 6) + (5 – 4) + (3 – 2) + 1
= 10
0,25 điểm
0,25 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI TOAN 6 HKII NH 11 12 HOAI THUAN.doc