Đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2011 - 2012 môn thi: Vật lý lớp 9

Bài 1: (2,0 điểm)

Biết rằng điện trở R1 = 48 chịu được cường độ dòng điện tối đa là 0,2A còn điện trở R2 = 36 chịu được cường độ dòng điện tối đa là 0,5A.

 Người ta mắc hai điện trở này song song với nhau vào hai điểm A và B. Hỏi phải đặt vào hai đầu AB một hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu để khi hoạt động không có điện trở nào hỏng?

Bài 2: (3,0 điểm)

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 1. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch được giữ không đổi là U = 7 V; các điện trở R1 = 3 , R2 = 6 ; MN là một dây dẫn điện có chiều dài l = 1,5 m, tiết diện không đổi S = 0,1 mm2, điện trở suất = 4.10 -7 m. Bỏ qua điện trở của ampe kế và của các dây nối.

 a. Tính điện trở R của dây dẫn MN.

 b. Khi con chạy ở vị trí chính giữa MN thì dòng điện qua ampe kế theo chiều từ D đến C và có cường độ 1/3 A. Tính cường độ dòng điện qua R1 và RMC.

 

doc 2 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 07/03/2020 Lượt xem 93Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2011 - 2012 môn thi: Vật lý lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 UBND HUYỆN KONPLÔNG	 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	 NĂM HỌC 2011-2012	 	 	 Môn thi : Vật lý 9
 ĐỀ DỰ BỊ
	 Thời gian: 60 phút 
 (không kể thời gian phát đề)
Bài 1: (2,0 điểm)
Biết rằng điện trở R1 = 48 chịu được cường độ dòng điện tối đa là 0,2A còn điện trở R2 = 36 chịu được cường độ dòng điện tối đa là 0,5A.
	Người ta mắc hai điện trở này song song với nhau vào hai điểm A và B. Hỏi phải đặt vào hai đầu AB một hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu để khi hoạt động không có điện trở nào hỏng?
Bài 2: (3,0 điểm)
Hình 1
Cho mạch điện có sơ đồ như hình 1. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch được giữ không đổi là U = 7 V; các điện trở R1 = 3 , R2 = 6 ; MN là một dây dẫn điện có chiều dài l = 1,5 m, tiết diện không đổi S = 0,1 mm2, điện trở suất = 4.10 -7 m. Bỏ qua điện trở của ampe kế và của các dây nối.
	 a. Tính điện trở R của dây dẫn MN. 
	 b. Khi con chạy ở vị trí chính giữa MN thì dòng điện qua ampe kế theo chiều từ D đến C và có cường độ 1/3 A. Tính cường độ dòng điện qua R1 và RMC.
Hình 2, khi đặt cuộn dây có chiều dòng điện gần kim nam châm thì kim nam châm bị hút lại gần cuộn dây. Hãy xác định hai cực A và B của nguồn điện.
 Bài 3:(1,5 điểm)
 A B	
S
N
Hình 2
Bài 4: (2,0 điểm)
Một bếp điện hoạt động liên tục trong 2,5 giờ ở hiệu điện thế 220V. Khi đó số chỉ của công tơ điện tăng thêm 3 số. Tính điện năng mà bếp điện sử dụng, công 
suất của bếp điện và cường độ dòng điện chạy qua bếp trong thời gian trên.
Bài 5: (2,0 điểm)
 	Hai điện trở R1 và R2 được mắc vào một hiệu điện thế không đổi bằng cách ghép song song với nhau hoặc ghép nối tiếp với nhau. Gọi Pss là công suất tiêu thụ của đoạn mạch khi ghép song song, Pnt là công suất tiêu thụ khi ghép nối tiếp. 
Chứng minh : .
 Cho biết: R1 + R2 2
-----------------Hết-----------------
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.)

Tài liệu đính kèm:

  • docĐề HSG DỰ BỊ.doc
  • docđáp án dự bị.doc