Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm năm học 2012 – 2013 môn: Lịch sử, lớp 9

 I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đầu tiên cho câu trả lời đúng nhất.( Ví dụ: 1 – a, 2 – b )

[
]

Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta vào ngày, tháng, năm nào ?

A.1/8/1857

B.1/9/1858

C.31/8/1858

D.1/9/1859

[
]

Sau khi thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” thực dân Pháp liền chuyển hướng tấn công vào nơi nào ?

A.Gia Định

B.Huế

C.Đà Nẵng

D.Hà Nội

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 224Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm năm học 2012 – 2013 môn: Lịch sử, lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD – ĐT ĐÔNG HẢI ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 
ĐỀ CHÍNH THỨC
 NĂM HỌC 2012 – 2013
 Môn: Lịch Sử, Lớp 9
 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái đầu tiên cho câu trả lời đúng nhất.( Ví dụ: 1 – a, 2 – b)
[]
Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta vào ngày, tháng, năm nào ?
A.1/8/1857 
B.1/9/1858
C.31/8/1858
D.1/9/1859 
[]
Sau khi thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” thực dân Pháp liền chuyển hướng tấn công vào nơi nào ?
A.Gia Định
B.Huế
C.Đà Nẵng
D.Hà Nội 
[]
Hiệp ước nào thể hiện chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập ?
A.Hác-măng
B.Pa-tơ-nốt
C.Nhâm Tuất
D.Giáp Tuất 
[]
Ai lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế ?
A.Phan Đình Phùng
B.Trương Định
C.Nguyễn Thiện Thuật
D.Hoàng Hoa Thám 
[]
Phương thức tác chiến của nghĩa quân Yên Thế là gì ?
A.Đánh trực diện 
B.Thủ hòa
C.Đánh nhanh, thắng nhanh 
D.Đánh du kích, lấy ít đánh nhiều
[]
Ngày 21/12/1873 Gac-ni-ê và nhiều tên địch bị tử trận là kết quả của trận đánh nào ?
A.Trận đánh ở Đà Nẵng 
B.Trận đánh ở Gia Định
C.Trận đánh ở Cầu Giấy lần 1 
D.Trận đánh ở Cầu Giấy lần 2 
[]
Tầng lớp, giai cấp nào có tinh thần cách mạng nhất ?
A.Công nhân, nông dân
B.Địa chủ
C.Tiểu tư sản thành thị
D.Tư sản dân tộc 
[]
Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa ở Việt Nam lần thứ nhất vào năm nào ?
A.1897 - 1914
B.1914 - 1916
C.1914 - 1918 
D.1897 - 1918 
II./ Phần tự luận: (8 điểm)
Câu 1: Nêu nguyên nhân thất bại và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Thế? (2 điểm)
Câu 2: Trình bày diễn biến phong trào Cần Vương (1885 – 1896)? (3 điểm)
Câu 3: Trình bày những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành từ năm 1911 đến năm 1918? Vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước? (3 điểm)
HẾT.
 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM MÔN LỊCH SỬ 9.( 2012 – 2013)
ĐỀ CHÍNH THỨC.
 I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)
Mỗi ý đúng 0.25 điểm
Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4 
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Đáp án
B
A
B
D
D
C
A
A
 II. Phần tự luận: (8 điểm)	
Câu 1: (2 điểm).
- Nguyên nhân thất bại: do Pháp lúc này còn mạnh, câu kết với phong kiến, lực lượng nghĩa quân còn mỏng và yếu. Cách thức tổ chức và lãnh đạo còn nhiều hạn chế (1 điểm)
- Ý nghĩa: Cuộc khởi nghĩa thể hiện tinh thần yêu nước chống Pháp của giai cấp nông dân. Góp phần làm chậm quá trình bình định của Pháp. (1 điểm)
Câu 2: (3 điểm)
Diễn biến phong trào Cần Vương (1885 – 1896): có thể chia thành 2 giai đoạn chính
 - Giai đoạn 1 (1885 – 1888): phong trào bùng nổ trên khắp cả nước (1.5 điểm)
 - Giai đoạn 2 (1888 – 1896): phong trào quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn, có quy mô và trình độ tổ chức cao hơn, tập trung ở các tỉnh Bắc Trung kì và Bắc kì (1.5 điểm)
Câu 3: (3 điểm)
 * ) Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành từ năm 1911 đến năm 1918:
 - 5/6/1911: Từ cảng Nhà Rồng, Người ra đi tìm đường cứu nước. (0, 5 điểm)
 - Năm 1917: Người từ Anh trở về Pháp, tham gia hoạt động trong Hội những người Việt Nam yêu nước ở Pa-ri. (0.75 điểm)
 - Người tích cực tham gia hoạt động trong phong trào công nhân Pháp và tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga (0.75 điểm)
 *) Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước mới vì: Hoàn cảnh đất nước lúc này bị Pháp thống trị, các phong trào yêu nước chống Pháp nổ ra và lần lượt thất bại (1 điểm) 
-------------------------Hết---------------------
PHÒNG GD – ĐT ĐÔNG HẢI ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 
ĐỀ DỰ BỊ
 NĂM HỌC 2012 – 2013
 Môn: Lịch Sử, Lớp 9
 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm) 
 Khoanh tròn vào chữ cái đầu tiên cho câu trả lời đúng nhất ( Ví dụ: 1 – a, 2 – b)
Câu 1:
Ai đốt cháy tàu Ét-pê-răng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông ?
A.Nguyễn Hữu Huân
B.Nguyễn Trung Trực
C.Nguyễn Tri Phương
D.Hoàng Diệu 
Câu 2:
Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ 2 vào năm nào ?
A.1882
B.1883
C.1880
D.1881 
Câu 3:
Triều Huế nhượng 3 tỉnh miền Đông Nam Kì cho Pháp thông qua điều ước nào?
A.Giáp Tuất
B.Pa-tơ-nốt
C.Hác-măng
D.Nhâm Tuất 
Câu 4:
Ngày 19/5/1883 Ri-vi-e và nhiều tên địch bị tử trận là kết quả của trận đánh nào?
A.Trận đánh ở Đà Nẵng 
B.Trận đánh ở Gia Định
C.Trận đánh ở Cầu Giấy lần 1 
D.Trận đánh ở Cầu Giấy lần 2 
Câu 5:
Khởi nghĩa Yên Thế diễn ra qua mấy giai đoạn?
A.Một giai đoạn
B.Hai giai đoạn
C.Ba giai đoạn
D.Bốn giai đoạn 
Câu 6:
Lực lượng chủ yếu tham gia khởi nghĩa Yên Thế là:
A.Tư sản
B.Tiểu tư sản
C.Nông dân
D.Công nhân 
Câu 7:
Để thực hiện công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất thực dân Pháp đã phân chia Việt Nam như thế nào ?
A.Ba xứ với ba chế độ cai trị khác nhau 
B.Hai xứ với hai chế độ cai trị khác nhau
C.Bốn xứ với bốn chế độ cai trị khác nhau. 
D.Không phân chia. 
Câu 8:
Hội Duy Tân do Phan Bội Châu sáng lập năm 1400 nhằm mục đích gì?
A.Đưa du học sinh sang Nhật du học
B.Vận động nhân dân tham gia cải cách văn hóa xã hội theo lối tư sản
C.Lập ra một nước Việt Nam độc lập
D.Vận động nhân dân tham gia phong trào chống đi phu, chống xu thuế 
 II./ Phần tự luận: (8 điểm)
Câu 1 : Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê. (3 điểm)
Câu 2 : So với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương, phong trào chống Pháp ở Yên Thế có gì khác ? (3 điểm)
Câu 3: Theo em, động cơ nào thúc đẩy Nguyễn Tất Thành sang phương Tây để tìm đường cứu nước? (2 điểm)
HẾT.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM MÔN LỊCH SỬ 9.( 2012 – 2013)
ĐỀ DỰ BỊ
 I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)
Mỗi ý đúng 0.25 điểm
Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4 
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Đáp án
B
A
D
D
C
C
A
C
 II. Phần tự luận: (8 điểm)
Câu 1:(3 điểm)
 Diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê:
 - Từ năm 1885 – 1889, nghĩa quân xây dựng lực lượng, luyện tập quân đội, rèn đúc vũ khí. (1 điểm)
 - Từ năm 1889 – 1895, khởi nghĩa bước vào giai đoạn quyết liệt, đẩy lùi nhiều cuộc càng quét của địch. (1 điểm)
 - 28 – 12 – 1895, Phan Đình Phùng hi sinh, cuộc khởi nghĩa duy trì thêm một thời gian rồi tan rã (1 điểm)
Câu 2: :(3 điểm)
So với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương, phong trào chống Pháp ở Yên Thế có điểm khác: 
 + Là một loạt các cuộc khởi nghĩa nhỏ lẻ do nhiều thủ lĩnh địa phương cầm đầu. (1 điểm)
 + Những người này đều xuất phát từ nông dân địa phương, ít chịu ảnh hưởng tư tưởng phong kiến, không có sự gắn bó chặt chẽ với khẩu hiệu Cần vương (1 điểm)
 + Họ muốn xây dựng một cuộc sống bình quân, bình đẳngsơ khai về kinh tế, xã hội, một biểu hiện của tính tự phát về mặt tư tưởng của nông dân (1 điểm)
Câu 3: :(2 điểm)
Động cơ thúc đẩy Nguyễn Tất Thành sang phương Tây để tìm đường cứu nước là: tìm hiểu những bí mật ẩn náu đằng sau những từ: tự do, bình đẳng, bác ái. (2 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docĐề khảo sát chất lượng - sử 9, 12 - 13.doc