Đề thi khảo sát chất lượng học kì II môn: Ngữ văn 8

I- VĂN – TIẾNG VIỆT: ( 4 điểm)

Câu 1: ( 2 điểm )

 “ Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ”

 a) Chép tiếp câu thơ trên để hoàn chỉnh đoạn thơ gồm 4 dòng.

 b) Cho biết , đoạn thơ vừa chép trong bài thơ nào? Của ai?

Câu 2: ( 2 điểm )

 Đọc những đoan trích sau và trả lời câu hỏi.

a) Ông lão chào con cá và hỏi:

 - Mụ vợ tôi lại nổi cơn điên rồi. Nó không muốn làm bà nhất phẩm phu nhân nữa, nó muốn làm nữ hoàng.

Con cá trả lời:

- Thôi đừng lo lắng. Cứ về đi. Trời phù hộ lão. Mụ già sẽ là nữ hoàng.

 (Ông lão đánh cá và con cá vàng)

 

docx 4 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 05/03/2020 Lượt xem 11Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khảo sát chất lượng học kì II môn: Ngữ văn 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH 
MA TRẬN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
 Môn: Ngữ Văn 8
KIẾN THỨC
MỨC ĐỘ
Biết
Hiểu
Vận dụng
Thấp
Cao
I- Văn – Tiếng Việt:
Bài: Quê Hương (Tế Hanh)
Câu 1 : (1đ)
(1đ)
Bài: Câu cầu khiến
Câu 2 : (1đ)
(1đ)
II-Tập làm văn:
Văn Nghị luận
- Xác định đúng kiểu bài. 
- Văn phong trong sáng,dùng từ, đặt câuchính xác
- Làm rõ các nội dung.
Câu 3 : (1đ)
(1đ)
(1đ)
Câu 3 : (2đ)
(1đ)
(3đ)
(3đ)
(3đ)
(1đ)
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
Môn: Ngữ Văn 8 - Thời gian: 90 phút 
ĐỀ
I- VĂN – TIẾNG VIỆT: ( 4 điểm)
Câu 1: ( 2 điểm )
 “ Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ”
 a) Chép tiếp câu thơ trên để hoàn chỉnh đoạn thơ gồm 4 dòng. 
 b) Cho biết , đoạn thơ vừa chép trong bài thơ nào? Của ai?
Câu 2: ( 2 điểm )
 Đọc những đoan trích sau và trả lời câu hỏi.
Ông lão chào con cá và hỏi:
 - Mụ vợ tôi lại nổi cơn điên rồi. Nó không muốn làm bà nhất phẩm phu nhân nữa, nó muốn làm nữ hoàng.
Con cá trả lời: 
- Thôi đừng lo lắng. Cứ về đi. Trời phù hộ lão. Mụ già sẽ là nữ hoàng.
 (Ông lão đánh cá và con cá vàng)
Tôi khóc nấc lên. Mẹ tôi từ ngoài đi vào. Mẹ vuốt tóc tôi và nhẹ nhàng dắt tay em Thủy:
- Đi thôi con.
 (Theo Khánh Hoài. Cuộc chia tay của những con búp bê) 
Câu hỏi:
- Trong những đoạn trích trên, câu nào là câu cầu khiến? Đặc điểm hình thức nào cho biết đó là câu cầu khiến?
 - Câu cầu khiến trong những đoạn trích trên dùng để làm gì?
II- TẬP LÀM VĂN: ( 6 điểm ) : Đề bài: Tuổi trẻ và tương lai đất nước.
HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KÌ II
Môn: Ngữ Văn 8
CÂU
Ý
NỘI DUNG
ĐIỂM
A-VĂN-TIẾNG VIỆT: (4đ)
1
a
b
- Chép chính xác 3 câu thơ còn lại của bài thơ. (Sai 2 lỗi hoặc thiếu 2 từ: trừ 0,25đ)
- Trả lời chính xác tên:
 + Bài thơ “Quê Hương” 
 + Tác giả: Tế Hanh
( 1 đ)
( 0,5đ)
( 0,5đ)
2
*
Thôi đừng lo lắng (Câu cầu khiến)-> khuyên bảo
Cứ về đi (Câu cầu khiến )-> Yêu cầu
Đi thôi con (Câu cầu khiến)-> Yêu cầu
- Có các từ cầu khiến: đừng, đi, thôi
( 0,5đ)
(0,5đ)
*
- Câu cầu khiến trên dùng để khuyên bảo, yêu cầu
( 1đ)
B- LÀM VĂN: (6đ)
1.
2.
3.
a
b
c
d
* Yêu cầu về hình thức:
- Xác định đúng kiểu bài nghị luận trình bày diễn đạt, sắp xếp luận điểm, luận cứ, luận chứng
- Bài viết phải có bố cục đầy đủ 3 phần, văn phong trong sáng, dùng từ, đặt câu chính xác, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ, đúng chính tả.
* Yêu cầu về nội dung: 
- Giải thích, chứng minh nội dung lời dạy của Bác.
- Học tập tốt để làm vẻ vang cho đất nước. Học sinh học tốt để có trình độ cao để đưa đất nước tiến lên.
- Liên hệ với thực tế để chứng minh.
- Chứng minh gương học tốt từ xưa đến nay- Tác dụng của việc học và hành.
* Biểu điểm: 
 - Đảm bảo các yêu cầu về hình thức và nội dung. 
 - Đảm bảo các yêu cầu trên, có đôi chỗ còn lúng túng trong diễn đạt. 
 - Chỉ đạt 1/3 yêu cầu, mắc nhiều lỗi diễn đạt, diễn đạt tùy tiện
( 1đ)
( 1đ)
( 1 đ)
( 1 đ)
(1 đ)
( 1đ)
5-6
3-4
1-2
Duyệt của chuyên môn 

Tài liệu đính kèm:

  • docxGiao an hoc ki 2_12223633.docx