Đề thi khảo sát chất lượng học kỳ I năm học 2011 - 2012. môn thi: Lịch sử 9

I/ Phần trắc nghiệm.(2 điểm)

Hãy chọn những đáp án đùng nhất rồi ghi vào bài làm (Ví dụ: Câu 1 - A, Câu 2- B)

Câu 3:Công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc bắt đầu từ thời gian nào ?

A. 5/1966

B.10/1978

C. 12/1978

D.12/1991.

Câu 4: Tổ chức ASEAN được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A.Ngày 8/8/1967.

B.Ngày 8/10/1967

C.Ngày 10/8/1968

D.Ngày 8/10/1968

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 202Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khảo sát chất lượng học kỳ I năm học 2011 - 2012. môn thi: Lịch sử 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Long Điền Tiến.
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Học Kỳ I năm học 2011- 2012.
Môn Thi : Lịch sử 9.
Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
I/ Phần trắc nghiệm.(2 điểm)
Hãy chọn những đáp án đùng nhất rồi ghi vào bài làm (Ví dụ: Câu 1 - A, Câu 2- B)
Câu 3:Công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc bắt đầu từ thời gian nào ?
A. 5/1966 	
B.10/1978 	 	
C. 12/1978 	
D.12/1991.
Câu 4: Tổ chức ASEAN được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A.Ngày 8/8/1967.
B.Ngày 8/10/1967
C.Ngày 10/8/1968
D.Ngày 8/10/1968
Câu 5: Nước nào ở Đông Nam Á giành độc lập đầu tiên ?
A.Lào 	
B.Cam-pu-chia 	
C.Việt Nam 	
D.In-đô-nê-xi-a.
Câu 6: Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN vào thời gian nào ?
A.Ngày 28/ 10 / 1992 
B.Ngày 29/ 7 / 1993 	
C.Ngày 25 / 7/ 1994 	 
D.Ngày 28/ 7/ 1995.
Câu : Trụ sở của ASEAN được đặt tại thủ đô nước nào ?
A.Xin-ga-po 
B.Cua – la-lăm –pua, Ma-la-xi-a 	 
C.Gia –cac- ta, In-đô-nê-xi-a 	 
D. Băng kốc, Thái Lan.
Câu 6: Nước nào đưa con người lên Mặt Trăng đầu tiên ?
A.Mĩ 	
B.Liên Xô 
C.Anh 	
D.Pháp
Câu 7: Chiếc tàu chạy trên đệm điện từ có tốc độ 400 km/ giờ của nước nào phát minh?
A.Mĩ 	
B.Liên Xô 
C.Anh 	
D.Nhật Bản.
Câu 8: Tháng 4 năm 2003 nhóm nhà khoa học nghiên cứu y học ( Anh, Pháp, Đức, mĩ..) đã công bố một thành tựu khoa học lớn đó là thành tựu gì?
A.Máy tính mô phỏng thế giới (ESC)
B.Bản đổ gen người.
C.Cừu đô li.
D.Chất dẻo pô-li-me.
II/Tự luận.(8điểm)
Câu 1: Từ những năm 1984 đến 1999 ASEAN đã phát triển rõ rệt vậy em hãy chứng minh sự phát triển đó của ASEAN ? (3 điểm)
Câu 2 : Vì sao sau chiến tranh Mĩ đã vươn lên chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt trong thế giới tư bản.(3 điểm)
Câu 3 :Hãy cho biết tình hình Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai ?(2đ).
----------------------Hết------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docHLS -DN 12.doc