Đề thi khảo sát chất lượng học kỳ I năm học 2012- 2013. môn thi: Lịch sử 8

I/ Phần trắc nghiệm.(2 điểm)

Hãy chọn những đáp án đùng nhất rồi ghi vào bài làm (Ví dụ: Câu 1 - A,

Câu 2- B)

Câu 1. Ngày 28/ 3/ 1871 sự kiện gì đã diễn ra?

A. Cách mạng Hà Lan diễn ra

B. Cách mạng TS Anh diễn ra

C. Ngày nhân dân Pa ri phá nhà ngục Ba-xti.

D. Công xã Pa- ri thành lập.

Câu 2. Công Xã Pa - ri được thành lập ở nước nào?

A. Anh

B. Pháp

C. Mỹ

D. Hà Lan

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 208Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khảo sát chất lượng học kỳ I năm học 2012- 2013. môn thi: Lịch sử 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Long Điền Tiến.
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Học Kỳ I Năm Học 2012- 2013.
Môn Thi : Lịch sử 8.
Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
I/ Phần trắc nghiệm.(2 điểm)
Hãy chọn những đáp án đùng nhất rồi ghi vào bài làm (Ví dụ: Câu 1 - A, 
Câu 2- B)
Câu 1. Ngày 28/ 3/ 1871 sự kiện gì đã diễn ra?
A. Cách mạng Hà Lan diễn ra 
B. Cách mạng TS Anh diễn ra 
C. Ngày nhân dân Pa ri phá nhà ngục Ba-xti. 
D. Công xã Pa- ri thành lập.
Câu 2. Công Xã Pa - ri được thành lập ở nước nào?
A. Anh 
B. Pháp 
C. Mỹ 
D. Hà Lan
Câu 3: Năm 1784 Giêm –Oát phát minh ra được thành tựu gì?
A. Máy kéo sợi 
B.Máy dệt 
C.Máy hơi nước 
D.Đầu máy xe lửa chạy bằng máy hơi nước.
Câu 4: Ai đã nghiên cứu phát minh ra thuyết tiến hóa và di truyền? 
A. Lô - mô- nô- xốp 
B. Đác – Uyn.
C. Giêm – Oát. 
D. Mac – Enghen.
Câu 5. Cuộc cách mạng nào đã diễn ra ở Trung quốc vào năm 1911?
A.Cách mạng Duy Tân 
B. Phong Trào Thái Binh Thiên Quốc. 
C. Khởi nghĩa của Nghĩa Hòa Đoàn. 
D. Cách mạng Tân Hợi
Câu 6. Tôn Trung Sơn đã đề ra học thuyết gì ? 
A.Học thuyết Tam Dân.
B. Học thuyết Tam Quyền
C.Học thuyết di vật biện chứng 
D.Học thuyết chính trị học tư sản.
Câu 7:
Phong trào đấu tranh do A- Cha- xoa lãnh đạo diễn ra ở nước nào?
A. Lào 
B. Việt Nam 
C. Thái Lan 
D. Cam- pu – chia.
Câu 8. Phi -lip- pin là thuộc địa của thực dân đế quốc nào vào cuối TK XIX đầu TK XX?
A. Tây Ban Nha và Mỹ 
B. Tây Ban Nha và Anh 
C. Bồ đào Nha 
D. Hà Lan.
II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1. Trình bày hoàn cảnh và quá trình thành lập Công Xã Pa- ri ?(3đ)
Câu 2. Khi chuyển sang đế quốc các nước Anh, Pháp, Mỹ , Đức có những biểu hiện gì chung nhất trong kinh tế và chính sách đối ngoại ? (2đ)
Câu 3.Vì sao Nhật Hoàng lại tiến hành cuộc cải cách Duy Tân ngay sau khi lên ngôi (3đ).
-----------------------------Hết -----------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ 8.
Năm học 2012 – 2013.
I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
D
B
C
B
D
A
D
B
II/ Phần Tự luận ( 8 điểm)
Câu 1: ( 3 điểm).
- Tứ năm 1840 đến 870 trong xã hôi nước Pháp giai cấp TS và VS luôn mâu thuẫn nhau gây gắt. ( 0,25)
- Ngày 2/ 9/ 1870 Na-pô- lê- ông III cùng toàn bộ quân chủ lực bị thua trân tại Xu- Đăng đẩy nước Pháp vào cảnh lâm nguy.( 0,5đ)
- Ngày 4/ 9/ 1870 Nhân dân Pa – ri dưới sự lãnh đạo của TS đứng dậy lật đỗ 
Na-pô- lê- ông III thành công và lập nên Chính phủ lâm thời do TS lãnh đạo.
 mang tên “ Chính phủ vệ quốc”. ( 0,25)
-Sau khi nắm quyền Chính phủ TS lại thỏa hiếp và xin đình chiến với Phổ Pháp đứng trước cảnh lâm nguy.Nhân dân lại kiên quyết tiếp tục đấu tranh bảo vệ tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Ủy Ban Trung Ương Quốc Dân. ( 0,25)
- Chính phủ TS muốn tiêu diệt Ủy Ban Trung Ương Quốc Dân nên Chi e hạ lên tước vũ khí của quốc dân quân. ( 0,25)
- Để bảo vệ Ủy Ban Trung Ương Quốc Dân Nhân dân phải tiến hành cuộc khởi nghĩa chống lại cuộc tiến công của Chi E vào ngày 18/ 3/ 1871. ( 0,25)
- Cuộc khởi nghia 18/ 3 thắng lợi Ủy Ban Trung Ương Quốc Dân đảm nhiệm vai trò là chính phủ lâm thời. ( 0,25)
- Ngày 26/ 3/ 1871 Nhân dân Pa ri tiến hành bầu hội đồng Công xã. .( 0,5đ)
- Ngày 28/ 3/ 1871 Hội đồng Công Xã ra mắt nhân dân chính thức tuyên bố Công Xã Pa ri thành lập. .( 0,5đ)
Câu 2: (2 điểm)
Nêu diễn giải.
+ Trong kinh tế giải xuất hiện các công ty độc quyền tư bản, ngân hàng tài chính, Trung tâm thương mại chi phối toàn bộ đời sống cả nước.( 1đ)
+ Trong chính sách đối ngoại đẩy mạnh chạy đua vũ trang, xâm lược thuộc địa mở rộng thị trường (1đ)
Câu 3: ( 3điểm)
Nêu các nguyên nhân chính sau:
- Do các nước phương tây ( Anh, Mĩ, Pháp, Nga..) can thiệp, đòi mở cửa. Nhật đứng trước nguy cơ bị xâm lược biến thành thuộc địa của phương tây (1đ)
- Chế độ phong kiến trong nước đang lúc suy yếu, mục nát. (1đ)
- Kinh tế đang trên đà suy giảm, lạc hậu, đời sống nhân dân khó khăn. (1đ)
------------------------Hết--------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docLDT - LS 8 HKI (12 - 13).doc