Đề thi kiêm tra học kì II năm học 2013 – 2014 môn Lịch sử 9

I/ Phần trắc nghiệm.( 2điểm).

Hãy chọn đáp án đúng nhất rồi ghi vào bài làm ( Ví dụ câu 1: A, câu 2: C.)

[
]

Hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng do Nguyễn Ái Quốc chủ trì diễn ra vào ngày tháng năm nào?

A.Ngày 6 / 1/ 1930.

B.Ngày 17/ 6/ 1929.

C.Ngày 3/ 2/ 1930.

D.Ngày 3 / 9/ 1929.

[
]

 

doc 7 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 446Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kiêm tra học kì II năm học 2013 – 2014 môn Lịch sử 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD- ĐT Đông Hải ĐỀ THI KIÊM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013 – 2014.
 Đề chính thức Môn Lịch sử 9.
 (Gồm 2 trang ) Thời gian 45 phút. ( không kể thời gian giao đề)
I/ Phần trắc nghiệm.( 2điểm).
Hãy chọn đáp án đúng nhất rồi ghi vào bài làm ( Ví dụ câu 1: A, câu 2: C...)
[]
Hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng do Nguyễn Ái Quốc chủ trì diễn ra vào ngày tháng năm nào?
A.Ngày 6 / 1/ 1930.
B.Ngày 17/ 6/ 1929.
C.Ngày 3/ 2/ 1930.
D.Ngày 3 / 9/ 1929.
[]
Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 do ai soạn thảo?
A.Nguyễn Ái Quốc.
B.Trần Phú.
C.Trường Chinh.
D.Lê Duẩn.
[]
Ngày 6/ 3/ 1946 Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kí kết cái gì với Pháp?
A.Tạm ước.
B.Hiệp ước.
C.Hiệp định Gơ- ne - vơ.
D.Hiệp định Sơ bộ.
[]
Sau Cách mạng tháng tám năm 1945 từ vĩ tuyến 16 ra Bắc quân Tưởng vào nước ta chiếm đóng với số lượng bao nhiêu quân?
A.10 vạn quân.
B.15 vạn quân.
C.20 vạn quân.
D.25 vạn quân.
[]
Pháp xây dựng Điện Biên Phủ với bao nhiêu phân khu, bao nhiêu cứ điểm?
A.3 phân khu và 49 cứ điểm.
B.4 phân khu và 49 cứ điểm.
C.3 phân khu và 39 cứ điểm.
D.2 phân khu và 39 cứ điểm.
[]
Hiệp định Pa-ri được kí kết chính thức vào thời gian nào?
A.Ngày 13/ 5/ 1968.
B.Ngày 25/ 01/ 1969.
C.Tháng 10/ 1972.
D.Ngày 27/ 01/ 1973.
[]
Kế hoạch Na-va năm 1953 là của ai xây dựng ?
A.Pháp.
B.Mĩ.
C.Pháp – Mĩ.
D.Nhật Bản.
[]
Tỉnh nào được giải phóng sau cùng nhất trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975?
A.Châu Đốc.
B.Hà Tiên.
C.Sóc Trăng.
D.Bạc Liêu. 
II/Phần tự luận.(8 điểm)
Câu 1: (4 điểm)
a. Sau Cách mạng tháng 8 / 1945 nước ta gặp phải những khó khăn như thế nào? (2điểm)
b. Đảng và Nhà nước ta phải làm gì để giải quyết những khó khăn trong kinh tế, tài chính và giáo dục sau Cách mạng tháng 8/ 1945. (2 điểm).
Câu 2: Hãy trình bày lại diễn biến chiến dịch Tây Nguyên tháng 3/ 1975? (3 điềm).
Câu 3: Thông qua diễn biến chiến lược Đông Xuân 1953 – 1954 em hãy nêu nhận xét của em về mục đích chiến lược (1 điểm).
--------------------------Hết--------------------------
Phòng GD- ĐT Đông Hải ĐỀ THI KIÊM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013 – 2014.
 Đề dự bị Môn Lịch sử 9.
 (Gồm 2 trang ) Thời gian 45 phút. ( không kể thời gian giao đề)
I/ Phần trắc nghiệm.( 2điểm).
Hãy chọn đáp án đúng nhất rồi ghi vào bài làm ( Ví dụ câu 1: A, câu 2: C...)
Câu 1:
Hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng do Nguyễn Ái Quốc chủ trì diễn tại nơi nào?
A.Chiêm Hóa – Việt Nam.
B.Hà Nội – Việt Nam.
C.Cửu Long – Trung Quốc.
D.Cửu Long – Hương Cảng – Trung Quốc.
Câu 2:
Luận cương chính trị tháng 2 năm 1930 do ai soạn thảo?
A.Nguyễn Ái Quốc.
B.Trần Phú.
C.Trường Chinh.
D.Lê Duẩn.
Câu 3:
Ngày 14/ 9/ 1946 Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kí kết cái gì với Pháp?
A.Tạm ước.
B.Hiệp ước.
C.Hiệp định Gơ- ne - vơ.
D.Hiệp định Sơ bộ.
Câu 4:
Sau Cách mạng tháng tám năm 1945 từ vĩ tuyến 16 ra Bắc quân Tưởng vào nước ta chiếm đóng với số lượng bao nhiêu quân?
A.10 vạn quân.
B.15 vạn quân.
C.20 vạn quân.
D.25 vạn quân.
Câu 5:
Pháp xây dựng Điện Biên Phủ với bao nhiêu phân khu, bao nhiêu cứ điểm?
A.3 phân khu và 49 cứ điểm.
B.4 phân khu và 49 cứ điểm.
C.3 phân khu và 39 cứ điểm.
D.2 phân khu và 39 cứ điểm.
Câu 6:
Hiệp định Pa - ri bao gồm có bao nhiêu nội dung cơ bản?
A.3 nội dung.
B.4 nội dung.
C.5 nội dung.
D.6 nội dung.
Câu 7:
Pháp và Mĩ cùng nhau xây dựng kế hoạch gì vào năm 1953 để đánh ta?
A.Kế hoạch Rơ - ve.
B.Kế hoạch Đờ - lát- đờ - tát - xi- nhi.
C.Kế hoạch Na - va.
D.Kế hoạch Mắc - năm- ma- ra.
Câu 8:
Tỉnh nào được giải phóng sau cùng nhất trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975?
A.Châu Đốc.
B.Hà Tiên.
C.Sóc Trăng.
D.Bạc Liêu. 
II/Phần tự luận.(8 điểm)
Câu 1: (4 điểm)
a. Sau Cách mạng tháng 8 / 1945 nước ta gặp phải những khó khăn như thế nào? (2điểm)
b. Đảng và Nhà nước ta phải làm gì để giải quyết những khó khăn trong kinh tế, chính trị và giáo dục sau cách mạng 8/ 1945 (2 điểm).
Câu 2: Hãy trình bày lại diễn biến chiến dịch Tây Nguyên tháng 3/ 1975? (3 điềm).
Câu 3: Nhằm đối phó với kế hoạch Na- va, vào năm 1953 -1954 bộ chính trị trung ương Đảng đã đề ra chiến lược Đông Xuân, em hãy trình bày tóm tắt diễn biến chiến lược bằng sơ đồ.(1 điểm)
--------------------------Hết--------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ 9.
 Đề chính thức.
I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
B
D
C
A
D
C
A
II/ Phần Tự luận ( 8 điểm)
Câu 1: ( 4 điêm)
a/ Sau Cách mạng tháng 8/ 1945 nước ta gặp khó khăn về mọi mặt => nằm trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. (0,25đ)
-Kinh tế lạc hậu nạn, đói trầm trọng (0,5đ)
-Văn hóa giáo dục nạn mù chữ chiếm trên 90% ,nhiều tệ nạ xã hội còn tồn tại. (0,5đ)
-Tài chính : ngân sách nhà nước trống rỗng. (0,5đ)
-Chính trị quân sự: từ vĩ tuyền 16 về phía bắc 20 vạn quân Tưởng kéo vàochiếm đóng, từ vĩ tuyến 16 vào Nam quân Anh, Pháp quay lại xâm lược ta từ miền nam Việt nam. Các lực lượng phản cách mạng ngóc đầu nổi dậy chống phá Cách mạng. (0,25đ)
b/Biện pháp nhằm giải quyết khó khăn trong kinh tế, văn hóa giáo dục và tài chính.
-Kinh tế : Chủ yếu là diệt giặc đói.(1đ)
+ Biện pháp trước mắt là tổ chức quyên góp, lập “hủ gạo cứu đói”, tổ chức “ ngày đồng tâm”, kêu gọi đồng bào nhường cơm xẻ áo để cứu đói.
+Biện pháp lâu dài là phát động và đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, chia ruộng đất cho nông dân cày cấy. Kết quả là nạn đói được đẩy lùi.
-Giáo dục : Diệt giặc dốt. .(0,5đ)
Ngày 08-9-1945 Hồ Chủ Tịch ký sắc lệnh thành lập cơ quan Bình dân học vụ, kêu gọi mọi người tham gia phong trào xóa nạn mù chữ. Các trường học sớm được khai giảng, nội dung và phương pháp dạy học bước đầu đổi mới.
-Tài chính: .(0,5đ)
Kêu gọi nhân dân đóng góp, xây dựng “ Quỹ Độc lập”, phong trào “tuần lễ vàng”. Quốc Hội quyết định phát hành tiền Việt Nam ( 11 . 1946).
Câu 2: Diễn biến chiến dịch Tây Nguyên tháng 3 năm 1975. (3 điểm).
-Ngày 10/ 3/ 1975, quân ta đánh trận mở màn then chốt ở Buôn Ma Thuộc, nhanh chống giành được thắng lợi. (1đ)
-Ngày 12/ 3/ 1975 địch phản công định chiếm lại Buôn Ma Thuộc nhưng thất bại.(0,5đ)
-Ngày 14/ 3/ 1975 địch rút quân khỏi Tây Nguyên về duyên hải miền trung bị quân ta truy kích tiêu diệt. ( 0,5đ)
- Ngày 24/ 3/ 1975 Tây Nguyên được giải phóng hoàn toàn, chiến dịch kết thúc.( 1đ).
Câu 3: Thông qua diễn biến ta thấy mục đích của chiến lược Đông Xuân là : Tập trung lực lượng vào hướng quan trọng lực lượng của địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt dần sinh lực địch, giải phóng đất đai đồng thời buộc chúng bị động, phân tán lực lượng đối phó với ta.(0,75đ)
=> đây là chiến lược hết sức đúng đắn, sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh và lực lượng của Cách mạng ta lúc bấy giờ.( 0,25đ).
HƯỚNG DẪN CHẤM THI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ 9.
 Đề dự bị
I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
D
A
A
C
A
D
C
A
II/ Phần Tự luận ( 8 điểm)
Câu 1: ( 4 điêm)
a/ Sau Cách mạng tháng 8/ 1945 nước ta gặp khó khăn về mọi mặt => nằm trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. (0,25đ)
-Kinh tế lạc hậu nạn, đói trầm trọng (0,5đ)
-Văn hóa giáo dục nạn mù chữ chiếm trên 90% ,nhiều tệ nạ xã hội còn tồn tại. (0,5đ)
-Tài chính : ngân sách nhà nước trống rỗng. (0,5đ)
-Chính trị quân sự: từ vĩ tuyền 16 về phía bắc 20 vạn quân Tưởng kéo vào chiếm đóng, từ vĩ tuyến 16 vào Nam quân Anh, Pháp quay lại xâm lược ta từ miền nam Việt nam. Các lực lượng phản cách mạng ngóc đầu nổi dậy chống phá Cách mạng. (0,25đ)
b/Biện pháp nhằm giải quyết khó khăn trong kinh tế, văn hóa giáo dục và tài chính.
-Kinh tế : Chủ yếu là diệt giặc đói.(1đ)
+ Biện pháp trước mắt là tổ chức quyên góp, lập “hủ gạo cứu đói”, tổ chức “ ngày đồng tâm”, kêu gọi đồng bào nhường cơm xẻ áo để cứu đói.
+Biện pháp lâu dài là phát động và đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, chia ruộng đất cho nông dân cày cấy. Kết quả là nạn đói được đẩy lùi.
-Giáo dục : Diệt giặc dốt. .(0,5đ)
Ngày 08-9-1945 Hồ Chủ Tịch ký sắc lệnh thành lập cơ quan Bình dân học vụ, kêu gọi mọi người tham gia phong trào xóa nạn mù chữ. Các trường học sớm được khai giảng, nội dung và phương pháp dạy học bước đầu đổi mới.
-Chính trị: (0,5đ)
Chấp nhận nhượng bộ cho Tưởng 70 ghế trong quốc hội, sử dụng tiền quan kim.
Câu 2: Diễn biến chiến dịch Tây Nguyên tháng 3 năm 1975. (3 điểm).
-Ngày 10/ 3/ 1975, quân ta đánh trận mở màn then chốt ở Buôn Ma Thuộc, nhanh chống giành được thắng lợi. (1đ)
-Ngày 12/ 3/ 1975 địch phản công định chiếm lại Buôn Ma Thuộc nhưng thất bại.(0,5đ)
-Ngày 14/ 3/ 1975 địch rút quân khỏi Tây Nguyên về duyên hải miền trung bị quân ta truy kích tiêu diệt. ( 0,5đ)
- Ngày 24/ 3/ 1975 Tây Nguyên được giải phóng hoàn toàn, chiến dịch kết thúc.( 1đ).
Câu 3: ( 1 điểm)
SƠ ĐỒ TÓM TẮT DIỄN BIẾN CHIẾN LƯỢC ĐÔNG XUÂN 1953 – 1954.
 Pháp Ta
Tập trung quân ở ĐBBB (I) - Đầu 1953 ta đánh Tây Bắc -à Uy hiếp ĐBP 
 ( 84 tiểu đoàn) ( giải phóng Lai Châu)
 Đưa quân xuống ĐBP (II) -12/ 1953 Ta và Lào tấn công trung Lào à uy hiếp Xê - nô
 ( giải phóng Thà khẹt)
 Đưa quân xuống Xê-nô (III) - 1/ 1954 Ta tấn địch ở Thượng Lào --àuy hiếp LPB.
 ( giải phóng Phong- xa -lì)
Đưa quân xuống LPB (IV) - 2/ 1954 Ta tấn công Bắc Tây Nguyên àuy hiếp Play –Ku
 ( giải phóng Kon -Tum)
Đưa quân xuống LPB (V) => chiến lược kết thúc làm phá sản ½ kế hoạch Nava, phân 
 tán lực lượng địch, giữ vững thế chủ động.
(Ghi chú HS được quyền ghi tắt tên các địa danh: Như ĐBBB - Đồng Bằng Bắc Bộ. ĐBP – Điện Biên Phủ. LPB – Luông Pha Băng, HS có thể trình bày sơ đồ hàng ngang).
 ---------------Hết---------------

Tài liệu đính kèm:

  • docBAO HA( 13- 14).doc