Đề thi kiêm tra học kì II năm học 2014 – 20145 môn Lịch sử 8

I/ Phần trắc nghiệm.( 2điểm).

Hãy chọn đáp án đúng nhất rồi ghi vào bài làm. ( Ví dụ câu 1: A, câu 2: C.)

[
]

Pháp chính thức nổ súng xâm lược nước ta lần đầu tiên tại nơi nào?

A.Kinh thành Huế.

B.Sơn Trà – Đà Nẵng.

C.Gia Định.

D.Hà Nội.

[
]

Ngày 5 tháng 6 năm 1862 hiệp ước nào được triều đình Huế kí kết với Pháp?

A.Hắc Măng

 

doc 7 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 120Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kiêm tra học kì II năm học 2014 – 20145 môn Lịch sử 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD - ĐT Đông Hải ĐỀ THI KIÊM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 – 20145
 Đề chính thức Môn Lịch sử 8.
 (Gồm 2 trang ) Thời gian 45 phút. ( không kể thời gian giao đề)
I/ Phần trắc nghiệm.( 2điểm).
Hãy chọn đáp án đúng nhất rồi ghi vào bài làm. ( Ví dụ câu 1: A, câu 2: C...)
[]
Pháp chính thức nổ súng xâm lược nước ta lần đầu tiên tại nơi nào?
A.Kinh thành Huế. 
B.Sơn Trà – Đà Nẵng. 
C.Gia Định. 
D.Hà Nội.
[]
Ngày 5 tháng 6 năm 1862 hiệp ước nào được triều đình Huế kí kết với Pháp?
A.Hắc Măng 
B.Nhâm Tuất 
C.Giáp Tuất 
D.Pa - tơ - nốt.
[]
Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Ét- pê - răng của Pháp trên sông Nhật Tảo vào ngày tháng năm nào?
A.Ngày 10/ 12/ 1861.
B.Ngày 6/ 10/ 1960.
C.Ngày 12/ 10/1890.
D.Ngày 8/ 8 / 1884.
[]
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp nhân dân ta phong cho vị chỉ huy này chức vụ là “Bình tây đại nguyên soái” vậy người đó là ai?
A.Nguyễn Tri Phương
B.Nguyễn Trung Trực.
C.Trương Quyền.
D.Trương Định.
[]
Trận đánh nào của nhân dân ta đã tiêu diệt được Ri- vi- e và 500 tên giặc Pháp?
A.Trận Cầu Giấy lấn thứ nhất. 
B.Trận Cầu Giấy lấn thứ hai.
C.Trận Cầu Giấy lấn thứ ba. 
D.Trận Cầu Giấy lấn thứ tư.
[]
Sự kiện nào đã diễn ra trong móc thời gian ngày 6 tháng 6 năm 1884?
A.Nguyễn Trung Trực đánh Tây tại Vàm Cỏ Đông.
B. Nguyễn Hữu Huân bị Pháp xử tử.
C.Hiệp ước Pa- tơ- nốt được kí kết.
D.Hiếp ước Giáp Tuất được kí kết.
[]
Trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp tại nước ta, về mặt tổ chức nhà nước Pháp đã chia nước ta như thế nào?
A.Chia thành 2 miền. 
B.Chia thành 4 miền.
C.Chia thành 3 miền với 3 chế độ khác nhau.
D.Không phân chia đất nước.
[]
Cho đến năm 1919 tại nước ta, Pháp vẫn duy trì chế độ giáo dục phong kiến vì vậy hệ thống giáo dục được chia làm mấy bậc?
A.Hai bậc.
B.Ba bậc.
C.Bốn bậc.
D.Không có bậc nào.
II/ Phần tự luận ( 8 điểm)
Câu 1: Chiếu Cần vương ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? (2điểm).
Câu 2: Hãy điền các móc thời gian hoặc nội dung sự kiện chính vào chổ (..) để bảng thống kê sau đây hoàn thiện. ( 2đ) ( kẻ lại bảng thống kê trong bài làm) 
Thời gian
Nội dung sự kiện
..
Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển Trà Lí, Đinh Văn Điền xin đẩy mạnh việc khai khẩn ruộng hoang và khai mỏ...v..v.
Năm 1872
..
.
..
Nguyễn Trường Tộ gửi lên triều đình “30 bản điều trần”.
Năm 1877- 1882
..
Câu 3: Từ năm 1897 – 1914 Pháp đã sử dụng chính sách khai thác trong văn hóa giáo dục ở nước ta ra sao? Tác động của nó.(4 điểm). 
----------------Hết-------------
Phòng GD- ĐT Đông Hải ĐỀ THI KIÊM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 – 20145
 Đề dự bị Môn Lịch sử 8.
 (Gồm 2 trang ) Thời gian 45 phút. ( không kể thời gian giao đề)
I/ Phần trắc nghiệm.( 2điểm).
Hãy chọn đáp án đúng nhất rồi ghi vào bài làm ( Ví dụ câu 1: A, câu 2: C...)
Câu 1:Pháp chính thức nổ súng xâm lược nước ta vào ngày tháng năm nào?
A.Ngày 1/ 9/ 1858. 
B.Ngày 1/ 9/ 1859
C.Ngày 9/ 1/ 1858 
D.Ngày 9/ 1/ 1859
Câu 2:Ngày 5 tháng 6 năm 1862 hiệp ước nào được triều đình Huế kí kết với Pháp?
A.Hác – măng. 
B.Nhâm Tuất 
C.Giáp Tuất 
D.Pa- tơ – nốt.
Câu 3:Câu nói “ Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của ai?
A.Nguyễn Trung Trực 
B.Nguyễn Hữu Huân.
C.Trương Định 
D.Hoàng Diệu.
Câu 4:Trong cuộc kháng chiến chống Pháp nhân dân ta phong cho vị chỉ huy này chức vụ là “Bình tây đại nguyên soái” vậy người đó là ai?
A.Nguyễn Tri Phương
B.Nguyễn Trung Trực.
C.Trương Quyền.
D.Trương Định.
Câu 5: Sự kiện nào đã diễn ra trong móc thời gian ngày 25 tháng 8 năm 1883?
A.Nguyễn Trung Trực đánh Tây tại Vàm Cỏ Đông.
B. Nguyễn Hữu Huân bị Pháp xử tử.
C.Hiệp ước Pa- tơ- nốt được kí kết.
D.Hiếp ước Hác - măng được kí kết.
Câu 6:Trận đánh nào của nhân dân ta đã tiêu diệt được Ri- vi- e và 500 tên giặc Pháp?
A.Trận Cầu Giấy lấn thứ nhất. 
B.Trận Cầu Giấy lấn thứ hai.
C.Trận Cầu Giấy lấn thứ ba. 
D.Trận Cầu Giấy lấn thứ tư.
Câu 7:Trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp tại nước ta, về mặt tổ chức nhà nước Pháp đã chia nước ta như thế nào?
A.Chia thành 2 miền. 
B.Chia thành 4 miền.
C.Chia thành 3 miền với 3 chế độ khác nhau.
D.Không phân chia đất nước.
Câu 8:Cho đến năm 1919 tại nước ta, Pháp vẫn duy trì chế độ giáo dục phong kiến vì vậy hệ thống giáo dục được chia làm mấy bậc?
A.Hai bậc.
B.Ba bậc.
C.Bốn bậc.
D.Không có bậc nào.
II/ Phần tự luận ( 8 điểm)
Câu 1: Chiếu Cần vương ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? (2điểm).
Câu 2: Hãy điền các móc thời gian hoặc nội dung sự kiện chính vào chổ (..) để bảng thống kê sau đây hoàn thiện. ( 2đ) ( kẻ lại bảng thống kê trong bài làm) 
Thời gian
Nội dung sự kiện
Năm 1868
.
Viện Thượng Bạc xin mở ba cửa biển ở miền bắc và trung để thông thương bên ngoài.
.
Nguyễn Trường Tộ gửi lên triều đình “30 bản điều trần”.
Năm 1877- 1882
.
Câu 3: Từ năm 1897 – 1914 Pháp đã sử dụng chính sách khai thác trong kinh tế ở nước ta ra sao? Tác động của nó.(4 điểm).
----------------Hết-------------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ 8.
NĂM 2014 – 2015
Đề chính thức
I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
B
A
D
B
C
C
B
II/ Phần Tự luận ( 8 điểm)
Câu 1: ( 2điểm)
- Thất bại trong cuộc phản công tại kinh thành Huế, Tôn thất Thuyết và vua Hàm Nghi chạy lên căn cứ Tân sở. ( 1 điểm)
- Ngày 13 tháng 7 năm 1885 Tôn Thất Thuyết soạn thảo chiếu thư, vua Hàm nghi ấn ký.Chiếu thư ban ra mục đích kêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước => chiếu cần Vương ra đời.( 1điểm ).
Câu 2: Mỗi sự kiện điền đúng hoàn chỉnh 0,5 đ.
Thời gian
Nội dung sự kiện
Năm 1868
Trần Đình Túc và Nguyễn huy tế xin mở cửa biển Trà Lí, Đinh Văn Điền xin đẩy mạnh việc khai khẩn ruộng hoang và khai mỏ...v..v.
Năm 1872
Viện Thượng Bạc xin mở ba cửa biển ở miền bắc và trung để thông thương bên ngoài.
Năm 1863- 1871
Nguyễn Trường Tộ gửi lên triều đình “30 bản điều trần”.
Năm 1877- 1882
Nguyễn Lộ Trạch dâng lên vua hai bản “thời vụ sách”.
Câu 3: 
- Hiểu để trình bày chính sách văn hóa, giáo dục ( 3đ)
+ Đến năm 1919, Pháp vẫn duy trì chế độ giáo dục của thời phong kiến. Hệ thống giáo dục được chia làm 3 bậc ( Ấu học, tiểu học, trung học)
+ Về sau, Pháp bắt đầu mở trường học mới nhằm đào tạo lớp người bản sứ phục vụ công việc cai trị. Cùng với đó, Pháp mở một số cơ sở văn hoá, y tế.
+ Phát triển và tuyên truyền về Thiên chúa giáo, Khuyến khích mê tín dị đoan, đem vào trong nước nhiều trò chơi mang tín tệ nạn xã hội ( đánh bạc, mở quán hút chích áp phiện..)
Nhận xét về tác động.( 1điểm) 
Làm cho nền giáo dục không phát triển ( dân số mù chữ nhiều). Văn hóa ta bị ngoại lai, con người lâm vào tệ nạn xã hội càng bị phụ thuộc vào Pháp.
--------------Hết----------------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ 8.
NĂM 2014 – 2015
Đề dự bị
I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
B
A
D
D
B
C
B
II/ Phần Tự luận ( 8 điểm)
Câu 1: ( 2điểm)
- Thất bại trong cuộc phản công tại kinh thành Huế, Tôn thất Thuyết và vua Hàm Nghi chạy lên căn cứ Tân sở. ( 1 điểm)
- Ngày 13 tháng 7 năm 1885 Tôn Thất Thuyết soạn thảo chiếu thư, vua Hàm nghi ấn ký.Chiếu thư ban ra mục đích kêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước => chiếu cần Vương ra đời.( 1điểm ).
Câu 2: Mỗi sự kiện điền đúng hoàn chỉnh 0,5 đ.
Thời gian
Nội dung sự kiện
Năm 1868
Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển Trà Lí, Đinh Văn Điền xin đẩy mạnh việc khai khẩn ruộng hoang và khai mỏ...v..v.
Năm 1872
Viện Thương Bạc xin mở ba cửa biển ở miền bắc và trung để thông thương bên ngoài.
Năm 1863- 1871
Nguyễn Trường Tộ gửi lên triều đình “30 bản điều trần”.
Năm 1877- 1882
Nguyễn Lộ Trạch dâng lên vua hai bản “thời vụ sách”.
Câu 3:
Hiểu để trình bày được những chính sách khai thác trong kinh tế (3 điểm)
+Trong nông nghiệp: Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất, lập các đồn điền.
+ Trong công nghiệp: Pháp tập trung khai thác than và quặng kim loại. Ngoài ra, Pháp đầu tư vào một số ngành khác như xi măng, điện, chế biến gỗ...
Thực dân Pháp xây dựng hệ thống giao thông vận tải đường bộ, đường sắt để tăng cường bóc lột kinh tế và phục vụ mục đích quân sự.
+ Về thương nghiệp: Pháp độc chiếm thị trường Việt Nam, giám sát chặt chẽ việc xuất nhập khẩu hàng hóa.
+ Pháp còn tiến hành đề ra các thứ thuế mới bên cạnh các loại thuế cũ, nặng nhất là thuế muối, thuế rượu, thuế thuốc phiện...
Nhận xét tác động (1đ).
Kinh tế tuy phát triển nhưng Pháp quản lý thâu tóm, còn lạc hậu trong sản xuất, tài nguyên cạn kiệt; Nhân dân đói khổ.
----------------Hết---------------

Tài liệu đính kèm:

  • docLICH SƯ 8 - HKII ( 14- 15).doc