Đề thi lại năm học 2013 – 2014. Môn Lịch Sử 6

I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1:Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào năm nào?

A. Năm 40 B. Năm 42 C. Năm 43 D. Năm 44.

Câu 2: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra ở nơi đâu?

A. Cấm Khê B.Mê Linh C. Cổ Loa D. Hát Môn.

Câu 3: Lí Bí thành lập nhà nước Vạn Xuân vào thời gian nào?

A.Năm 542 B. Năm 544 C. Năm 546 D. Năm 548

Câu 4: Sông nào được Ngô Quyền chọn làm nơi quyết chiến với quân Nam Hán vào năm 938?

A.Sông Cầu B. Sông Giá C. Sông Chanh D. Sông Bạch Đằng.

II/ Tự luận (8 điểm)

Câu 1: Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào

năm 40 ? (3điểm)

 

doc 15 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 172Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi lại năm học 2013 – 2014. Môn Lịch Sử 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 7 năm 2014.
Lớp 6. Đề thi lại năm học 2013 – 2014.
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử 6 . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 01
I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1:Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào năm nào?
A. Năm 40 B. Năm 42 C. Năm 43 D. Năm 44.
Câu 2: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra ở nơi đâu?
A. Cấm Khê B.Mê Linh C. Cổ Loa D. Hát Môn.
Câu 3: Lí Bí thành lập nhà nước Vạn Xuân vào thời gian nào?
A.Năm 542 B. Năm 544 C. Năm 546 D. Năm 548
Câu 4: Sông nào được Ngô Quyền chọn làm nơi quyết chiến với quân Nam Hán vào năm 938?
A.Sông Cầu B. Sông Giá C. Sông Chanh D. Sông Bạch Đằng.
II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1: Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào 
năm 40 ? (3điểm)
Câu 2: Trình bày tóm tắt diễn biến chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền 
năm 938 ? (2đ)
Câu 3: Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 có ý nghĩa như thế nào ? (3 đ)
----------------Hết--------------
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 7 năm 2014.
Lớp 6. Đề thi lại năm học 2013 – 2014.
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử 6 . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 02
I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Lí Bí thành lập nhà nước Vạn Xuân vào thời gian nào?
A.Năm 542 B. Năm 544 C. Năm 546 D. Năm 548
Câu 2: Sông nào được Ngô Quyền chọn làm nơi quyết chiến với quân Nam Hán vào năm 938?
A.Sông Cầu B. Sông Giá C. Sông Chanh D. Sông Bạch Đằng.
Câu 3: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào năm nào?
A. Năm 40 B. Năm 42 C. Năm 43 D. Năm 44.
Câu 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra ở nơi đâu?
A. Cấm Khê B.Mê Linh C. Cổ Loa D. Hát Môn.
II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1: Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào 
năm 40 ? (3điểm)
Câu 2: Trình bày tóm tắt diễn biến chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền 
năm 938 ? (2đ)
Câu 3: Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 có ý nghĩa như thế nào ? (3 đ)
----------------Hết--------------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI LẠI HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ 6.
NĂM 2013 – 2014.
I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Mỗi câu đúng 0,5 điểm.
Mã đề 1.
Câu 
1
2
3
4
Đáp án
A
D
B
D
Mã đề 2
Câu 
1
2
3
4
Đáp án
B
D
A
D
Mã đề 3.
Câu 
1
2
3
4
Đáp án
B
B
D
C
Mã đề 4.
Câu 
1
2
3
4
Đáp án
A
B
D
A
II/ Phần Tự luận ( 8 điểm)
Câu 1: trình bày 3 nguyên nhân chính ( 3điểm)
 - Do không chịu nổi chính sách áp bức bóc lột của nhà Hán.(1 điểm)
 - Do muốn giành lại độc lập đất nước ( giữ nghiệp họ Hùng) (1điểm)
 - Báo thù nhà ( báo thù cho chồng) ( 1 đ).
Câu 2: Trình bày tóm tắt diễn biến ( mỗi ý 0,5 điểm).
 - Cuối năm 938 Lưu Hoằng Tháo chỉ huy quân Nam Hán theo đường biển tiến vào nước ta.
 - Ngô Quyền cho quân ra đánh nhữ đánh địch dụ chúng lọt vào trận địa mai phục chờ thủy triều rút.
 - Khi thủy triều xuống Ngô quyền dóc toàn lực đánh trả , quân địch chống cự không nổi chạy ra biển , thuyền chúng bị va vào bãi cọc vỡ tan tành, số còn lại chạy lên bờ bị quân ta mai phục giết chết .Hoằng Tháo bị giết tại trận.
 - Vua Nam Hán hay tin vội thu quân về nước, kháng chiến kết thúc thắng lợi.
Câu 3: Trình bày 2 ý chính. ( mỗi ý 1,5 đ)
 - Kết thúc gần 1000 năm bắt thuộc, chuyển nước ta sang thời kỳ mới.
 - Ca ngơi vị anh hùng dân tộc Ngô quyền.
-------------Hết----------------
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 7 năm 2014.
Lớp 6. Đề thi lại năm học 2013 – 2014.
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử 6 . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 03
I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1:Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào năm nào?
A. Năm 42 B. Năm 40 C. Năm 43 D. Năm 44.
Câu 2: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra ở nơi đâu?
A. Cấm Khê B. Hát Môn C. Cổ Loa D. Mê Linh
Câu 3: Lí Bí thành lập nhà nước Vạn Xuân vào thời gian nào?
A.Năm 542 B. Năm 548 C. Năm 546 D. Năm 544
Câu 4: Sông nào được Ngô Quyền chọn làm nơi quyết chiến với quân Nam Hán vào năm 938?
A.Sông Cầu B. Sông Giá C. Sông Bạch Đằng. D. Sông Chanh
II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1: Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào 
năm 40 ? (3điểm)
Câu 2: Trình bày tóm tắt diễn biến chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền 
năm 938 ? (2đ)
Câu 3: Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 có ý nghĩa như thế nào ? (3 đ)
----------------Hết--------------
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 7 năm 2014.
Lớp 6. Đề thi lại năm học 2013 – 2014.
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử 6 . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 04
I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Lí Bí thành lập nhà nước Vạn Xuân vào thời gian nào?
A.Năm 544 B. Năm 548 C. Năm 546 D. Năm 542
Câu 2: Sông nào được Ngô Quyền chọn làm nơi quyết chiến với quân Nam Hán vào năm 938?
A.Sông Cầu B. Sông Bạch Đằng. C. Sông Chanh D. Sông Giá
Câu 3: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào năm nào?
A. Năm 44 B. Năm 42 C. Năm 43 D. Năm 40
Câu 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra ở nơi đâu?
A. Hát Môn. B.Mê Linh. C. Cổ Loa. D. Cấm Khê.
II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1: Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào 
năm 40 ? (3điểm)
Câu 2: Trình bày tóm tắt diễn biến chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền 
năm 938 ? (2đ)
Câu 3: Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 có ý nghĩa như thế nào ? (3 đ)
----------------Hết--------------
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 7 năm 2014.
Lớp 7. Đề thi lại năm 2013- 2014. 
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử 7 . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 01
 I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1:Nhà Trần từ 1258 đến năm 1287 đã tổ chức kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên mấy lần?
A. Một lần B. Hai lần C. Ba lần D. Bốn lần 
Câu 2 : Khởi nghĩa Lam Sơn diễn ra vào năm nào ?
A. Năm 1418 B. Năm 1420 C. Năm 1422 D. Năm 1424.
Câu 3: Vua nguyễn Ánh ban hành một bộ luật mới, tên gọi của nó là gì?
A. Luật Hình Thư B. Luật Gia Long C. Luật Hồng Đức D. Luật Hình. 
Câu 4: Năm 1792 ai đã qua đời?
A. Lê Lai B. Quan Trung – Nguyễn Huệ. C.Nguyễn Trãi D. Lê Lợi
II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1 : Hãy cho biết những sự kiện chính qua các móc thời gian sau : 1771. 1777, 1785, 1789. ( nằm trong diễn biến phong trào nông dân Tây Sơn)( 3 điểm).
Câu 2 : Hãy cho biết tên 3 tác giả và 3 tác phẩm tương ứng của các nhà văn, thơ thời nhà Nguyễn.( 3 điểm)
Câu 3 : Vì sao phong trào Tây Sơn mau chóng giành được thắng lợi ?( 2 điểm).
-----------------------Hết----------------------
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 7 năm 2014.
Lớp 7. Đề thi lại năm 2013- 2014. 
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử 7 . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 02
 I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Vua nguyễn Ánh ban hành một bộ luật mới, tên gọi của nó là gì?
A. Luật Hình Thư B. Luật Gia Long C. Luật Hồng Đức D. Luật Hình. 
Câu 2 : Năm 1792 ai đã qua đời?
A. Lê Lai B. Quan Trung – Nguyễn Huệ. C.Nguyễn Trãi D. Lê Lợi
Câu 3: Nhà Trần từ 1258 đến năm 1287 đã tổ chức kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên mấy lần?
A. Một lần B. Hai lần C. Ba lần D. Bốn lần
 Câu 4: Khởi nghĩa Lam Sơn diễn ra vào năm nào ?
A. Năm 1418 B. Năm 1420 C. Năm 1422 D. Năm 1424. 
II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1 : Hãy cho biết những sự kiện chính qua các móc thời gian sau : 1771. 1777, 1785, 1789. ( nằm trong diễn biến phong trào nông dân Tây Sơn)( 3 điểm).
Câu 2 : Hãy cho biết tên 3 tác giả và 3 tác phẩm tương ứng của các nhà văn , thơ thời nhà Nguyễn.( 3 điểm)
Câu 3 : Vì sao phong trào Tây Sơn mau chóng giành được thắng lợi ?( 2 điểm).
-----------------------Hết----------------------
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 7 năm 2014.
Lớp 7. Đề thi lại năm 2013- 2014. 
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử 7 . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 03
 I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1:Nhà Trần từ 1258 đến năm 1287 đã tổ chức kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên mấy lần?
A. Một lần B. Ba lần C. Hai lần D. Bốn lần 
Câu 2 : Khởi nghĩa Lam Sơn diễn ra vào năm nào ?
A. Năm 1424 B. Năm 1420 C. Năm 1422 D. Năm 1418.
Câu 3: Vua nguyễn Ánh ban hành một bộ luật mới, tên gọi của nó là gì?
A. Luật Hình Thư B. Luật Hình. C. Luật Hồng Đức D. Luật Gia Long.
Câu 4: Năm 1792 ai đã qua đời?
A. Lê Lai B. Nguyễn Trãi C.Quan Trung – Nguyễn Huệ. D. Lê Lợi
II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1 : Hãy cho biết những sự kiện chính qua các móc thời gian sau : 1771. 1777, 1785, 1789. ( nằm trong diễn biến phong trào nông dân Tây Sơn)( 3 điểm).
Câu 2 : Hãy cho biết tên 3 tác giả và 3 tác phẩm tương ứng của các nhà văn , thơ thời nhà Nguyễn. ( 3 điểm)
Câu 3 : Vì sao phong trào Tây Sơn mau chóng giành được thắng lợi ?( 2 điểm).
-----------------------Hết----------------------
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 7 năm 2014.
Lớp 7. Đề thi lại năm 2013- 2014. 
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử 7 . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 04
 I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Vua nguyễn Ánh ban hành một bộ luật mới, tên gọi của nó là gì?
A. Luật Hình Thư B. Luật Hồng Đức C. Luật Gia Long D. Luật Hình. 
Câu 2 : Năm 1792 ai đã qua đời?
A. Lê Lai B. Lê Lợi C.Nguyễn Trãi D. Quan Trung – Nguyễn Huệ.
Câu 3: Nhà Trần từ 1258 đến năm 1287 đã tổ chức kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên mấy lần?
A. Hai lần B. Một lần C. Bốn lần D.Ba lần.
 Câu 4: Khởi nghĩa Lam Sơn diễn ra vào năm nào ?
A. Năm 1420 B. Năm 1418 C. Năm 1422 D. Năm 1424. 
II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1 : Hãy cho biết những sự kiện chính qua các móc thời gian sau : 1771. 1777, 1785, 1789. ( nằm trong diễn biến phong trào nông dân Tây Sơn)( 3 điểm).
Câu 2 : Hãy cho biết tên 3 tác giả và 3 tác phẩm tương ứng của các nhà văn , thơ thời nhà Nguyễn. ( 3 điểm)
Câu 3 : Vì sao phong trào Tây Sơn mau chóng giành được thắng lợi ?( 2 điểm).
-----------------------Hết----------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI LẠI HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ 7.
NĂM 2013 – 2014.
I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Mỗi câu đúng 0,5 điểm.
Mã đề 1.
Câu 
1
2
3
4
Đáp án
C
A
B
B
Mã đề 2
Câu 
1
2
3
4
Đáp án
B
B
C
A
Mã đề 3.
Câu 
1
2
3
4
Đáp án
B
D
D
C
Mã đề 4.
Câu 
1
2
3
4
Đáp án
C
D
C
B
II/ Phần Tự luận ( 8 điểm)
Câu 1:Các sự kiện chính diễn ra qua các móc thời gian như sau:
-1771: Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn bùng nổ.(1đ)
-1777: Tây Sơn bắt giết được chúa Nguyễn, Nhà Nguyễn Đàng trong sụp đỗ.( 1đ)
-1785: Tây Sơn tiêu diệt quân Xiêm tại Rạch Gầm – Xoài Mút.( 0,5đ)
- 1789: Tây Sơn tiêu diệt được 29 vạn quân Thanh tại Ngọc Hôi, Đóng Đa- Thăng Long.(0,5đ).
Câu 2: HS có thể nêu tên 3 tác giả và 3 tác phẩm sau:( mỗi tác giả tác phẩm đúng 1đ).
- Nguyễn Du – Truyện Kiều.
-Hồ Xuân Hương – Bánh Trôi nước()
- Bà Huyện Thanh Quan – Qua đèo ngang.()
Ngoài ra các tác phẩm và tác giả khác nhưng phải thuộc thời Nguyễn.
Câu 3: HS giải thích dựa trên cơ sở vừa trình bày nguyên nhân vừa giải nghĩa.
-Vì quân Tây Sơn được sự ủng hộ, hưởng ứng của toàn nhân dân (0,5đ) ( Nghĩa quân đi đến đâu họ sẵn sàng theo đầu quân khiến lực lượng ngày càng lớn mạnh, lương thực, vũ khí cũng sẵn sàng..)(0,5đ).
- Có sự lãnh đạo tài tình của vua Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân.( Quang Trung mưu trí tài giỏi hơn người , có nhiều chiến thuật kế sách đánh giặc hay. Như cho quân đi bộ với nhóm 3 người, dùng giầy cỏ làm giầy vượt đường dài...) (0,5đ)
-Với kế sách của Quang Trung nghĩa quân tiến hành cuộc hành quân thần tốc (từ Phú Xuân ra Nghệ An).(0,5đ)
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 7 năm 2014.
Lớp 6. Đề thi lại năm 2013- 2014. 
Họ và tên:.. Môn GDCD 6 . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 01
 I/ Phần Trắc nghiệm (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Từ nào còn thiếu trong câu thơ “ Trẻ em hôn nay, ..ngày mai”.
A. Thế giới. B.Việt Nam C.Tương lai D.Tuổi trẻ.
Câu 2: Theo công ước Liên Hợp Quốc có mấy nhóm quyền trẻ em ?
A. 8 nhóm quyền B. 6 nhóm quyền C. 4 nhóm quyền D. 2 nhóm quyền. 
Câu 3: Theo quy định luật giao thông thì loại xe nào được lưu thông trên đường sắt?
A. Xe Bò B. Xe tải hàng hóa C.Xe lửa D. Xe đạp.
Câu 4 : Trong mẫu truyện đọc “Một bài học” ở bài 16 GDCD lớp 6, nhân vật ông Hùng đã làm cái gì gây nên cái chết cho ông Nở?
A.Dùng bẩy chó. B. Dùng dao đâm 
C. Dùng thuốc độc D.Dùng điện làm bẩy chuột.
Câu 5: Hành vi nào là xâm phạm đến thân thể sức khỏe của trẻ em?
 A. Mai không chăm học nên bị mẹ mắng 
 B.Trẻ em bị bắt buộc đi ăn xin.
 C.Bé Mai không nghe lời bà nên bà không chia phần quà. 
 D.Trẻ em được đi học. 
Câu 6: Hành vi nào sau đây thể hiện việc vi phạm về bí mật an toàn thư tín, điện tín, điện thoại?
A.Xem trộm tin nhắn trong điện thoại người khác. 
B.Đọc thư trên mạng Internet.
C.Đọc thư hỏi đáp trên tờ báo. 
D.Xem thư của bạn khi đã được bạn cho phép.
 II/ Tự luận. ( 7 điểm)
Câu 1: Nếu như em không được sinh ra thì em có được hưởng các quyền của trẻ em theo công ước Liên hợp Quốc qui định không. Vì sao?( 2điểm)
Câu 2: Hãy trình mô tả lại hình ảnh đặt điểm của biển báo cấm?( 2 điểm).
Câu 3: Bạn Hào thường xuyên đi xe gắn máy mà không đội mủ bảo hiểm. An là bạn thân của Hào, có lần An nói với Hào: “Bạn không sợ bị hạ hạnh kiểm khi vi phạm an toàn giao thông hả?”. Hào nói: “ Sợ gì, cô hạ hạnh kiểm thôi chứ có ảnh hưởng gì đến tính mạng của mình đâu?”.
a/ Theo em Hào nói vậy là đúng hay sai? Vì sao. (2đ)
b/ Nếu em là Hào thì em sẽ trả lời bạn An như thế nào mới tốt ?(1đ).
Bài làm.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 7 năm 2014.
Lớp 6. Đề thi lại năm 2013- 2014. 
Họ và tên:.. Môn GDCD 6 . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 02
 I/ Phần Trắc nghiệm (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Từ nào còn thiếu trong câu thơ “ Trẻ em hôn nay, ..ngày mai”.
A. Việt Nam B. Thế giới C.Tương lai D.Tuổi trẻ.
Câu 2: Theo công ước Liên Hợp Quốc có mấy nhóm quyền trẻ em ?
A. 4 nhóm quyền B. 6 nhóm quyền C. 8 nhóm quyền D. 2 nhóm quyền 
Câu 3: Theo quy định luật giao thông thì loại xe nào được lưu thông trên đường sắt?
A. Xe Bò B. Xe tải hàng hóa C.Xe đạp D. Xe lửa.
Câu 4 : Trong mẫu truyện đọc “Một bài học” ở bài 16 GDCD lớp 6, nhân vật ông Hùng đã làm cái gì gây nên cái chết cho ông Nở?
A.Dùng bẩy chó. B. Dùng điện làm bẩy chuột.
C. Dùng thuốc độc D. Dùng dao đâm.
Câu 5: Hành vi nào là xâm phạm đến thân thể sức khỏe của trẻ em?
 A. Mai không chăm học nên bị mẹ mắng 
 B.Trẻ em được đi học.
 C.Bé Mai không nghe lời bà nên bà không chia phần quà. 
 D.Trẻ em bị bắt buộc đi ăn xin. 
Câu 6: Hành vi nào sau đây thể hiện việc vi phạm về bí mật an toàn thư tín, điện tín, điện thoại?
A. Xem thư của bạn khi đã được bạn cho phép 
B.Đọc thư trên mạng Internet.
C.Đọc thư hỏi đáp trên tờ báo. 
D.Xem trộm tin nhắn trong điện thoại người khác.
 II/ Tự luận. ( 7 điểm)
Câu 1: Nếu như em không được sinh ra thì em có được hưởng các quyền của trẻ em theo công ước Liên hợp Quốc qui định không. Vì sao?( 2điểm)
Câu 2: Hãy trình mô tả lại hình ảnh đặt điểm của biển báo cấm?( 2 điểm).
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 7 năm 2014.
Lớp 6. Đề thi lại năm 2013- 2014. 
Họ và tên:.. Môn GDCD 6 . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 03
 I/ Phần Trắc nghiệm (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Theo quy định luật giao thông thì loại xe nào được lưu thông trên đường sắt?
A. Xe Bò B. Xe tải hàng hóa C.Xe đạp D. Xe lửa.
Câu 2: Theo công ước Liên Hợp Quốc có mấy nhóm quyền trẻ em ?
A. 4 nhóm quyền B. 6 nhóm quyền C. 8 nhóm quyền D. 2 nhóm quyền 
Câu 3: Từ nào còn thiếu trong câu thơ “ Trẻ em hôn nay, ..ngày mai”.
A. Việt Nam B. Thế giới C.Tương lai D.Tuổi trẻ.
Câu 4 : Trong mẫu truyện đọc “Một bài học” ở bài 16 GDCD lớp 6, nhân vật ông Hùng đã làm cái gì gây nên cái chết cho ông Nở?
A.Dùng bẩy chó. B. Dùng điện làm bẩy chuột.
C. Dùng thuốc độc D. Dùng dao đâm
Câu 5: Hành vi nào là xâm phạm đến thân thể sức khỏe của trẻ em?
A. Mai không chăm học nên bị mẹ mắng 
B.Trẻ em được đi học.
C.Bé Mai không nghe lời bà nên bà không chia phần quà. 
D.Trẻ em bị bắt buộc đi ăn xin. 
Câu 6: Hành vi nào sau đây thể hiện việc vi phạm về bí mật an toàn thư tín, điện tín, điện thoại?
A. Xem thư của bạn khi đã được bạn cho phép 
B.Đọc thư trên mạng Internet.
C.Đọc thư hỏi đáp trên tờ báo. 
D.Xem trộm tin nhắn trong điện thoại người khác.
II/ Tự luận. ( 7 điểm)
Câu 1: Nếu như em không được sinh ra thì em có được hưởng các quyền của trẻ em theo công ước Liên hợp Quốc qui định không. Vì sao?( 2điểm)
Câu 2: Hãy trình mô tả lại hình ảnh đặt điểm của biển báo cấm?( 2 điểm).
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 7 năm 2014.
Lớp 6. Đề thi lại năm 2013- 2014. 
Họ và tên:.. Môn GDCD 6 . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 04
 I/ Phần Trắc nghiệm (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Từ nào còn thiếu trong câu thơ “ Trẻ em hôn nay, ..ngày mai”.
A. Thế giới. B.Việt Nam C.Tương lai D.Tuổi trẻ.
Câu 2: Hành vi nào là xâm phạm đến thân thể sức khỏe của trẻ em?
 A. Mai không chăm học nên bị mẹ mắng 
 B.Trẻ em bị bắt buộc đi ăn xin.
 C.Bé Mai không nghe lời bà nên bà không chia phần quà. 
 D.Trẻ em được đi học. 
Câu 3: Theo quy định luật giao thông thì loại xe nào được lưu thông trên đường sắt?
A. Xe Bò B. Xe tải hàng hóa C.Xe lửa D. Xe đạp.
Câu 4 : Trong mẫu truyện đọc “Một bài học” ở bài 16 GDCD lớp 6, nhân vật ông Hùng đã làm cái gì gây nên cái chết cho ông Nở?
A.Dùng bẩy chó. B. Dùng dao đâm. 
C. Dùng thuốc độc D. Dùng điện làm bẩy chuột.
Câu 5: Theo công ước Liên Hợp Quốc có mấy nhóm quyền trẻ em ?
A. 8 nhóm quyền B. 6 nhóm quyền C. 4 nhóm quyền D. 2 nhóm quyền
Câu 6: Hành vi nào sau đây thể hiện việc vi phạm về bí mật an toàn thư tín, điện tín, điện thoại?
A.Xem trộm tin nhắn trong điện thoại người khác. 
B.Đọc thư trên mạng Internet.
C.Đọc thư hỏi đáp trên tờ báo. 
D.Xem thư của bạn khi đã được bạn cho phép.
 II/ Tự luận. ( 7 điểm)
Câu 1: Nếu như em không được sinh ra thì em có được hưởng các quyền của trẻ em theo công ước Liên hợp Quốc qui định không. Vì sao?( 2điểm)
Câu 2: Hãy trình mô tả lại hình ảnh đặt điểm của biển báo cấm?( 2 điểm).

Tài liệu đính kèm:

  • docĐẾ THI LAI - LS 6, 7 ( 13- 14).doc