Đề thi thử đại học 2013 môn thi: Vật Lí - Đề 14

Câu 1: Đặt điện áp u = Uo¬cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng R . Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó:

 A. điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

 B. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

 C. trong mạch có cộng hưởng điện.

 D. điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 2: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 = 450 nm và λ2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

 A.4. B. 5. C. 2. D. 3.

Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt có U0 không đổi và ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Thay đổi ω thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω1 bằng cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω2. Hệ thức đúng là

 A.ω1 ω2= . B. ω1 + ω2= . C. ω1 ω2= . D. ω1 + ω2=

 

doc 11 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 12/04/2017 Lượt xem 254Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử đại học 2013 môn thi: Vật Lí - Đề 14", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ấy độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He lần lượt là 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng xấp xỉ bằng 
 A. 21,076 MeV. B. 200,025 MeV. C. 17,498 MeV. D. 15,017 MeV.
Câu 9: Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng? 
 A. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn. 
 B. Năng lượng phôtôn càng nhỏ khi cường độ chùm ánh sáng càng nhỏ. 
 C. Phôtôn có thể chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên. 
 D. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ.
Câu 10: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng? 
 A. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. 
 B. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức. 
 C. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức. 
 D. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.
Câu 11: Khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai? 
 A. Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường của mạch luôn cùng tăng hoặc luôn cùng giảm. 
 B. Năng lượng điện từ của mạch gồm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường. 
 C. C/độ d/điện qua c/cảm và h/đ/thế giữa hai bản tụ điện b/thiên điều hoà theo thời gian với cùng tần số. 
 D. Điện tích của một bản tụ điện và c/độ d/điện trong mạch b/thiên đ/hòa theo th/gian lệch pha nhau π/2
Câu 12: Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M 
 A. 10000 lần. B. 1000 lần. C. 40 lần. D. 2 lần.
Câu 13: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: 
 A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen. 
 B. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại. 
 C. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại. 
 D. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.
Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện. Dung kháng của tụ điện là 100 Ω. Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R1 và R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R2. Các giá trị R1 và R2 là: 
 A. R1 = 50 Ω, R2 = 100 Ω. B. R1 = 40 Ω, R2 = 250 Ω. 
 C. R1 = 50 Ω, R2 = 200 Ω. D. R1 = 25 Ω, R2 = 100 Ω.
Câu 15: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g. Con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acosωt. Cứ sau những khoảng thời gian 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy π2 = 10. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng 
 A. 25 N/m. B. 200 N/m. C. 100 N/m. D. 50 N/m.
Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 μm còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác? 
 A. 8. B. 7. C. 4. D. 3.
Câu 17: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó 
A. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. B. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 
C. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. D. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
Câu 18: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 μH và tụ điện có điện dung 5 μF. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là 
 A.2,5π.10-6 s. B. 10π.10-6 s. C. 5π.10-6 s. D. 10-6 s.
Câu 19: Máy biến áp là thiết bị 
A. biến đổi tần số của dòng điện x/chiều. B. có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện x/ chiều. 
C. biến đổi d/điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. D. làm tăng công suất của dòng điện x/ chiều.
Câu 20: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100 g. Lấy π2 = 10. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số 
 A. 3 Hz. B. 6 Hz. C. 1 Hz. D. 12 Hz.
Câu 21: Quang phổ liên tục 
 A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát. 
 B. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát. 
 C. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát. 
 D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.
Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 30 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,4/ π (H) và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại bằng 
 A. 250 V. B. 100 V. C. 160 V. D. 150 V. 
Câu 23: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Gọi UL, UR và UC lần lượt là các điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha π/2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch NB (đoạn mạch NB gồm R và C). Hệ thức nào dưới đây là đúng? 
 A. = + + . B. = + + .
 C. = + + . D. = + + 
Câu 24: Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10−19 J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là λ1 = 0,18 μm, λ2 = 0,21 μm và λ3 = 0,35 μm. Lấy h = 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s. Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó? 
 A. Cả ba bức xạ (λ1, λ2 và λ3). B. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên. 
 C. Hai bức xạ (λ1 và λ2). D. Chỉ có bức xạ λ1.
Câu 25: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian 
 A. với cùng biên độ. B. với cùng tần số. C. luôn cùng pha nhau. D. luôn ngược pha nhau. 
Câu 26: Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng –13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng –3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng 
 A.17 eV. B. 10,2 eV. C. 4 eV. D. -10,2 eV.
Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 10 Ω, cuộn cảm thuần có L=1/(10π) (H), tụ điện có C = (F) và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là uL= 20cos(100πt + π/2) (V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 
 A. u = 40cos(100πt + π/4) (V). B. u = 40cos(100πt – π/4) (V).
 C. u = 40cos(100πt + π/4) (V). D. u = 40cos(100πt – π/4) (V).
Câu 28: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ? 
 A. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ. 
 B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ. 
 C. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không. 
 D. Sóng điện từ là sóng ngang.
Câu 29: Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là x1= 4cos(10t +π/4) (cm) và x2= 3cos(10t - 3π/4) (cm). Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là A. 80 cm/s. B. 100 cm/s. C. 10 cm/s. D. 50 cm/s. 
Câu 30: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là và Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1u= 5cos40πt(mm)2u=5cos(40πt + π)(mm).1S2 là A. 11. B. 9. C. 10. D. 8.
Câu 31: Phát biểu nào sau đây là đúng? 
 A. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ vạch. 
 B. Chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện cho quang phổ liên tục. 
 C. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy. 
 D. Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.
Câu 32: Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy? 
 A.T. B. 3T. C. 2T. D. 0,5T.
Câu 33: Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì 
 A. khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu. 
 B. thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên. 
 C. động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại. 
 D. khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng.
Câu 34: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó có bao nhiêu vạch? A. 3. B. 1. C. 4. D. 6. 
Câu 35: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian Δt, con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44 cm thì cũng trong khoảng thời gian Δt ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là 
 A. 80 cm. B. 100 cm. C. 60 cm. D. 144 cm.
Câu 36: Trong sự phân hạch của hạt nhân , gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng?
 A. Nếu k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra. 
 B. Nếu k < 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng tỏa ra tăng nhanh. 
 C. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ. 
 D. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.
Câu 37: Hạt nào sau đây không phải là hạt sơ cấp? 
 A. prôtôn (p). B. pôzitron (e+). C. êlectron (e-). D. anpha (α).
Câu 38: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện và điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là 
 A. π/4. B. -π/3. C. π/6. D. π/3.
Câu 39: Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm (H) thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp u=150cos120πt (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là 
 A. i=5cos(120πt + ) (A). B. i=5cos(120πt - ) (A)
 C. i=5cos(120πt + ) (A). D. i=5cos(120πt- ) (A).
Câu 40: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + ϕ). Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là: 
 A. . B.. C. D. 
II. PHẦN RIÊNG [10 câu] 
A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) 
Câu 41: Một sóng âm truyền trong thép với tốc độ 5000 m/s. Nếu độ lệch pha của sóng âm đó ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau 1 m trên cùng một phương truyền sóng là π/2 thì tần số của sóng bằng 
 A. 1000 Hz. B. 1250 Hz. C. 5000 Hz. D. 2500 Hz. 
Câu 42: Từ thông qua một vòng dây dẫn là Φ = cos(100πt + ) (Wb). Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là 
 A. e = 2πsin100πt (V). B. e = - 2sin(100πt + π/4) (V). C. e = - 2sin100πt (V). D. e = 2sin(100πt + π/4) (V).
Câu 43: Đặt điện áp xoay chiều u = Uocos(100πt + ) (V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L= (H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2 A. Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 
 A. i = 2cos(100πt + ) (A). B. i = 2cos(100πt - ) (A). 
 C. i = 2cos(100πt + ) (A). D. i = 2cos(100πt - ) (A). 
Câu 44: Với các hành tinh sau của hệ Mặt Trời: Hỏa tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thủy tinh; tính từ Mặt Trời, thứ tự từ trong ra là: 
A. Kim tinh, Mộc tinh, Thủy tinh, Hỏa tinh, Thổ tinh. B. Thủy tinh, Kim tinh, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh. 
C. Thủy tinh, Hỏa tinh, Thổ tinh, Kim tinh, Mộc tinh. D. Hỏa tinh, Mộc tinh, Kim tinh, Thủy tinh, Thổ tinh.
Câu 45: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được từ C1 đến C2. Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được 
 A. từ 4πđến 4π. B. từ 2đến 2. 
 C. từ 4đến 4. D. từ 2πđến 2π.
Câu 46: Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy π = 3,14. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là 
 A. 0. B. 15 cm/s. C. 20 cm/s. D. 10 cm/s.
Câu 47: Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân. Sau 1 năm, còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là 
 A. . B. . C. . D. . 
Câu 48: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s. Biết rằng khi động năng và thế năng (mốc ở vị trí cân bằng của vật) bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng 0,6 m/s. Biên độ dao động của con lắc là 
 A. 12 cm. B. 12 cm. C. 6 cm. D. 6 cm.
Câu 49: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai ? 
 A. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím. 
 B. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.
 C. Các vật ở nhiệt độ trên 2000oC chỉ phát ra tia hồng ngoại. 
 D. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
Câu 50: Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 0,1026 μm. Lấy h = 6,625.10-34 J.s, e = 1,6.10-19 C và c = 3.108 m/s. Năng lượng của phôtôn này bằng 
 A. 12,1 eV. B. 121 eV. C. 11,2 eV. D. 1,21 eV. 
B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) 
Câu 54: Một vật có khối lượng nghỉ 60 kg chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) thì khối lượng tương đối tính của nó là 
 A. 60 kg. B. 75 kg. C. 100 kg. D. 80 kg. 
Câu 55: Lấy chu kì bán rã của pôlôni là 138 ngày và NA = 6,02.1023 mol-1. Độ phóng xạ của 42 mg pôlôni là 
 A.7.1012 Bq. B. 7.1010 Bq. C. 7.1014 Bq. D. 7.109 Bq.
Câu 56: Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, một con lắc đơn và một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với cùng tần số. Biết con lắc đơn có chiều dài 49 cm và lò xo có độ cứng 10 N/m. Khối lượng vật nhỏ của con lắc lò xo là 
 A. 0,125 kg. B. 0,500 kg. C. 0,750 kg. D. 0,250 kg. 
Câu 58: Một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình u = 4cos(4πt – π/4) (cm). Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m có độ lệch pha là π/3. Tốc độ truyền của sóng đó là 
 A.1,0 m/s. B. 6,0 m/s. C. 2,0 m/s. D. 1,5 m/s.
Câu 60: Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng 0,452 μm và 0,243 μm vào catôt của một tế bào quang điện. Kim loại làm catôt có giới hạn quang điện là 0,5 μm. Lấy h = 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s và me = 9,1.10-31 kg. Vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện bằng 
 A. 9,61.105 m/s. B. 1,34.106 m/s. C. 2,29.104 m/s. D. 9,24.103 m/s.
 ------------- HẾT ----------
 Đáp án đề 014
GIẢI: 1
C
URC
UL
U
A
B
UR
D
UL max => có hình vẽ: 
(Giải thích: UL/sinB=URC/sinA=U/sinC
UL max=>sinB min=>B=- π/2)
tanDBC=-Uc/UR=- R/R= -
=>DBC=- π/3
=>ABD=- π/6
ð 	Đáp án D
GIẢI: 2
Ta có: a=0,5mm; D=2m
λ1 = 450 nm ; λ2 = 600 nm
=>i1=1,8mm; i2=2,4mm
Vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ: k1 λ1 = k2 λ2=>k1/k2= λ2 / λ1 =4/3
k1
4
8
12
16
k2
3
6
9
12
Với k1=4=>x1= k1 i1=7,2mm (thỏa do 5,5 mm< x1<22 mm)
k1=8=>x1= k1 i1=14,4mm (thỏa do 5,5 mm< x1<22 mm)
k1=12=>x1= k1 i1=21,6mm (thỏa do 5,5 mm< x1<22 mm)
k1=16=>x1= k1 i1=28,8mm>22mm (loại)
Vậy có 3 vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ Đáp án D
GIẢI 3: ω2= ω1 ω2 với ω= Đáp án C
GIẢI 4 Sợi dây đàn hồi hai đầu cố định: l=k với k=6, l=1,=>=0,6m và v=f.=60m/s Đáp án C
GIẢI 5: Tương tự như: chiếu chùm sáng trắng hẹp tới lăng kính thì tia đỏ lệch ít nhất, tia tím lệch nhiều nhất
Đáp án B
GIẢI 6: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. Đáp án D
GIẢI 7
∆m bằng nhau => Wlk bằng nhau
Theo đề, Ax>Ay
Ta có: Wlk riêng= Wlk/A
Wlk riêng của X< Wlk riêng của Y
Wlk riêng càng lớn thì hạt nhân càng bền vững Đáp án D
GIẢI 8
Do định luật bảo toàn số khổi A và số Z=> 10X => X là n => ∆mX=0
W=∆m.931,5=[∆mHe-(∆mT+∆mD)].931,5=17,498MeV Đáp án C
GIẢI 9 Theo thuyết lượng tử ánh sáng, chùm ánh sáng là chùm các phôton => Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn. Đáp án A đúng
Xét các đáp án còn lại:
B. Năng lượng phôtôn không phụ thuộc cường độ chùm sáng kích thích. 
C. Phôton chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động, không bao giờ có phôton đứng yên. 
D. Năng lượng của phôtôn: A=hf => Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn.
GIẢI 10: Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. Đáp án A
Xét các đáp án còn lại:
B. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì (hay hệ tự dao động). 
C. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
D. Biên độ của dao động cưỡng bức là không đổi (phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức và phụ thuộc vào mối quan hệ giữa tần số riêng của hệ và tần số của ngoại lực).
GIẢI 11:Do năng lượng điện từ của mạch gồm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường và năng lượng điện từ không đổi nên khi năng lượng từ trường tăng thì năng lượng điện trường giảm và ngược lại => câu A sai
Đáp án A
Xét các đáp án còn lại:
B. Năng lượng điện từ của mạch gồm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường 
C. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hoà theo thời gian với cùng tần số (do i và q biến thiên điều hoà theo thời gian với cùng tần số, mà u=q/C với C không đổi). 
D. Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian lệch pha nhau π/2 (do i là đạo hàm của q mà q=Qocoswt => i= q’ = -Qowsinwt = Qowcos(wt+ π/2))
GIẢI 12: LM=10lg(IM/Io)=40dB=> IM/Io=104
 LN=10lg(IN/Io)=80dB=> IN/Io=108
 IM/IN=1/10000 Đáp án A
GIẢI 13: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen. Đáp án A
GIẢI 14: Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R1 và R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau => R1 R2 = R2
Do R mắc nối tiếp với tụ điện nên R1 R2 = R2 = ZC2 = 1002 => R2 = 1002/ R1. Ta có: UC=ZC.I=ZC.
Theo đề: ZC. = 2.ZC. ó = ó 4 () = 
 ó 3 = - 4 ó 3. 1002 = - 4 ó - 3. 1002- 4.1004 =0
ó =40000 ó R2 = 200 W R1 = 50 W Đáp án C
GIẢI 15: Sau những khoảng thời gian T/4 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau
0,05=T/4 => T=0,2 s
m=50g; K = 50N/m
Đáp án D
GIẢI 16: Vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 μm: 4.0.76. = k.l.
4.0,76 = k.l; l = 0,38 ≤ l < 0,76 (do không kể ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 μm)
0,38 ≤ 4 < k ≤ 8 k e {5;6;7;8} có 4 vân sáng các ánh sáng đơn sắc khác Đáp án C
GIẢI 18: Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là T/2
Với T=2 π = π. 10-5 s Đáp án C
GIẢI 17: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. Đáp án B
GIẢI 19: Máy biến áp là thiết bị có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều. Đáp án C
GIẢI 20
f’ = 2f
Với f = = 3 Hz Đáp án B
GIẢI 21: Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.
Đáp án A
C
URC
UL
U
A
B
UR
D
GIẢI 22: Do điều chỉnh điện dung của tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại nên UL max, ZL không đổi => I max => hiện tượng cộng hưởng
UL max = ZL . I max = 40. = 40. = 160V Đáp án C
GIẢI 23: Tương tự câu 1, ta có hình vẽ: 
 = + + Đáp án A
GIẢI 24
l0 = 0.26 μm > λ1 và λ2 Đáp án C
GIẢI 25
Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian
Đáp án B đúng
Xét các đáp án còn lại:
Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do:
+ điện tích của một bản tụ điện có biên độ là Qo, cường độ dòng điện qua cuộn cảm có biên độ là Io = Qo.w => đáp án A sai
+ cường độ dòng điện qua cuộn cảm sớm pha hơn điện tích của tụ điện một góc π/2 (do i là đạo hàm của q mà q=Qocoswt => i= q’ = -Qowsinwt = Qowcos(wt+ π/2)) => đáp án C,D sai
GIẢI 26: Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng Em sang trạng thái dừng có năng lượng En lớn hơn thì nguyên tử hấp thụ 1 phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En - Em = -3.4 + 13,6 = 10,2 eV
Đáp án B
GIẢI 27: ZL = 10 W; ZC = 20 W; Z = 10 W
I = IL = = 2 A; U = I . Z = 20 V; Uo = 40 V
tan = = -1; = - Đáp án D
GIẢI 28: Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ. => Câu A sai
Đáp án A. Các đáp án còn lại đúng
GIẢI 29: Vmax = A.w với A==1,w=10 Đáp án C
GIẢI 30: l = v. = 4; n= = 5
Do 2 nguồn ngược pha nhau => Số điểm dao động với biên độ cực đại là 2.n=10 Đáp án C
GIẢI 31: Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy. Đáp án D
Xét các đáp án còn lại:
Nguồn phát của quang phổ vạch là các khối hơi áp suất thấp bị kích thích phát sáng => Câu A sai
Nguồn phát của quang phổ liên tục là các chất rắn, lỏng, khí áp suất cao bị nung nóng => Câu B sai
Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào bản chất nguồn sáng mà phụ thuộc vào nhiệt độ => Câu C sai
GIẢI 32: Theo đề, ta có = = 3 ó 2-2=2-t/T t=2T Đáp án C
GIẢI 33: Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì
k

Tài liệu đính kèm:

  • docDE 014 giai chi tiet khao sat DH.doc