Đề thi thử đại học 2013 môn thi: Vật Lí - Đề 21

Câu 1*. Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L và 3 tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động bình thường với điện áp cực đại mỗi tụ là . Vào đúng thời điểm năng lượng từ bằng năng lượng điện thì một tụ bị đánh thủng hoàn toàn sau đó mạch hoạt động với điện áp cực đại hai đầu mỗi tụ là . Tỉ số / là:

A. B. C. D.

HD: Khi năng lượng điện bằng năng lượng từ:

Một tụ bị đánh thủng dẫn đến năng lượng tụ này biến thành nhiệt lượng tia lửa điện và bị mất. Giả sử lúc sau mỗi tụ có giá trị cực đại là

 

doc 8 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 12/04/2017 Lượt xem 362Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử đại học 2013 môn thi: Vật Lí - Đề 21", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013
MÔN VẬT LÝ (KHỐI A)
	 Mã đề 021
Câu 1*. Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L và 3 tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động bình thường với điện áp cực đại mỗi tụ là . Vào đúng thời điểm năng lượng từ bằng năng lượng điện thì một tụ bị đánh thủng hoàn toàn sau đó mạch hoạt động với điện áp cực đại hai đầu mỗi tụ là . Tỉ số / là:
A. 	B. 	C. 	D. 
HD: Khi năng lượng điện bằng năng lượng từ: 
Một tụ bị đánh thủng dẫn đến năng lượng tụ này biến thành nhiệt lượng tia lửa điện và bị mất. Giả sử lúc sau mỗi tụ có giá trị cực đại là 
Câu 2. Electron của nguyên tử Hydro có mức năng lượng cơ bản là -13,6eV. Hai mức năng lượng cao hơn và gần nhất là -3,4eV và -1,5eV. Điều gì sẽ xảy ra khi chiếu ánh sáng có năng lượng bằng 11eV vào nguyên tử Hydro đang ở trạng thái cơ bản?
A.Electron hấp thụ 1photon, chuyển lên mức năng lượng -2,6eV.
B.Electron hấp thụ 1 photon, chuyên lên mức năng lượng -2,6eV rồi nhanh chóng trở về mức năng lượng -3,4eV và bức xạ ra photon có năng lượng 0,8eV.
C.Electron không hấp thụ photon.
D.Electron hấp thụ 1 photon để chuyển lên mức có năng lượng -3,4eV và phát ra photon có năng lượng 0,8eV.
HD: Lưu ý bài toán này không thuộc dạng electron tới va chạm vào nguyên tử Hydro khi đó electron của nguyên tử chỉ hấp thụ 1 phần năng lượng của hạt e tới để chuyển mức, phần còn lại chuyển thành động năng của hạt e (tới) sau va chạm với electron của nguyên tử Hydro đang ở trạng thái cơ bản.
Theo giả thiết nên e không hấp thụ photon này. Bài toán sẽ ra hay hơn nếu ta thay thế photon hf bằng chùm e, khi đó có thể biện luận được giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của động năng hạt e tới sau khi kích thích.
Câu 3*. Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với năng lượng dao động là 20mJ và lực đàn hồi cực đại là 2N. I là điểm cố định của lò xo. Khoảng thời gian ngắn nhất từ khi điểm I chụi tác dụng của lực kéo đến khi chụi tác dụng của lực nén có cùng độ lớn 1N là 0,1s. Quãng đường ngắn nhất mà vật đi được trong 0,2s là:
A. 2cm	B. 	C. 	D. 1cm
HD: . Điểm I là điểm đầu lò xo nên chụi tác dụng của lực . Khi đó lực tác dụng bằng 1 nửa giá trị cực đại nghĩa là x=. 
Vẽ đường tròn suy ra: . 
Quãng đường ngắn nhất vật đi trong T/3 là: 2.(2-1)=2cm.
Câu 4. Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là không đúng?
A.Tốc độ của sóng chính bắng tốc độ độ dao động của các phần từ dao động.
B.Chu kỳ của sóng chính bằng chu kỳ dao động của các phần tử môi trường.
C.Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ.
D.Tần số của sóng chính bằng tần số dao động của các phần từ dao động môi trường.
Câu 5. Một đoạn mạch AB gồm AM nối tiếp với MB. Đoạn AM gồm tụ điện mắc nối tiếp với điện trở thuần R=25ôm, đoạn mạch MB chỉ có cuộn dây. Đặt vào hai đầu A, B điện áp xoay chiều tần số 50Hz, giá trị hiệu dụng là 200V thì thấy điện áp tức thời giữa đoạn AM và MB lệch pha và . Công suất tiêu thụ đoạn mạch AB bằng:
A. 400W	B. 200W	C. 100W	D. 800W
HD: Giản đồ: 
Tam giác AMB cân nên 
Lại có trong tam giác ARC có: . Vậy công suất đoạn mạch là: 
Câu 6. Trong đoạn mạch RLC xoay chiều có . Tần số f’ để mạch có cộng hưởng và giá trị khi đó là:
A. 50Hz 60V	B. 150Hz và 100V	C. 150Hz và 60V	D. 50Hz và 100V
Câu 7. Trong các công thức dưới đây, công thức nào dùng để xác định toạ độ vân sáng trên màn trong hiện tượng giao thoa ánh sáng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8*. Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ A. Đúng lúc lò xo giãn nhiều nhất thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo khi đó con lắc dao động với biên độ A’. Tỉ số A’/A bằng:
A. 	B. ½	C. 	D. 1
HD: Tại biên dương A vận tốc vận bằng 0. Khi đó giữ cố định điểm chính giữa thì k’=2k. Vật dao động xung quang vị trí cân bằng mới O’ cách biên dương A một đoạn x.
·
 O
· ·
O’ M
Ta có: x=
Khi đó . Phương án B.
Bài này phức tạp hơn nếu giả thiết cho như sau: 
Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A. Đúng lúc con lắc qua vị trí có động năng bằng thế năng và đang giãn thì người ta cố định một điểm chính giữa của lò xo, kết quả làm con lắc dao động điều hòa với biên độ A’. Hãy lập tỉ lệ giữa biên độ A và biên độ A’.
HD: Khi Wđ = Wt ----> Wt = W/2 Ta có: => x = Khi đó vật ở M, cách VTCB OM = 
Khi đó vật có vận tốc v0 : 
Sau khi bị giữ độ cứng của lò xo k’ = 2k. Vật dao động quanh VTCB mới O’
MO’ = x0 = với l0 là chiều dài tự nhiên của lò xo
 Tần số góc của dao động mới w’ = Biên độ dao động mới A’
A’2 = = -------> A’ = 
Câu 9. Người ta dùng hạt protôn bắn vào hạt nhân đứng yên để gây ra phản ứng p+X +. Biết động năng của các hạt p , X và lần lượt là 5,45 MeV ; 4 MeV và 3,575 MeV. Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng khối số của chúng. Góc lập bởi hướng chuyển động của các hạt p và X là:
45 	B. 60 	C. 90 	D. 120 
HD: Vẽ giản đồ động lượng rồi sử dụng hàm số cos suy ra đáp án C.
Câu 10. Một cuộn dây khi mắc vào hiệu điện thế 50V – 50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,2ª và công suất tiêu thụ trên cuộn dây bằng 1,5W. Hệ số công suất đoạn mạch bằng:
A. 0,75	B. 0,25	 C. 0,15	 D. 0,5
Câu 11*. Hai nguồn sáng A và B cách nhau 1m trên mặt nước tạo ra hiện tượng giao thoa, các nguồn có phương trình tương ứng là . Tốc độ truyền sóng 1m/s. Số điểm trên đoạn AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB (không tính I) là:
A. 49	B. 24	C. 98	 D. 25
HD: . Trên đoạn AB có biên độ cực đại là 99 đường bụng sóng. Tại điểm I là trung điểm của AB dao động với biên độ cực đại, các điểm M cách I đoạn đúng bằng nguyên lần bước sóng sẽ dao động cùng pha với I. Như vậy trên đoạn AB có 50 đường dao động với biên độ bằng amax (a+b) => Cứ trong 2 đường cực đại có duy nhất 1 điểm dao động cùng pha với I. Như vậy có 49 điểm dao động cùng pha với I.
Cách 2: Sử dụng điều kiện cực đại và cùng pha để giải ra cụ thể. Lưu ý điểm I dao động cúng pha với các nguồn A và B. Phương trình dao động điểm I: 
Điều kiện điểm M nằm trên AB dao động cùng pha với I cách I tương ứng đoạn . Sử dụng điều kiện kẹp suy ra có 49 giá trị k.
Câu 12. Một con lắc đơn có vật nhỏ mang điện tích q. Nếu cho con lắc đơn dao động nhỏ trong điện trường đều E thẳng đứng thì chu kỳ nó bằng T, nếu giữ nguyên độ lớn của E nhưng đổi chiều thì chu kỳ dao động nhỏ là T. Nếu không có điện trường thì chu kỳ dao động nhỏ con lắc đơn là T. Mối liên hệ giữa chúng?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13. Sóng cơ lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm nhận được sóng cơ học nào dưới đây?
A. Sóng cơ học có chu kỳ 2ms	B. Sóng cơ học có chu kỳ .
C. Sóng cơ học có tần số 10Hz	D. Sóng cơ học có tần số 30kHz.
Câu 14. Một máy phát điện xoay chiều 1 pha gồm 4 cặp cực từ, muốn dòng điện xoay chiều mà máy phát ra là 50Hz thì roto phải quay với tốc độ là bao nhiêu?
A1500v/phút	B. 750v/phút	C. 12,5v/phút	D. 500v/phút
Câu 15. Người ta dùng hạt nhân proton bắn vào hạt nhân bia đang đứng yên gây ra phản ứng tạo thành hai hạt nhân giống nhau bay ra cùng động năng và theo các hướng lập với nhau một góc 120. Biết số khối hạt nhân bia lớn hơn 3. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Không đủ dữ kiện để kết luận.	B. Phản ứng trên là phản ứng thu năng lượng.
C. Năng lượng trao đổi của phản ứng trên bằng 0.	D. Phản ứng trên là phản ứng toả năng lượng.
HD: Phương trình phản ứng: 
Giản đồ động lượng: Theo giản đồ ta có:
Định luật bảo toàn năng lượng có:
phản ứng thu năng lượng
Câu 16. Một con lắc lò xo có độ cứng k=2N/m, vật có khối lượng m=80g dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát 0,1. Ban đầu kéo vật ra khỏi VTCB một đoạn bằng 10cm rồi thả nhẹ. Lấy g=10m/s2. Thế năng của vật tại vị trí mà vật có tốc độ lớn nhất là:
A. 0,16mJ	B. 1,6mJ	C. 0,16J	D. 1,6J
Câu 17. Trên màn quan sát các vân giao thoa người ta thấy cứ 4 vân sáng liên tiếp thì cách nhau 4mm. Hai điểm M và N trên màn nằm cùng một phía với vân trung tâm O lần lượt cách vân trung tâm một đoạn 3mm và 9mm. Số vân tối quan sát được trên đoạn MN là:
A. 7 vân	B. 4 vân	C. 6 vân 	D. 5 vân
Câu 18. Một chất điểm khối lượng 1Kg dao động điều hoà với chu kỳ T=/5s. Biết rằng năng lượng của nó là 0,02J. Biên độ dao động của chất điểm là:
A. 6,3cm	B. 2cm	C. 6cm	D. 4cm
Câu 19. Một máy phát điện xoay chiều 3 pha mắc hình sao có hiệu điện thế pha 200V. Tải tiêu thụ mắc hình sao có R=100ôm ở pha 1 và pha 2, tụ điện có dung kháng 100ôm ở pha 3. Dòng điện trong dây trung hoà nhận giá nào dưới đây?
A. 2A	B. 2	C. 4A	D. 0A
HD: Dòng điện chạy trong dây trung hoà là tổng hợp 3 dòng điện trong mỗi pha. 
Câu 20. Môt đám nguyên tử Hydro nhận năng lượng kích thích và electron chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M. Khi chuyển về trạng thái cơ bản, đám nguyên tử Hydro phát ra bao nhiêu vạch, thuộc dãy nào?
A.3 vạch, trong đó có 1 vạch thuộc dãy Banme, 2 vạch thuộc dãy laiman.
B.Hai vạch trong đó có 1 vạch dãy Banme, 1 vạch của dãy Laiman.
C.Hai vạch dãy Banme.
D.Hai vạch của dãy Laimanan.
Câu 21. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V vào hai đầu hộp đen X thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 0,25ª và sớm pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Cũng đặt điện áp đó vào hai đầu hộp đen Y thì thấy cường độ dòng điện vẫn là 0,25ª và dòng điện cùng pha với hiệu điện thế. Nếu đặt điện áp trên vào đoạn mạch gồm X, Y nối tiếp thì cường độ dòng điện chỉ giá trị:
A. 	B. 	C. 	D. 
HD: Tổng trở trên X (có thể gồm Zc và Zl có tính dung kháng) bằng tổng trở trên Y (R). Nếu mắc nối tiếp X và Y, tổng trở mạch tăng suy ra dòng giảm . Đáp án C.
Câu 22. Chọ phương án sai: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng:
A.Không bị tắn sắc khi đi qua lăng kính.
B.Có vận tốc không đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác.
C.Có thể bị khúc xạ qua lăng kính.
D.Có một màu xác định
Câu 23. Hai vật A và B lần lượt có khối lượng m và 2m được nối với nhau và treo vào lô xo thẳng đứng nhờ sở dây mảnh không giãn, vật A ở trên, B ở dưới, g là gia tốc rơi tự do. Khi hệ đang đứng yên ở VTCB người ta cắt đứt dây nối giữa hai vật. Gia tốc của vật A ngay sau khi cắt bằng:
A. g/2	B. 2g	C. g	D. 0
HD: Giả sử hệ ở VTCB như hình vẽ.
Xét điều kiện cân bằng cho từng vật:
Vật A: 
Khi cắt dây, phương trình định luật II cho vật A là: 
Câu 24. Tính chất nào dưới đây không phải của tia Rơnghen.
A.Có tính chất lệch hướng trong điện trường.
B.Có khả năng đâm xuyên mạnh
C.Có tác dụng làm phát quang một số chất.
D.Có tác dụng sinh lý như huỷ diệt tế bào.
Câu 25. Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết L = CR2. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số góc và . Hệ số công suất của đoạn mạch bằng
A. .	B. .	C. .	D. 
HD Ta tính được dựa theo giả thiết
Câu 26. Phát biểu nào dưới dây là sai khi nói về điện từ trường?
A.Điện trường xoáy là điện trường mà đường sức là những đường cong hở.
B.Khi một từ trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một điện trường xoáy.
C.Khi một điện trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một từ trường xoáy.
D.Từ trường xoáy là từ trường mà đường cảm ứng từ bao quanh các đường sức điện trường.
Câu 27. Dưới tác dụng của bức xạ gamma , hạt nhân của các đồng vị bền có thể tách ra thành các hạt Heli và có thể sinh hoặc không sinh ra các hạt kèm theo. Xác định tần số tối thiểu của các lượng tử để thực hiện các phản ứng trên. Cho biết 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 28. Tìm phát biểu sai về phóng xạ?
A. Mang tính ngẫu nhiên.	B. Có thể xác định được hạt nhân khi nào sẽ phóng xạ.
C. Có bản chất là quá trình biến đổi hạt nhân.	D. Không phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh.
Câu 29. Mạch dao động LC có biểu thức i=10sin(2.10mA. Trong thời gian bằng một nửa chu kỳ có lượng điện tích nhiều nhất là bao nhiêu chuyển qua tiết diện dây dẫn?
A. Không có dủ dữ kiện để tính.	B. 0	C. 	D. 
Câu 30. Cho phản ứng hạt nhân như sau: . Biết động năng của các hạt D, Li, n, X tương ứng là: 4MeV; 0; 12MeV; và 6MeV.
A. Phản ứng thu năng lượng là 13MeV	B. Phản ứng toả năng lượng 14MeV.
C. Phản ứng thu năng lượng 14MeV.	D. Phản ứng toả năng lượng 13MeV.
Câu 31. Cho hai đồng vị phóng xạ và là chất phóng xạ có chu kỳ bán rã tương ứng năm và năm. Hiện nay tỉ lệ trong quặng Urani thiên nhiên có lẫn 2 thành phần và theo tỉ lệ 140:1. Giả thiết ở thời điểm hình thành nên trái đất tỉ lệ này là 1:1. Tuổi của trái đất là:
A. năm	B. năm	C. năm	D. năm
Câu 32. Phát biểu nào sau đấy đúng đối với máy phát điện xoay chiều?
A.Cơ năng cung cấp cho máy được biến đổi hoàn toàn thành điện năng.
B.Tần số của suất điện động không phụ thuộc vào tốc độ quay của roto.
C.Tần số của suất điện động phụ thuộc vào số cặp cực của nam châm.
D.Tần số của suất điện động phụ thuộc vào số vòng dây của phần ứng.
Câu 33. Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha phát ra sóng cơ bước sóng 6cm. Tại điểm M nằm trên AB với MA=27cm, MB=19cm, biên độ sóng do mỗi nguồn gửi đến tới đó đều bằng 2cm. Biên độ do động tổng hợp của phần tử nước tại M bằng: 
A. 	B. 2cm	C. 4cm	D. 
Câu 34. Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ khối lượng 100g và lò xo có độ cứng 40N/m được treo thẳng đứng. Nâng quả cầu thẳng đứng bằng lực 1,2N cho tới khi quả cầu đứng yên rồi buông nhẹ cho vật dao động, lấy g=10m/s2. Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo tác dụng lên giá treo bằng?
A. 2,2N và 0,2N	 B. 1,2N và 0N	C. 2,2N và 0N	 D. 1,2N và 0,2N
Câu 35. Giả sử chiếu ánh sáng xuống mặt nước với góc xiên. Nêu hiện tượng mà ta có thể quan sát được ở dưới đáy bể.
A.Dưới đáy bể quan sát được dải màu liên tục từ đỏ đến tím (đỏ trong – tím ngoài).
B.Dưới đáy bể quan sát được dải màu liên tục từ đỏ đến tím (tím trong - đỏ ngoài).
C.Không xảy ra hiện tượng gì.
D.Dưới đáy bể chỉ có một màu nhất định.
Câu 36. Trên bề mặt chất lỏng cho hai nguồn dao động với phương trình tương ứng là: . Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng là 50cm/s, cho điểm C trên đoạn AB và cách A, B tương ứng là 28cm, 22cm. Vẽ đường tròn tâm C bán kính 20cm, số điểm cực đại dao động trên đường tròn là:
A. 6	B. 2	C. 8	D. 4
Câu 37. Cho mạch dao động điện từ LC được dùng làm mạch chọn sóng của thiết bị thu vô tuyến. Khoảng thời gian ngắn nhất từ khi tụ có điện tích cực đại đến khi điện tích trên tụ bằng 0 là . Nếu tốc độ truyền sóng điện từ bằng vận tốc ánh sáng trong chân không thì sóng điện từ do thiết bị thu bắt được có bước sóng:
A. 60m	B. 15m	 C.120m	 D. 30m
Câu 38. Cho hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có dạng: . Dao động tổng hợp có dạng . Điều kiện để dao động thành phần 2 đạt cực đại thì A và bằng:
A. 4cm và 	B. cm và -	C. cm và 	D. 2cm và 
Câu 39. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R tăng 3 lần và dòng điện trong hai truờng hợp vuông pha với nhau. Hệ số công suất đoạn mạch lúc sau bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
HD: Giản đồ: Khi nối tắt tụ C thì mạch gồm RL và dòng điện 
trễ pha hơn so với Uab, do đó khi chưa nối tắt mạch phải có tính dung kháng. 
Từ giản đồ: 
hệ số công suất lúc sau: 
Câu 40. Khi nguyên tử chuyển từ mức năng lượng O về mức N phát ra vạch có bước sóng . Khi nguyên tử hấp thụ một photon có bước sóng thì chuyển từ mức năng lượng L lên mức năng lượng N. Tỉ số / là:
A. 25/3	B. 3/25	C. 2	D. ½
Câu 41. Trong quang phổ Hydro, các bức xạ trong dãy Banme thuộc vùng ?
A. Ánh sáng nhìn thấy và vùng hồng ngoại.	B. Hồng ngoại.
C. Tử ngoại.	D. Ánh sáng nhìn thấy và tử ngoại.
Câu 42. Trên mặt nước có hai điểm A và B ở trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một phần tư bước sóng. Tại thời điểm t, mặt thoáng ở A và B đang cao hơn vị trí cân bằng B lần lượt là 0,5mm và 0,866mm, mặt thoáng ở A đang đi xuống còn ở B đang đi lên. Coi biên độ sóng không đổi trên đường truyền sóng. Sóng có :
A. Biên độ 0,366mm truyền từ A đến B.	B. Biên độ 0,683mm truyền từ B đến A.
C. Biên độ 1,366mm truyền từ B đến A.	D. Biên độ 1mm truyền từ A đến B.
HD : A, B dao động vuông pha với nhau và hàm sóng tại A và B là hàm điều hoà 
nên ta biểu diễn bằng đường tròn vị trí của A và B.
Ta có : suy ra đáp án D. Hình vẽ ở trên chưa đúng
chỉ mng tính chất để xác định A. Điểm B thuộc góc phần tư thứ II và A thuộc góc phần tư thứ nhất
Câu 43. Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng ?
A.Thế năng biến đổi tuần hoàn với tần số gấp 2 lần tần số của li độ.
B.Động năng và thế năng biến đổi tuần hoàn cùng chu kỳ.
C.Tổng động năng và thế năng không phụ thuộc vào thời gian.
D.Động năng biến đổi tuần hoàn với cùng chu kỳ vận tốc.
Câu 44. Trong mạch dao động, khi t=0 bản tụ thứ nhất M tích điện dương, bản tụ thứ 2 N tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm theo chiều từ M đến N. Lúc thì dòng điện đi qua cuộn cảm theo từ:
A.N đến M và bản M tích điện dương.
B.Từ N đến M và bản M tich điện âm.
C.Từ M đến N và bản M tích điện âm.
D.Từ M đến N bản M tích điện dương.
HD : . Ban đầu t=0 thì điện tích bản M dương, N âm, dòng điện cảm ứng có chiều ngược lại với chiều dòng điện sinh ra nó (dòng qua mạch). Sau 3T/4 điện tích bản M dương, tuy nhiên dòng điện trong mạch có hướng ngược lại với hướng lúc t=0 nên dòng điện qua cuộn cảm hướng ngược lại và từ N đến M.
Câu 45. Khi chiếu liên tục ánh sáng hồ quang vào tấm kẽm tích điện âm được gắn trên điện nghiệm thì thấy hai lá của điện nghiệm ( giả sử rằng thời gian chiếu đủ dài)
A. Xoè ra rồi cụp lại	B. Cụp lại	C. Cụp lại rồi xoè ra.	D. Xoè ra.
HD : Hiện tượng Hai tấm lá kẽm ban đầu xoè ra. Tấm Zn nhiễm điện âm nên điện trường luôn hướng vào trong tấm Zn ( giúp các e quang điện bứt hẳn ra ngoài được). Thời gian đầu, điện tích tấm Zn bị mất đi do làm cho điện tích tấm Zn giảm nghĩa là (dương hơn so với lúc đầu) điều này làm 2 lá tấm Zn cụp xuống hẳn (ứng với điện tích lá Zn bằng 0). 
Sau đó tiếp tục chiếu sáng thì sau một thời gian nào đó, điện thế trên các tấm Zn đạt đến ngưỡng giới hạn Vmax (2 lá Zn lại xoè ra) thì dù chiếu sáng điện tích tấm Zn không thể bị mất thêm.
Câu 46. Bằng đường dây truyền tải một pha, điện năng từ một nhà máy phát điện được truyền đến nơi tiêu thụ là một khu chung cư. Người ta thấy rằng nếu tăng hiệu điện thế nơi phát lên từ U đến 2U thì số hộ dân có đủ điện để tiêu thụ tăng từ 80 đến 95 hộ. Biết rằng chỉ có hao phí trên đường truyền là đáng kể, các hộ dân tiêu thụ điện năng như nhau. Nếu thay thế sợi dây trên bằng dây « siêu dẫn » để tải điện thì số hộ dân có đủ điện để tiêu thụ bằng bao nhiêu ? Công suất nơi phát điện không đổi là P.
A. 100 hộ	B. 110 hộ	C. 160 hộ	D. 175 hộ
HD : Công suất nơi phát điện không đổi là P. Khi điện áp nơi truyền tải bằng U thì công suất hao phí trên đường truyền là : công suất tiêu thụ của các hộ dân khi đó : 
Lúc sau : hộ.
Câu 47. Một đám hơi hydro đang ở áp suất thấp thì được kich thích bằng cách chiếu vào đám hơi đó chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 200nm. Biết toàn bộ đám hơi sau khi kích thích chỉ phát ra 3 vạch bức xạ tương ứng với bước sóng . Giá trị bằng :
A. 600nm	B. 500nm	C. 450nm	D. 400nm
n+3
n
n+2
HD : Khi đám hơi Hydro đang ở trạng thái dừng thứ n thì hấp thụ photon hf thì nguyên tử được nhảy lên mức n+3 và phát ra 3 vạch tương ứng. Ứng với vạch có năng lượng thấp nhất nên 
Câu 48. Gọi là khoảng thời gian để số hạt nhân nguyên tử giảm đi e lần, Sau thời gian số hạt nhân của chất phóng xạ đó còn lại bao nhiêu ?
A. 40%	B. 13,5%	C. 35%	D. 60%
Câu 49. Hai chất điểm cùng dao động điều hoà trên trục Ox xung quang gốc O với cùng tần số f, biên độ dao động của tương ứng là 3cm., 4cm và dao động của sớm pha hơn dao động của một góc . Khi khoảng cách giữa hai vật là 5cm thì và cách gốc toạ độ lần lượt bằng :
A. 3,2cm và 1,8cm	B. 2,86cm và 2,14cm	C. 2,14cm và 2,86cm	D. 1,8cm và 3,2cm
x
HD : Hai dao động thành phần  
Biểu diễn dao động khoảng cách giữa hai điểm M và N ta có tại thời điểm 
khoảng cách hai vật bằng 5 nghĩa là đường x(t) nằm ngang. 
Khoảng cách từ M và N đến O bằng :
Câu 50. Chiếu tia sáng mặt trời hẹp tới mặt bên của lăng kính dưới góc tới nhỏ. Khi đi qua lăng kính, tia sáng màu vàng bị lệch góc , tia ló màu lam hợp với tia ló màu vàng một góc . Chiết suất của lăng kính đối với tia sáng mầu lam là n=1,610. Coi góc chiết quang của lăng kính là nhỏ. Chiết suất của lăng kính đổi với tia sáng màu vàng bằng :
A. 1,630	B. 1,650	C. 1,595	D. 1,665

Tài liệu đính kèm:

  • docde 021 giai-chi-tiet.doc