Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012 - 2013 môn thi: Toán - Đề 12

Câu 1: ( 2,5 điểm) .

 1/ Giải các phương trình :

 a/

 b/

 2/ Giải hệ phương trình :

Câu 2 : ( 2,0 điểm) .

 Cho parabol y = x2 (P) và đường thẳng y = mx (d), với m là tham số.

 1/ Tìm các giá trị của m để (P) và (d) cắt nhau tại điểm có tung độ bằng 9.

 2/ Tìm các giá trị của m để (P) và (d) cắt nhau tại 2 điểm, mà khoảng cách giữa hai điểm này bằng

Câu 3 : ( 2,0 điểm)

 1/ Tính :

 2/ Chứng minh : , biết rằng .

 

doc 8 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 06/04/2017 Lượt xem 251Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012 - 2013 môn thi: Toán - Đề 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 	 THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN TỈNH ĐỒNG NAI
ĐỀ CHÍNH THỨC
 	NĂM HỌC 2012 - 2013 
	Môn thi: Toán chung
 	Thời gian làm bài: 120 phút ( không kể thời gian giao đề)
 	 ( Đề thi này gồm một trang, có bốn câu)
Câu 1: ( 2,5 điểm) .
	1/ Giải các phương trình :
	a/ 
	b/ 
	2/ Giải hệ phương trình : 
Câu 2 : ( 2,0 điểm) .
	Cho parabol y = x2 (P) và đường thẳng y = mx (d), với m là tham số.
	1/ Tìm các giá trị của m để (P) và (d) cắt nhau tại điểm có tung độ bằng 9.
	2/ Tìm các giá trị của m để (P) và (d) cắt nhau tại 2 điểm, mà khoảng cách giữa hai điểm này bằng 
Câu 3 : ( 2,0 điểm)
	1/ Tính : 
	2/ Chứng minh : , biết rằng .
Câu 4 : (3,5 điểm)
	Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm O, đường kính AH, đường tròn này cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự tại D và E .
	1/ Chứng minh tứ giác BDEC là tứ giác nội tiếp được đường tròn.
	2/ Chứng minh 3 điểm D, O, E thẳng hàng.
	3/ Cho biết AB = 3 cm, BC = 5 cm. Tính diện tích tứ giác BDEC.
--------HẾT------
 	THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN TỈNH ĐỒNG NAI
ĐỀ CHÍNH THỨC
 	NĂM HỌC 2012 - 2013 
	 Môn thi: Toán ( môn chuyên)
 	 	Thời gian làm bài: 150 phút ( không kể thời gian giao đề)
 	 ( Đề thi này gồm một trang, có năm câu)
Câu 1. (1,5 điểm)
	Cho phương trình ( với )
Chứng minh rằng là một nghiệm của phương trình đã cho.
Câu 2. (2,5 điểm)
	Giải hệ phương trình ( với ).
Câu 3.(1,5 điểm)
Cho tam giác đều MNP có cạnh bằng 2 cm. Lấy n điểm thuộc các cạnh hoặc ở phía trong tam giác đều MNP sao cho khoảng cách giửa hai điểm tuỳ ý lớn hơn 1 cm ( với n là số nguyên dương). Tìm n lớn nhất thoả mãn điều kiện đã cho.
Câu 4. (1 điểm)
Chứng minh rằng trong 10 số nguyên dương liên tiếp không tồn tại hai số có ước chung lớn hơn 9.
Câu 5. (3,5 điểm)
Cho tam giác ABC không là tam giác cân, biết tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (I). Gọi D,E,F lần lượt là các tiếp điểm của BC, CA, AB với đường tròn (I). Gọi M là giao điểm của đường thẳng EF và đường thẳng BC, biết AD cắt đường tròn (I) tại điểm N (N không trùng với D), giọi K là giao điểm của AI và EF.
Chứng minh rằng các điểm I, D, N, K cùng thuộc một đường tròn.
Chứng minh MN là tiếp tuyến của đường tròn (I).
----------HẾT-----------
GIẢI ĐỀ THI VÀO LỚP 10 
 CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH ĐỒNG NAI
NĂM 2012 – 2013
Môn: Toán chung
-----------------
Câu 1: ( 2,5 điểm) .
	1/ Giải các phương trình :
	a/ (*) Đặt 
 (*)ó t2 – t – 20 = 0 ó (t1 = 5 (nhận) v t2 = - 4 ( loại)); Với t = 5 => x2 = 5 ó x = 
 Vậy phương trình có hai nghiệm x = và x = - 
	b/ ( điều kiện )
 ó x(x-3) = 0 
ó x = 0 ( loại) v x = 3 ( nhận). 
Vậy phương trình có một nghiệm x = 3.
	2/ Giải hệ phương trình : 
Từ 
 (nhận)
Vậy hệ phương trình có 2 nghiệm (x; y): 
Câu 2 : ( 2,0 điểm) .
1/ P.trình hoành độ giao điểm (P) và (d) : 
Vì giao điểm . Với y = 9 => m2 = 9 ó (m = 3 v m = -3)
Vậy với thì (P) và (d) cắt nhau tại điểm có tung độ bằng 9.
2/ Từ câu 1 => (P) và (d) luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt khi .
 Khi đó giao điểm thứ nhất là gốc toạ độ O ( x = 0; y = 0), giao điểm thứ 2 là điểm A có ( x = m; y = m2).
Khoảng cách giữa hai giao điểm : AO = (1)
Đặt (1) ó (t1 = 3 ( nhận ) v t2 = - 2 ( loại))
Với t1 = 3 ó m2 = 3 ,ó ( nhận)
Vậy với thì (P) cắt (d) tại hai điểm có khoảng cách bằng .
Câu 3 : ( 2,0 điểm)
1/ Tính:
2/ Ta có:	 
Vì : (với mọi a, b ).
	 ( theo giả thiết)
	 ( với mọi a, b )
Nên bất đằng thức cuối đúng. Vậy với (đpcm)
Câu 4 : (3,5 điểm)
1/ Nối H với E .
+ ( vì AH là đường kính), ( AH là đường cao)
 => (cùng phụ với ) (1)
+ ( góc nội tiếp cùng chắn cung AE) (2)
Từ (1) và (2) => ADE = ACB =>Tứ giác BDEC nội tiếp đường tròn ( có góc đối bằng góc kề bù góc đối)
2/ Vì => DE là đường kính => D, O, E thẳng hàng (đpcm).
3/ Ta có 
+ vuông có AH là đường cao:
 => (cm2)
 (cm) ( cùng là đường kính đt O).
+ADE vàABC có : A chung , ADE = ACB ( câu 1) 
=> ADE ~ ABC (g.g) => tỉ số diện tích bằng bình phương tỉ đồng dạng :
 ó 
+ = 4,6176 (cm2)
---------HẾT---------
 GIẢI ĐỀ THI VÀO LỚP 10 
 CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH ĐỒNG NAI
NĂM 2012 – 2013
Môn: Toán chuyên
-----------------
Câu 1: Phương trình đã cho : ( với ) ó (1)
Với ó 
 => 
Thế x vào vế phải của (1) ta có: 
= ( vế phải bằng vế trái)
 Vậy là một nghiệm của phương trình đã cho ( đpcm)
Câu 2: Hệ pt đã cho ó 
Thay x = 0, y = 0 thì hệ không thoả . Thay x = -1 và y = -1 vào, hệ không thoả => (*)
- Chia từng vế của hai phương trình cho nhau : => 
Thay x = y, hệ pt có vế phải bằng nhau, vế trái khác nhau (không thoả) =>) (**)
 => (3)
- Cộng từng vế (1) và (2) của hệ ta được pt: 2(x+y)(x+1)(y+1) + 2xy = 0 (4)
ó (x + y) ( x + y + xy + 1) + xy = 0 ó
ó ó ó
- Với x + y = 0 ó x = - y. Thế vào hệ => -2y2 = 0 ó (y = 0 v x = 0) không thoả (*) 
- Với x + y +1 =0 ó x = -y - 1 thế vào phương trình (1) của hệ ta được :
 ó 
 Với y = - 2 => x = 1.Thế vào hệ thoả, vậy có nghiệm 1: (x; y) = (1; - 2)
- Với 
 Thế x = y -6 vào pt (2) của hệ : 
 (2) ó ó
 y2 - 4y - 6 = 0 ó 
 2y +1 = 0 ó y3 = 
Từ ba giá trị của y ở trên ta tìm được ba giá trị x tương ứng: 
Thế các giá trị (x; y) tìm được vào hệ (thoả).
 Vậy hệ phương trình đã cho có 4 nghiệm ( x;y):
 (1; -2), (
Câu 3. (Cách 1)
 Tam giác đều có cạnh bằng 2 cm thì diện tích bằngcm2 , tam giác đều có cạnh bằng 1 cm thì diện tích bằng cm2 . Nếu tam giác đều có cạnh > 1cm thì diện tích > cm2 
Gọi t là số tam giác đều có cạnh bằng > 1cm chứa được trong tam giác đều có cạnh 2 cm:
 ( với t là số nguyên dương) => tmax = 3.
Theo nguyên lý Drichen sẽ có 1 trong t tam giác đều có cạnh > 1cm đó chứa tối đa 2 điểm thoả mãn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ luôn > 1 cm. 
Vậy số điểm thoả yêu cầu bài toán là : Vậy nmax = 4
(Cách 2): Giải theo kiến thức hình học
Nếu ta chọn 3 điểm ở 3 đỉnh của tam giác đều cạnh bằng 2 cm vẽ 3 đường tròn đường kính 1 cm, các đường tròn này tiếp xúc với nhau ở trung điểm mỗi cạnh tam giác. => Các điểm khác trong tam giác cách 3 đỉnh > 1cm chỉ có thể nằm trong phần diện tích còn lại của tam giác (ngoài phần diện tích bị ba hinh tròn che phủ), được giới hạn bởi 3 cung tròn bán kinh 1 cm.
Vì 3 dây cung là 3 đường trung bình của tam giác có độ dài 1 cm => khoảng cách giửa hai điểm bất kỳ nằm trong phần diện tích còn lại đó của tam giác luôn 1 cm.
 => trong phần diện tích đó chỉ lấy được 1 điểm mà khoảng cách đến 3 đỉnh của tam giác luôn > 1 cm.
Vậy số điểm lớn nhất thoả mãn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ > 1cm là :
 nmax = 3 + 1 = 4 điểm.
Câu 4. Gọi a và b là hai số bất kỳ trong 10 số nguyên dương liên tiếp với a > b ( a; b nguyên dương) . 
Gọi n là ước chung của a và b, khi đó : a = n.x và b = n.y ( n, x, y là số nguyên dương). 
Vì a > b => x > y => 
Vậy trong 10 số nguyên dương liên tiếp không tồn tại hai số có ước chung lớn hơn 9. 
Câu 5.
1)Nối N và F, D và F. 
- Xét ANF và AFD có: AFN = ADF ( vì AF là tt) và FAD chung =>ANF∽AFD (g.g) => (1)
- Xét AFI có: AFIF ( vì AF tiếp tuyến, FI là bán kính) và FK AI ( vì AF và AE tt chung và AI nối tâm) => AFI vuông tại F có FK là đường cao) => AK.AI = AF2 (2) 
- Xét ANK và AID có: 
 	+ IAD chung. 
+ Từ (1) và (2) => AN.AD = AK.AI => 
=>ANK∽AID (c.g.c) =>NKA = IDN (3)
- Từ (3) => tứ giác DIKN nội tiếp đt (vì có góc đối bằng góc kề bù góc đối)
=> các điểm I,D,N,K cùng thuộc một đường tròn. (đpcm). 
2) Ta có IDDM ( DM là tiếp tuyến, DI là bán kính) và IKKM ( câu 1) => tứ giác DIKM nội tiếp đường tròn đường kính MI. Vì 4 điểm D, I, K, N cũng thuộc một đường tròn ( câu 1) => hai đường tròn này cùng ngoại tiếp DIK => hai đường tròn trùng nhau => N cũng nằm trên đường tròn đường kính MI => = 900 .
 Vì IN là bán kính đường tròn (I), => MN là tiếp tuyến của đường tròn (I) tại tiếp điểm N. (đpcm).
-----------HẾT----------
“Bề dày thời gian tồn tại – Chất lượng giáo viên, lòng nhiệt tình - Số lượng lớn học sinh theo học và đạt thành tích cao- Số lượng tài liệu khổng lồ được học sinh, giáo viên, phụ huynh sử dụng CHÍNH LÀ NIỀM TỰ HÀO, SỰ KHẲNG ĐỊNH CỦA TT GIA SƯ – TT LUYỆN THI TẦM CAO MỚI”
Các em học sinh trên địa bàn Đông Hà (Quảng Trị) và các huyện lân cận (Cam Lộ, Triệu Phong, Gio Linh,) hoàn toàn có thể đăng kí và học tại nhà, để được hướng dẫn cụ thể các em hãy gọi theo số máy trung tâm. Ngoài ra các em có thể học tại trung tâm hoặc học tại nhà các giáo viên của trung tâm. 
Các em có thế đăng kí học các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn (các khối 9-12, Luyện thi đại học cấp tốc, luyện thi vào lớp 10 cấp tốc, luyện thi tốt nghiệp 12 cấp tốc). Riêng các lớp học từ khối 8 trở xuống, phụ huynh hay học sinh nào yêu cầu trung tâm sẽ cho giáo viên phù hợp về dạy kèm các em
Đối với giáo viên muôn tham gia trung tâm hãy điện thoại để biết thêm chi tiết cụ thể
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ 01662 843 844 – 0533 564384 – 0536 513844 – 0944323844

Tài liệu đính kèm:

  • docDong Nai Khoi chuyen 2012.doc