Bài 2. Vị trí đại lý, phạm vi lãnh thổ

Nước Việt Nam nằm ở rìa phía đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm của khu vực Đông Nam Á. Dựa vào bản đồ Các nước Đông Nam Á và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt nam, hãy cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển. Phần trên đất liền nằm trong khung của hệ tọa độ địa lí sau : điểm cực Bắc ở vĩ độ 23o23'B tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ; điểm cực Nam ở vĩ độ 8o34'B tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiền, tỉnh Cà Mau ; điểm cực Tây ở kinh độ 102o09'Đ tại xã Sín Thầy, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và điểm cực Đông nằm ở kinh độ 109o24'Đ tại xã Vạn Thanh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.