Bài 23: Sông và hồ

Sông là dòng nước chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa. Sông chính cùng với các phụ lưu, chi lưu hợp thành hệ thống sông. Đặc điểm của một con sông được thể hiện qua lưu lượng và chế độ chảy của nó Hồ là các khoáng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền. Hồ có nhiều nguồn gốc khác nhau: hồ vết tích của các khúc sông, hồ miệng núi lửa, hồ nhân tạo...
Sông và hồ

Sông và hồ

5377 lượt xem