Động từ bất qui tắc phân theo nhóm

V1 V2 V3 Meaning

cost cost cost trị giá

cut cut cut cắt

fit fit fit vừa vặn

hit hit hit đụng

hurt hurt hurt làm đau

let let let để cho

put put put đặt, để

read read read đọc

shut shut shut đóng lại

 

doc 5 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 30/10/2018 Lượt xem 83Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Động từ bất qui tắc phân theo nhóm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Động từ bất qui tắc phân theo nhóm
Chúng tôi xin giới thiệu Bảng Động từ bất qui tắc phân theo nhóm rất dễ học và nhớ lâu.
    A/Nhóm Vũ Như Cẫn – Vẫn như cũ:
V1
V2
V3
Meaning
cost
cost
cost
trị giá
cut
cut
cut
cắt
fit
fit
fit
vừa vặn
hit
hit
hit
đụng
hurt
hurt
hurt
làm đau
let
let
let
để cho
put
put
put
đặt, để
read
read
read
đọc
shut
shut
shut
đóng lại
B/Nhóm: i – a – u - ou 
begin
began
begun
bắt đầu
drink
drank
drunk
uống
ring
rang
rung
reo, rung
run
ran
run
chạy
sing
sang
sung
hát
swim
swam
swum
bơi, lội
hang
hung
hung
treo        
find
found
found
tìm thấy
C/Nhóm: e - ui 
spend
spent
spent
tiêu xài
smell*
smelt
smelt
ngửi
build
built
built
xây dựng
send
sent
sent
gửi đi
lend
lent
lent
cho mượn
spell
spelt
spelt
đánh vần
D/Nhóm ee – ea => e 
meet
met
met
gặp
bleed
bled
bled
chảy máu
breed
bred
bred
nuôi
feed
fed
fed
cho ăn
lead
led
led
dẫn dắt
speed
sped
sped
tăng tốc
E/Nhóm .... => ounght ; aught  
bring
brought
brought
mang
buy
bought
bought
mua
catch
caught
caught
bắt được
fight
fought
fought
đánh nhau
teach
taught
taught
dạy
think
thought
thought
suy nghĩ
F/Nhóm ..... => ...en 
arise
arose
arisen
xuất hiện
drive
drove
driven
lái xe
ride
rode
ridden
cưỡi, đạp xe
rise
rose
risen
nhô, mọc lên
write
wrote
written
viết
G/Nhóm ... => eW =>awn 
blow
blew
blown
thổi
draw
drew
drawn
vẽ
fly
flew
flown
bay
grow
grew
grown
mọc
know
knew
known
biết
throw
threw
thrown
ném
H/Nhóm ake => ook => en 
shake
shook
shaken
lắc
take
took
taken
cầm, nắm
I/Nhóm eep => ept   => ept
sleep
slept
slept
ngủ
sweep
swept
swept
quét
keep
kept
kept
giữ
K/Nhóm eave => eft => eft 
leave  
left  
left 
rời khỏi
L/Nhóm .... => oke => oken 
awake
awoke
awoken
thức dậy
break
broke
broken
làm vỡ
freeze
froze
frozen
đông lạnh
speak
spoke
spoken
nói
wake
woke
woken
đánh thức
M/Nhóm ....=> ... =>.. en ; => ne 
beat
beat
beaten
đánh đập
bite
bit
bitten
cắn
choose
chose
chosen
chọn lựa
do
did
done
làm
eat
ate
eaten 
ăn
fall
fell
fallen
té xuống
forget
forgot
forgot(ten)
quên
forgive
forgave
forgiven
tha thứ
get
got
got(ten)
đạt được
give
gave
given
cho
N/ it => at => at 
sit
sat
sat
ngồi
O/Nhóm .............=>.....t ; .....d 
dream*
dreamt
dreamt
mơ
have
had
had
có; dùng
hear
heard
heard
nghe
hold
held
held
cầm, giữ; tổ chức
learn*
learnt
learnt
học
lose
lost
lost
đánh mất; giảm
make
made
made
làm
mean
meant
meant
nghĩa là
mishear
misheard
misheard
nghe nhầm
shoot
shot
shot
bắn
P/Nhóm and => ood => ood 
stand
stood
stood
đứng
understand
understood
understood
hiểu
Q/Nhóm ell => old 
sell
sold
sold
bán
tell
told
told
bảo, kể
R/Nhóm ear => ore => orn 
bear
bore
born
sinh ra
tear
tore
torn
xé rách
wear
wore
worn
mặc, đeo, đội
S/Nhóm ome => ame => ome 
become
became
become
trở nên
come
came
come
đến
overcome
overcame
overcome
vượt qua
T/Nhóm ay => aid => aid 
lay
laid
laid
đặt, để
pay
paid
paid
trả tiền
say
said
said
nói
U/ nhóm be - go 
be
was/were
been
thì, là, ở
go
went
gone
đi
-Những Động từ có dấu * có thể thêm ed ở V1 và V2
Đăng bởi Nguyen Dang Hoang Duy 

Tài liệu đính kèm:

  • docDong_tu_Bat_Quy_Tac_theo_nhom_de_hoc_nho_mai.doc