Bài 14: Thực hiện trật tự, an toàn giao thông

- Để đảm bảo an toàn khi đi đường, ta phải tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông gồm hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông , biển báo giao thông, vạch kẻ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, hàng rào chắn - Các loại biến báo thông dụng: + Biển báo cấm + Biển báo nguy hiểm + Biển hiệu lệnh