Bài 2: Siêng năng, kiên trì

a) Siêng năng là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn b) Kiên trì là sự quyết tâm làm đến cùng dù có gặp khó khăn gian khổ c) Siêng năng kiên trì giúp con người thành công trong công việc, trong cuộc sống