Bài 8: Năng động, sáng tạo

Năng động là tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm Sáng tạo là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới mà không bị gò bó phụ thuộc vào những cái đã có Người năng động sáng tạo là người luôn say mê, tìm tòi, phát hiện và linh hoạt xử lí các tình huống trong học tập, lao động,công tác ... nhằm đạt kết quả cao