Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

- Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về cả nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định - Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là yêu cầu đối với người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội - Để làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả, mỗi người lao động phải tích cực nâng cao tay nghề, rèn luyện sức khỏe, lao động một cách tự giác, có kỉ luật và luôn năng động, sáng tạo