Giáo án Công nghệ 10 - Tiết 22 - Bài 24: Thực hành: quan sát, nhận dạng giống vật nuôi

Tiết 22 - Bài 24: THỰC HÀNH: QUAN SÁT, NHẬN DẠNG

GIỐNG VẬT NUÔI

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu về kiến thức

Học xong bài này học sinh phải:

- Biết quan sát, so sánh đặc điểm ngoại hình của các vật nuôi có hướng sản xuất khác nhau.

2. Mục tiêu về kỹ năng

- Nhận dạng được một số giống vật nuôi phổ biến trong nước và hướng sản xuất của chúng

3. Mục tiêu về thái độ

Thực hiện đúng quy trình, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường.

II. Chuẩn bị bài

- Tranh ảnh một số vật nuôi có hướng sản xuất khác nhau

- Tài liệu tham khảo: giáo trình giống vật nuôi của các trường đại học Nông nghiệp và phần “Những điều cần lưu ý”.

 

docx 2 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 22/10/2018 Lượt xem 437Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 10 - Tiết 22 - Bài 24: Thực hành: quan sát, nhận dạng giống vật nuôi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy:
Tiết 22 - Bài 24: THỰC HÀNH: QUAN SÁT, NHẬN DẠNG 
GIỐNG VẬT NUÔI
I. Mục tiêu
1. Mục tiêu về kiến thức
Học xong bài này học sinh phải:
- Biết quan sát, so sánh đặc điểm ngoại hình của các vật nuôi có hướng sản xuất khác nhau.
2. Mục tiêu về kỹ năng
- Nhận dạng được một số giống vật nuôi phổ biến trong nước và hướng sản xuất của chúng
3. Mục tiêu về thái độ
Thực hiện đúng quy trình, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường.
II. Chuẩn bị bài
- Tranh ảnh một số vật nuôi có hướng sản xuất khác nhau
- Tài liệu tham khảo: giáo trình giống vật nuôi của các trường đại học Nông nghiệp và phần “Những điều cần lưu ý”.
III. Tiến trình dạy học
1. ổn định tổ chức lớp : Kiểm tra sĩ số của lớp
2. Kiểm tra bài cũ : Với 2 câu hỏi
Câu 1: Trình bày những chỉ tiêu cơ bản để đánh giá chọn lọc giống vật nuôi?
Câu 2: Trình bày phương pháp chọn lọc hàng loạt, ứng dụng và ưu nhược điểm của phương pháp này?
3. Các hoạt động dạy – học
3.1 Hoạt động 1: Giới thiệu bài thực hành
Hoạt động của GV - HS
GV nêu rõ:
- Mục tiêu của bài học
- Nội dung, quy trình thực hành như SGK
- Hướng dẫn HS cách ghi kết quả thực hành và nhận xét vào bảng ghi kết quả
- Gọi một vài HS nhắc lại quy trình
GV lưu ý giới thiệu trình tự và giải thích từng bước trong quy trình.
HS: theo dõi, ghi nhớ để vận dụng khi làm thực hành.
3.2 Hoạt động 2: Tổ chức phân công và thực hành
Hoạt động của GV - HS
GV kiểm tra phần chuẩn bị của HS
GV chia HS thành 4 nhóm, giao cho mỗi nhóm thực hành về một loài vật nuôi: bò, lợn, gà, vịt, 
HS vận dụng phương pháp và trình tự các bước như hướng dẫn để làm bài thực hành theo nhóm đã được phân công. Ghi kết quả thực hành theo mẫu trong SGK.
GV: theo dõi, kiểm tra việc làm bài thực hành của HS, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hành. Cuối giờ yêu cầu HS báo cáo kết quả thực hành của nhóm.
HS: Các nhóm đính tờ bìa ghi bài thực hành của nhóm mình lên bảng. Mỗi nhóm cử đại diện lên báo cáo kết quả của nhóm mình. Các nhóm khác theo dõi bổ sung.
3.3 Đánh giá kết quả thực hành
Hoạt động của GV -HS
GV:
- Nhận xét, bổ sung, đánh giá kết quả bài thực hành của HS. 
- Nhận xét tinh thần, thái độ của HS trong buổi thực hành
- Tổng kết, đánh giá kết quả giờ thực hành căn cứ vào mục tiêu bài học và hai nội dung trên. 
HS: chú ý nghe thầy nhận xét để rút kinh nghiệm cho lần thực hành sau.
IV. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_24_Thuc_hanh_Quan_sat_nhan_dang_ngoai_hinh_giong_vat_nuoi.docx