Giáo án Công nghệ 7 - Bài 1 - 2: Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt - Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng

Bài 1-2: VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT- KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG

I/ MỤC TIÊU:

1/ Kiến thức: Học sinh biết được vai trò của trồng trọt, biết một số nhiệm vụ của trồng trọt và một số biện pháp phải thực hiện. Đất tròng là gì? Vai trò của đất trồng đối với cây trồng và đất trồng gồm những thành phần nào?

2/ Kĩ năng: Quan sát tranh, phân tích, so sánh, khái quát hoá và thảo luận nhóm, liên hệ thực tế. Phát triển tư duy kinh tế và tư duy kĩ thuật.

3/ Thái độ: Có ý thức học tập tốt, bồ dưỡng quan điểm duy vật, tạo niềm tin khoa học. giáo dục dân số, môi trường.

4/ Tích hợp bảo vệ môi trường: Giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường đất trồng.

II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:

1/ Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án.

 

doc 3 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 22/10/2018 Lượt xem 260Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 7 - Bài 1 - 2: Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt - Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 1	Ngày soạn: 24/08/2015
Tiết : 1	Ngày dạy : 26/08/2015
Bài 1-2: VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT- KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG
I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức: Học sinh biết được vai trò của trồng trọt, biết một số nhiệm vụ của trồng trọt và một số biện pháp phải thực hiện. Đất tròng là gì? Vai trò của đất trồng đối với cây trồng và đất trồng gồm những thành phần nào?
2/ Kĩ năng: Quan sát tranh, phân tích, so sánh, khái quát hoá và thảo luận nhóm, liên hệ thực tế. Phát triển tư duy kinh tế và tư duy kĩ thuật.
3/ Thái độ: Có ý thức học tập tốt, bồ dưỡng quan điểm duy vật, tạo niềm tin khoa học. giáo dục dân số, môi trường.
4/ Tích hợp bảo vệ môi trường: Giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường đất trồng.
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:
1/ Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án.
2/ Chuẩn bị của học sinh : Đọc trước bài ở nhà.
III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1/ Ổn định lớp: (1’) 7A1:	
 7A2:	
2/ Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra
3/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài (1’): trồng trọt cĩ vai trị quan trọng đối với nền kinh tế nơng nghiệp vậy nhiệm vụ của trồng trọt là gì, thế nào là đất trồng và cĩ những thành phần nào. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hơm nay
b/ Các hoạt động dạy và học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GHI BẢNG
Hoạt động 1: Tìm hiểu trồng trọt và vai trò của trồng trọt(20’)
- GV yêu cầu HS: Đọc * SGK. Quan sát HS SGK.
-Yêu cầu HS thảo luận các câu hỏi:
+ Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế?
+ Nhiệm vụ nào sau đây là nhiệm vụ của trồng trọt?
+ Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt cần sử dụng biện pháp gì?
GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận à nhóm khác nhận xét, bổ sung.
GV nhận xét à HS kết luận 
GV mở rộng: Cây lương thực, cây thực phẩm. Giới thiệu: sản lượng lương thực của Việt Nam. lượng gạo đã xuất khẩu. Nhiệm vụ 3,5 không phải là nhiệm vụ của trồng trọt. giáo dục dân số.
- HS thực hiện: HS- đọc * SGK. Liên hệ thực tế.
- Thảo luận các câu hỏi:
*Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận à nhóm khác nhận xét, bổ sung.
HS kết luậnà ghi vở. 
HS – Nghe và ghi nhớ.
I/ Trồng trọt và vai trò của trồng trọt:
1. Vai trò của trồng trọt:
- Trồng trọt cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
- Thức ăn cho chăn nuôi.
- nguyên liệu cho công nghiệp.
- Nông sản để xuất khẩu.
2. Nhiệm vụ của trồng trọt:
- Đảm bảo lương thực thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
3. Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt cần sử dụng biện pháp gì?
Một số biện pháp
Mục đích
- Khai hoang, lấn biển.
- Tăng vụ trên một đơn vị diện tích.
- Aùp dụng đúng biện pháp kĩ thuật
- Tăng diện tích đất.
- Tăng sản lượng.
-Tăng năng suất
Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng(17’)
- GV yêu cầu HS: Đọc * SGK. Quan sát H SGK.
- Yêu cầu HS thảo luận các câu hỏi:
+ Đất trồng là gì?
+ Vai trò của đất trồng?
+ Đất có những thánh phần nào? vai trò của chúng?
GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận à nhóm khác nhận xét, bổ sung.
GV nhận xét à HS kết luận.
GV giáo dục: Môi trường. Dân số. Sức khỏe. Bồi dưỡng Duy vật biện chứng 
- HS thực hiện: HS- đọc * SGK. Liên hệ thực tế.
- Thảo luận các câu hỏi
*Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận à nhóm khác nhận xét, bổ sung.
HS kết luậnà ghi vở. 
- HS nghe và ghi nhớ.
II/ Đất trồng và thành phần của đất trồng:
1. Khái niệm về đất trồng:
a.Đất trồng là gì?
 - Đất tròng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ quả trái đất trên đó cây trồng có khả năng sống được và cho sản phẩm.
b. Vai trò của đất trồng:
Đất là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng và O2 cho cây và giữ cho cây đứng vững.
2. Thành phần của đất trồng:
- Đầt trồng gồm 3 phần: Rắn, lỏng, khí. Trong đó phần rắn gồm chất vô cơ và chất hữu cơ.
- Phần rắn cung cấp khoáng vô cơ như Ni,P, K và chất hữu cơ như mùn (chất dinh dưỡng cho cây)
- Phần lỏng là nước để hoà tan các chất (cung cấp nước ).
- Phần khí cung cấp O2 cho cây hô hấp.
4/ Củng cố - Đánh giá: (5’) - Cho đọc ghi nhớ và em có biết.
	 - Trả lời các câu hỏi đã cho thảo luận.
5/ Nhận xét - Dặn dò: (1’)Học bài, trả lời các câu hỏi SGK, xem trước và chuẩn bị bài mới.
IV/ RÚT KINH NGHIỆM:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan_1_CN7_Tiet_12015_2016.doc