Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 28 bài 30: Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

PHẦN 3

CHĂN NUÔI

CHƯƠNG I

 ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI

Tiết 28 Bài 30 VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI

I/ MỤC TIÊU:

1- Kiến thức:

- Hiểu được vai trò của ngành chăn nuôi.

- Biết được nhiệm vụ phát triển của ngành chăn nuôi.

- Hiểu được khái niệm về giống vật nuôi.

- Biết cách phân loại giống vật nuôi.

- Hiểu vai trò của giống trong chăn nuôi.

2- Kĩ năng:

Phân biệt được vai trò và nhiệm vụ của phát triển chăn nuôi.

3- Thái độ:

Có ý thức say sưa học tập kĩ thuật chăn nuôi.

II/ CHUẨN BỊ:

1- Chuẩn bị của GV:

Đồ dùng dạy học: Hình vẽ H.50 SGK

Tìm hiểu về tình hình chăn nuôi ở địa phương.

Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Quan sát, KT khăn trải bàn.

 

doc 3 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 22/10/2018 Lượt xem 559Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 28 bài 30: Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn :
PHẦN 3
CHĂN NUÔI
CHƯƠNG I
	ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI
Tiết 28 Bài 30	VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI
I/ MỤC TIÊU:
1- Kiến thức:
- Hiểu được vai trò của ngành chăn nuôi.
- Biết được nhiệm vụ phát triển của ngành chăn nuôi.
- Hiểu được khái niệm về giống vật nuôi.
- Biết cách phân loại giống vật nuôi.
- Hiểu vai trò của giống trong chăn nuôi.
2- Kĩ năng:
Phân biệt được vai trò và nhiệm vụ của phát triển chăn nuôi.
3- Thái độ:
Có ý thức say sưa học tập kĩ thuật chăn nuôi.
II/ CHUẨN BỊ:
1- Chuẩn bị của GV:
Đồ dùng dạy học: Hình vẽ H.50 SGK
Tìm hiểu về tình hình chăn nuôi ở địa phương.
Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Quan sát, KT khăn trải bàn.
2- Chuẩn bị của HS: Đọc bài học.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1- Ổn định tình hình lớp: (1’)
Điểm danh học sinh trong lớp.
Chuẩn bị kiểm tra bài cũ
2- Kiểm tra bài cũ: (3’)
Câu hỏi
Đáp án
Biểu điểm
- Nêu mục đích và biện pháp bảo vệ rừng?
- Mục đích giữ gìn tài nguyên thực vật, động vật, đất rừng.
Tạo điều kiện thuận lợi rừng phát triển.
Biện pháp: nghiêm cấm phá rừng, săn bắn động vật rừng, lấn chiếm đất rừng.
Địa phương có biện pháp bảo vệ rừng.
Chỉ được khai thác rừng khi nhà nước cho phép.
3 đ
1 đ
4 đ
1 đ
1 đ
3- Giảng bài mới: (1’)
a/ Giới thiệu bài:	
- Trồng trọt và chăn nuôi là hai ngành sản xuất chính của nông nghiệp.
- Để biết ngành chăn nuôi có vai trò, nhiệm vụ gì và vai trò của giống vật nuôi?
b/Tiến trình bài dạy:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
9’
Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của chăn nuôi
I/ Vai trò của chăn nuôi:
- Cung cấp thực phẩm: thịt, trứng, sữa.
- Cung cấp sức kéo.
- Cung cấp phân bón.
- Cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành xuất khẩu.
* Để biết chăn nuôi có vai trò gì?
- Các em đọc phần I và xem hình 50.
Thực hiện KT khăn trải bàn, cho biết các hình 50 a, b, c, d mô tả vai trò gì của ngành chăn nuôi?
- Các nhóm treo bảng kết quả lên bảng, giáo viên nhận xét.
- Cung cấp thực phẩm: thịt, trứng, sữa.
Cung cấp sức kéo.
Cung cấp phân bón.
Cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành xuất khẩu.
- Treo bảng kết quả, nghe nhận xét.
10’
Hoạt động 2: Tìm hiểu nhiệm vụ phát triển chăn nuôi trong thời gian tới
II/ Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta:
- Phát triển toàn diện chăn nuôi.
- Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất.
- Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lí.
Nhằm tạo ra nhiều sản phẩm chăn nuôi cho tiêu dùng và xuất khẩu.
* Để biết cách phát triển ngành chăn nuôi như thế nào?
- Các em quan sát sơ đồ 7 mô tả nhiệm vụ phát triển chăn nuôi.
Thảo luận nhóm, cho biết nhiệm vụ phát triển chăn nuôi là gì?
- Gọi vài nhóm trả lời, giáo viên nhận xét.
- Phát triển toàn diện chăn nuôi.
Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất.
Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lí.
Nhằm tạo ra nhiều sản phẩm chăn nuôi cho tiêu dùng và xuất khẩu.
- Theo chuẩn bị, chú ý nghe.
4- Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (2’)
- Về học thuộc bài.
- Đọc bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.
IV/ RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG:

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 28.doc