Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 36 - Bài 39 và 40

Tiết 36 Bài 39 CHẾ BIẾN VÀ DỰ TRỮ THỨC ĂN CHO VẬT NUÔI

 Bài 40 SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI

I/ MỤC TIÊU:

1- Kiến thức:

- Biết được mục đích chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi.

- Biết được các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi.

- Biết được các loại thức ăn vật nuôi.

- Biết được một số phương pháp sản xuất các loại thức ăn giàu protein, giàu gluxit và thức ăn thô xanh cho vật nuôi.

2- Kĩ năng:

- Chế biến được thức ăn cho vật nuôi.

- Sản xuất được thức ăn cho vật nuôi.

3- Thái độ:

- Có ý thức tìm hiểu về chế biến và dự trữ thức ăn.

- Có ý thức tìm hiểu về sản xuất thức ăn cho vật nuôi.

II/ CHUẨN BỊ:

1- Chuẩn bị của GV:

Đồ dùng dạy học: Hình vẽ H.66 SGK

Tìm hiểu chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi.

Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Quan sát

Đồ dùng dạy học: Hình vẽ H.68 SGK

 

doc 5 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 22/10/2018 Lượt xem 425Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 36 - Bài 39 và 40", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 
Tiết 36 Bài 39 CHẾ BIẾN VÀ DỰ TRỮ THỨC ĂN CHO VẬT NUÔI
 Bài 40 SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI
I/ MỤC TIÊU:
1- Kiến thức:
- Biết được mục đích chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi.
- Biết được các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi.
- Biết được các loại thức ăn vật nuôi.
- Biết được một số phương pháp sản xuất các loại thức ăn giàu protein, giàu gluxit và thức ăn thô xanh cho vật nuôi.
2- Kĩ năng: 
- Chế biến được thức ăn cho vật nuôi.
- Sản xuất được thức ăn cho vật nuôi.
3- Thái độ:
- Có ý thức tìm hiểu về chế biến và dự trữ thức ăn.
- Có ý thức tìm hiểu về sản xuất thức ăn cho vật nuôi.
II/ CHUẨN BỊ:
1- Chuẩn bị của GV:
Đồ dùng dạy học: Hình vẽ H.66 SGK
Tìm hiểu chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi.
Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Quan sát
Đồ dùng dạy học: Hình vẽ H.68 SGK 
Tìm hiểu về sản xuất thức ăn vật nuôi.
Phương án tổ chức lớp học, nhóm học:	
2- Chuẩn bị của HS: Đọc bài học.
2- Chuẩn bị của HS: Đọc bài học.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1- Ổn định tình hình lớp: (1’)
Điểm danh học sinh trong lớp.
Chuẩn bị kiểm tra bài cũ
2- Kiểm tra bài cũ: (3’)
Câu hỏi
Đáp án
Biểu điểm
- Thức ăn được cơ thể vật nuôi được tiêu hoá như thế nào?
- Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các axitamin. 
Lipit được hấp thụ dưới dạng các glyxerin và axits béo.
Gluxit được hấp thụ dưới dạng đường đơn. 
Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các ion khoáng .
2 đ
3 đ
2 đ
3 đ
- Nêu vai trò của thức ăn đối với cơ thể vật nuôi?
- Thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi vận động và phát triển.
Thức ăn cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như thịt, trứng, sữa...
4 đ
6 đ
3- Giảng bài mới: (1’)
a/Giới thiệu bài:
Một số sản phẩm nông nghiệp, thuỷ sản dùng làm thức ăn cho vật nuôi cần được chế biến và dự trữ. Để biết cách chế biến và dự trữ thức ăn như thế nào?
b/Tiến trình bài dạy:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
 8’
Hoạt động 1: Tìm hiểu về mục đích của việc chế biến và dự trữ thức ăn
I/ Mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn:
1- Chế biến thức ăn:
Chế biến thức ăn làm tăng mùi vị, tăng tính ngon miệng để vật nuôi ăn nhiều, tiêu hoá dễ dàng và khử bỏ chất độc hại.
2- Dự trữ thức ăn:
Dự trữ thức ăn nhằm giữ thức ăn lâu hỏng và để luôn có đủ nguồn thức ăn cho vật nuôi.
* Để biết chế biến và dự trữ thức ăn nhằm mục đích gì?
* Ta xét phần 1.
- Các em đọc phần 1. Cho biết chế biến thức ăn nhằm mục đích gì?
- Làm chín hạt đậu tương vật nuôi tiêu hoá thức ăn được tốt hơn.
Thức ăn tinh bột ủ với men rượu tạo mùi thơm vật nuôi ăn ngon miệng.
* Ta xét phần 2.
- Các em đọc phần 2. Cho biết dự trữ thức ăn nhằm mục đích gì?
- Ví dụ vụ xuân hè có nhiều thức ăn xanh vật nuôi ăn không hết, người ta phơi khô hoặc ủ xanh để dự trữ đến mùa đông cho vật nuôi ăn.
- Chế biến thức ăn làm tăng mùi vị, tăng tính ngon miệng để vật nuôi ăn nhiều, tiêu hoá dễ dàng và khử bỏ chất đọc hại.
- Chú ý nghe.
- Dự trữ thức ăn nhằm giữ thức ăn lâu hỏng và để luôn có đủ nguồn thức ăn cho vật nuôi.
- Chú ý nghe.
 10’
Hoạt động 2: Tìm hiểu về các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn
II/ Các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn:
1- Các phương pháp chế biến thức ăn:
- Phương pháp cắt ngắn dùng cho thô xanh, nghiền nhỏ với thức ăn hạt, xử lí nhiệt đối với thức ăn có chất độc hại, khó tiêu.
- Các loại thức ăn giàu tinh bột dùng phương pháp đường hoá, ủ lên men.
- Kiềm hoá rơm với thức ăn nhiều xơ như rơm rạ.
- Phối hợp nhiều loại thức ăn tạo ra thức ăn hỗn hợp.
2- Một số phương pháp dự trữ thức ăn:
Dự trữ thức ăn dùng phương pháp làm khô với cỏ, rơm và các loại cỏ hạt. Dùng phương pháp ủ xanh với các loại rau cỏ tươi xanh.
* Để biết cách chế biến và dự trữ thức ăn như thế nào?
* Ta xét phần 1.
- Các em đọc phần 1 và xem hình 66 các phương pháp chế biến thức ăn.
- Các em quan sát hình 66, điền vào chỗ trống các câu vào vở bài tập:
Thức ăn chế biến bằng phương pháp vật lí biểu thị trên các hình . . .
Bằng phương pháp hoá học biểu thị trên các hình . . .
Bằng phương pháp vi sinh vật học biểu thị trên các hình . . .
- Gọi vài học sinh nêu kết quả làm.
- Còn hình 5 là phương pháp chế biến gì?
- Nêu kết luận về các phương pháp chế biến thức ăn?
* Còn cách dự trữ thức ăn như thế nào?
- Các em đọc phần 2 và xem hình 67 các phương pháp dự trữ thức ăn.
- Các em xem hình 67 thảo luận nhóm điền từ thích hợp vào chỗ trống các câu sau:
Để dự trữ thức ăn trong chăn nuôi người ta thường dùng phương pháp . . . . với cỏ rơm và các loại cỏ, hạt. Dùng phương pháp dự trữ . . . . . .với các loại rau cỏ tươi xanh.
- Gọi vài nhóm trả lời.
- Nhận xét kết quả các nhóm.
- Đọc bài và xem hình.
- Thức ăn chế biến bằng phương pháp vật lí biểu thị trên các hình 1, 2, 3.
Bằng phương pháp hoá học biểu thị trên các hình 6, 7.
Bằng phương pháp vi sinh vật học biểu thị trên các hình 4.
- Theo chuẩn bị.
- Chế biến hỗn hợp.
- Phương pháp cắt ngắn dùng cho thô xanh, nghiền nhỏ với thức ăn hạt, xử lí nhiệt đối với thức ăn có chất độc hại, khó tiêu.
Các loại thức ăn giàu tinh bột dùng phương pháp đường hoá, ủ lên men.
Kiềm hoá rơm với thức ăn nhiều xơ như rơm rạ.
Phối hợp nhiều loại thức ăn tạo ra thức ăn hỗn hợp.
- Đọc bài và xem hình.
- Để dự trữ thức ăn trong chăn nuôi người ta thường dùng phương pháp làm khô với cỏ rơm và các loại cỏ, hạt. Dùng phương pháp dự trữ ủ xanh với các loại rau cỏ tươi xanh.
- Theo chuẩn bị.
- Chú ý nghe.
 2’
Hoạt động 3: Củng cố
- Gọi học sinh đọc ghi nhớ.
- Nêu mục đích chế biến và dự trữ thức ăn?
- Nêu các phương pháp chế biến thức ăn?
- Nêu các phương pháp dự trữ thức ăn?
- Đọc ghi nhớ.
- Bài học.
- Bài học.
- Bài học.
Bài 40 SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI
Hoạt động 1: Tìm hiểu về phân loại thức ăn vật nuôi
 5’
* Để biết các loại thức ăn được phân ra những loại nào?
- Các em đọc phần I. Cho biết dựa vào đâu để phân loại thức ăn?
- Thức ăn như thế nào gọi là thức ăn giàu protein, giàu gluxit, loại thức ăn thô?
- Dựa vào thành phần dinh dưỡng của các loại thức ăn đã cho trong bảng SGK, em cho biết các thức ăn đó thuộc loại thức ăn gì?
- Dựa vào thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn để phân loại thức ăn.
- Thức ăn có hàm lượng protein > 14% thuộc loại thức ăn giàu protein.
Thức ăn có hàm lượng gluxit > 50% thuộc loại thức ăn giàu glixit.
Thức ăn có hàm lượng xơ > 30% thuộc loại thức ăn thô.
- Bột cá, đậu tương, khô dầu lạc thuộc loại thức ăn giàu protein.
Bột ngô vàng thuộc loại thức ăn giàu gluxit.
Rơm lúa thuộc loại thức ăn thô.
I/ Phân loại thức ăn:
- Thức ăn có hàm lượng protein > 14% thuộc loại thức ăn giàu protein.
- Thức ăn có hàm lượng gluxit > 50% thuộc loại thức ăn giàu glixit.
- Thức ăn có hàm lượng xơ > 30% thuộc loại thức ăn thô.
Hoạt động 2: Giới thiệu một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein.
 5’
* Để biết cách sản xuất thức ăn giàu protein như thế nào?
- Các em quan sát hình 68.
Thảo luận nhóm mô tả 3 phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein?
- Gọi vài nhóm nêu kết quả làm.
- GV: Nhận xét kết quả các nhóm.
- Các em đánh dấu (x) vào những câu sau đây, câu nào thuộc phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein:
Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm nước ngọt và nước mặn.
Trồng nhiều ngô, khoai, sắn.
Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn động vật như giun đất, nhộng tằm.
Trồng xen, tăng vụ...để có nhiều cây và hạt họ đậu.
- Qua kết quả làm, phương pháp nào là phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein?
- Hình 68a: cá biển và các sản phẩm nghề cá sấy khô, nghiền nhỏ thành bột cá.
Hình 68b: dùng đất trộn với phân các loại vật nuôi ăn cỏ cho giun giống vào nuôi để đủ ẩm, giun sinh sản ta được nhiều giun.
Hình 68c: trồng xen ngô đậu, tăng vụ đậu tương.
- Theo chuẩn bị.
- Chú ý nghe.
- Đánh chéo đúng vào phương pháp:
Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm nước ngọt và nước mặn.
Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn động vật như giun đất, nhộng tằm.
Trồng xen, tăng vụ...để có nhiều cây và hạt họ đậu.
- Theo chuẩn bị.
II/ Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein:
- Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm nước ngọt và nước mặn.
- Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn động vật như giun đất, nhộng tằm.
- Trồng xen, tăng vụ...để có nhiều cây và hạt họ đậu.
Hoạt động 3: Giới thiệu một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh
 5’
* Còn cách sản xuất thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh như thế nào?
- Các em đọc phần III.
- Trong 4 phương pháp sản xuất thức ăn phương pháp nào là phương pháp thức ăn giàu gluxit, phương pháp sản xuất thức ăn thô xanh?
- Đọc bài.
- Phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxit:
Trồng nhiều lúa, ngô, khoai, sắn...
Phương pháp sản xuất thức ăn thô xanh:
Trồng nhiều loại cỏ, rau xanh
Dùng sản phẩm phụ trong trồng trọt như rơm, rạ, thân cây ngô, lạc.
III/ Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh:
- Phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxit:
Trồng nhiều lúa, ngô, khoai, sắn...
- Phương pháp sản xuất thức ăn thô xanh:
Trồng nhiều loại cỏ, rau xanh
Dùng sản phẩm phụ trong trồng trọt như rơm, rạ, thân cây ngô, lạc.
Hoạt động 4: Củng cố
 3’
- Gọi học sinh đọc ghi nhớ.
- Thức ăn vật nuôi được phân loại như thế nào?
- Nêu một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein?
- Nêu một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh?
- Đọc ghi nhớ.
- Bài học.
- Bài học.
- Bài học.
4- Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (2’)
- Về học thuộc bài.
- Tìm hiểu cách chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi ở gia đình.
- Đọc bài 41, 42 SGK.
IV/ RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG:

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 36.doc