Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 40 bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi

CHƯƠNG II

QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ

MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI

Tiết 40 Bài 44 CHUỒNG NUÔI VÀ VỆ SINH TRONG CHĂN NUÔI

I/ MỤC TIÊU:

1- Kiến thức:

- Hiểu được vai trò và những yếu tố cần có để chuồng nuôi hợp vệ sinh.

- Hiểu được vai trò và các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi.

2- Kĩ năng:

Xây đựng được chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi.

3- Thái độ:

Có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái.

II/ CHUẨN BỊ:

1- Chuẩn bị của GV:

Đồ dùng dạy học: Hình vẽ H.69 SGK

Tìm hiểu chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi.

Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Quan sát, theo nhóm.

2- Chuẩn bị của HS: Đọc bài học.

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 3 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 22/10/2018 Lượt xem 757Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 40 bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 
CHƯƠNG II
QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI
Tiết 40 Bài 44 CHUỒNG NUÔI VÀ VỆ SINH TRONG CHĂN NUÔI
I/ MỤC TIÊU:
1- Kiến thức:
- Hiểu được vai trò và những yếu tố cần có để chuồng nuôi hợp vệ sinh.
- Hiểu được vai trò và các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi.
2- Kĩ năng:
Xây đựng được chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi.
3- Thái độ:
Có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái.
II/ CHUẨN BỊ:
1- Chuẩn bị của GV:
Đồ dùng dạy học: Hình vẽ H.69 SGK
Tìm hiểu chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi.
Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Quan sát, theo nhóm.
2- Chuẩn bị của HS: Đọc bài học.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1- Ổn định tình hình lớp: (1’)
Điểm danh học sinh trong lớp.
Chuẩn bị kiểm tra bài cũ
2- Kiểm tra bi cũ: (3’)
Câu hỏi
Đáp án
Biểu điểm
 Nêu vai trò của chăn nuôi:
- Cung cấp thực phẩm: thịt, trứng, sữa.
- Cung cấp sức kéo.
- Cung cấp phân bón.
- Cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành xuất khẩu.
2.5đ
2.5đ
2.5đ
2.5đ
3- Giảng bi mới: (1’)
a/Giới thiệu bài:
Các em đã biết về chuồng nuôi. Vậy cách làm chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi như thế nào?
b/Tiến trình bi dạy:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
17’
Hoạt động 1: Tìm hiểu về chuồng nuôi
I/ Chuồng nuôi:
1- Tầm quan trọng của chuồng nuôi:
Chuồng nuôi là nơi ở của vật nuôi, bảo vệ sức khoẻ vật nuôi và nâng cao năng suất chăn nuôi.
2- Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh:
- Nhiệt độ thích hợp.
- Độ ẩm trong chuồng 60 – 75%.
- Độ thông thoáng tốt.
- Độ chiếu sáng thích hợp từng loại vật nuôi.
- Không khí ít độc hại.
* Để biết chuồng nuôi làm như thế nào?
* Để biết chuồng nuôi có vai trò gì? Ta xét phần 1.
- Các em đọc phần 1. Cho biết chuồng nuôi có vai trò gì?
- Theo em, các câu a, b, c, d, e câu trả lời nào là đầy đủ nhất về vai trò của chuồng nuôi.
- Tránh thời tiết để bớt nóng và lạnh. Hạn chế tiếp xúc với mầm bệnh do khử trùng. Quy trình chăn nuôi phải có chuồng nuôi. Quản lí tốt đàn vật nuôi là luôn theo dõi đàn vật nuôi.
* Để đảm bảo các vai trò trên thì chuồng nuôi được làm như thế nào?
- Các em quan sát sơ đồ 10.
Cho biết chuồng nuôi hợp vệ sinh phải đảm bảo các tiêu chuẩn gì?
- Các em quan sát sơ đồ 10, rồi điền các từ thích hợp vào chỗ trống các câu ở phần a được câu gì?
- Các em đọc phần b. Cho biết muốn chuồng nuôi hợp vệ sinh khi xây dựng chuồng nuôi ta phải làm như thế nào?
- Hướng chuồng nuôi ta chọn hướng nào?
- Tại sao nên làm chuồng quay về hướng Nam hay Đông – Nam?
- Chuồng có thể làm theo kiểu một dãy hoặc hai dãy. 
- Chuồng nuôi là nơi ở của vật nuôi, bảo vệ sức khoẻ vật nuôi và nâng cao năng suất chăn nuôi.
- Câu e.
- Chú ý nghe.
- Nhiệt độ thích hợp.
Độ ẩm trong chuồng 60 – 75%.
Độ thông thoáng tốt.
Độ chiếu sáng thích hợp từng loại vật nuôi.Không khí ít độc hại.
- Chuồng nuôi hợp vệ sinh phải có nhiệt độ thích hợp độ ẩm trong chuồng thích hợp độ thông thoáng tốt nhưng không phải có gió lùa. Độ chiếu sáng phải phù hợp với từng loại vật nuôi. Lượng khí độc trong chuồng ít nhất.
- Đúng kĩ thuật về chọn địa điểm, hướng chuồng, nền chuồng, tường bao, mái che và bố trí các thiết bị khác.
- Theo hướng Nam hoặc hướng Đông – Nam.
- Để tránh nắng tây gay gắt và tránh gió lùa.
17’
Hoạt động 2: Tìm hiểu về vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi
II/ Vệ sinh phòng bệnh:
1- Tầm quan trọng của vệ sinh trong chăn nuôi:
Vệ sinh trong chăn nuôi là để phòng ngừa dịch bệnh xảy ra, bảo vệ sức khoẻ vật nuôi và nâng cao năng suất vật nuôi.
2- Các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi:
- Vệ sinh môi trường sống của vật nuôi.
Khí hậu trong chuồng.
Xây dựng chuồng nuôi.
Thức ăn.
Vệ sinh môi trường sống. 
Nước uống.
- Vệ sinh thân thể cho vật nuôi:
Cho vật nuôi tắm, chải, vận động hợp lí.
* Còn quá trình nuôi ta vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi như thế n ào?
* Để biết vệ sinh phòng bệnh có vai trò gì?
- Các em đọc phần 1. Cho biết vệ sinh trong chăn nuôi có vai trò gì?
- Phương châm của vệ sinh trong chăn nuôi là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Em hiểu thế nào là phòng bệnh hơn chữa bệnh?
* Vậy cách vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi như thế nào?
- Các em đọc phần 2.
- Vệ sinh trong chăn nuôi gồm nhiều nội dung. Ở đây ta chỉ xét vệ sinh môi trường sống của vật nuôi và vệ sinh thân thể cho vật nuôi.
Nhóm các em thảo luận cho biết vệ sinh môi trường sống của vật nuôi và vệ sinh thân thể vật nuôi là làm như thế nào?
- Gọi vài nhóm trả lời.
- Giáo viên nhận xét kết quả các nhóm.
- Chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh thì ảnh hưởng gì đến con người?
- Chăn nuôi như thế nào không gây ô nhiễm môi trương?
- Vệ sinh trong chăn nuôi là để phòng ngừa dịch bệnh xảy ra, bảo vệ sức khoẻ vật nuôi và nâng cao năng suất vật nuôi.
- Chăm sóc tốt, nuôi dưỡng tốt để vật nuôi không mắc bệnh, cho năng suất cao sẽ kinh tế hơn là phải dùng thuốc chữa bệnh. Dịch bệnh xảy ra phải can thiệp rất tốn kém, hiệu quả thấp.
- Đọc bài.
- Vệ sinh môi trường sống của vật nuôi.
Khí hậu trong chuồng.
Xây dựng chuồng nuôi.
Thức ăn.
Vệ sinh môi trường sống. 
Nước uống.
Vệ sinh thân thể cho vật nuôi:
Cho vật nuôi tắm, chải, vận động hợp lí.
- Theo chuẩn bị.
- Chú ý nghe.
- Gây ô nhiễm môi trường.
- Dọn phn sạch sẽ.
4'
Hoạt động 3: Củng cố
- Gọi học sinh đọc ghi nhớ.
- Chuồng nuôi có vai trò gì?
- Nêu tiêu chuẩn của chuồng nuôi?
- Nêu vai trò của vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi?
- Nêu các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi?
- Đọc ghi nhớ.
- Bài học.
- Bài học.
- Bài học.
- Bài học.
4- Dặn dị HS chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (2’)
- Về học thuộc bài.
- Làm câu 3/118 SGK.
- Đọc bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi.
- Tìm hiểu chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi ở gia đình.	
IV/ RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG:

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 40.doc