Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 49 bài 55: Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản

Tiết 49 Bài 55 THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN

 SẢN PHẨM THUỶ SẢN

I/ MỤC TIÊU:

1- Kiến thức:

- Biết được các phương pháp thu hoạch.

- Biết được các phương pháp bảo quản sản phẩm thuỷ sản.

- Biết được các phương pháp chế biến thuỷ sản.

2- Kĩ năng: Thu hoạch được sản phẩm thủy sản.

3- Thái độ: Có ý thức về bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản.

II/ CHUẨN BỊ:

1- Chuẩn bị của GV:

Đồ dùng dạy học: Hình vẽ H.86 SGK

Tìm hiểu về thu hoạch, bảo quản và chế biến thuỷ sản.

Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Quan sát, trực quan.

2- Chuẩn bị của HS:

Đọc bài học.

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1- Ổn định tình hình lớp: (1’)

Điểm danh học sinh trong lớp.

Chuẩn bị kiểm tra bài cũ

 

doc 3 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 22/10/2018 Lượt xem 521Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 49 bài 55: Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 
Tiết 49 Bài 55 THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN
 SẢN PHẨM THUỶ SẢN
I/ MỤC TIÊU:
1- Kiến thức:
- Biết được các phương pháp thu hoạch.
- Biết được các phương pháp bảo quản sản phẩm thuỷ sản.
- Biết được các phương pháp chế biến thuỷ sản.
2- Kĩ năng: Thu hoạch được sản phẩm thủy sản.
3- Thái độ: Có ý thức về bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản.
II/ CHUẨN BỊ:
1- Chuẩn bị của GV:
Đồ dùng dạy học: Hình vẽ H.86 SGK
Tìm hiểu về thu hoạch, bảo quản và chế biến thuỷ sản.
Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Quan sát, trực quan.
2- Chuẩn bị của HS:
Đọc bài học.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1- Ổn định tình hình lớp: (1’)
Điểm danh học sinh trong lớp.
Chuẩn bị kiểm tra bài cũ
2- Kiểm tra bài cũ: (3’)
Câu hỏi
Đáp án
Biểu điểm
- Nêu thời gian cho cá ăn và cách cho cá ăn?
- Thời gian cho ăn:
Cho cá ăn lúc 7-8 giờ.
Cho ăn:
Cho ăn đủ chất dinh dưỡng và đủ lượng.
5 đ
5 đ
3- Giảng bài mới: (1’)
a/Giới thiệu bài:
Để biết cách thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản như thế nào?
b/Tiến trình bài dạy:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
15’
Hoạt động 1: Tìm hiểu kĩ thuật thu hoạch
I/ Thu hoạch:
- Đánh tỉa thả bù là thu hoạch những cá thể đạt chuẩn thực phẩm, sau đó bổ sung tôm, cá giống để đảm bảo mật độ nuôi.
- Thu hoạch toàn bộ tôm, cá trong ao là cách thu hoạch triệt để.
* Để biết thu hoạch cá như thế nào?
- Các em đọc bài phần I. Cho biết thu hoạch cá có những phương pháp nào?
- Đánh tỉa thả bù là làm như thế nào?
- Thu hoạch toàn bộ cá trong ao là làm như thế nào?
- Các em thảo luận nhóm nêu ưu, nhược điểm của hai phương pháp thu hoạch trên?
- Gọi vài nhóm trả lời giáo viên nhận xét.
- Đánh tỉa thả bù, thu hoạch toàn bộ.
- Đánh tỉa thả bù là thu hoạch những cá thể đạt chuẩn thực phẩm, sau đó bổ sung tôm, cá giống để đảm bảo mật độ nuôi.
- Thu hoạch toàn bộ tôm, cá trong ao là cách thu hoạch triệt để.
- Đánh tỉa thả bù có ưu điểm:
Cung cấp sản phẩm thường xuyên và năng suất tăng.
Thu hoạch toàn bộ có ưu điểm: cho sản phẩm tập trung, chi phí ít. Nhược điểm: năng suất không cao.
- Theo chuẩn bị.
10’
Hoạt động 2: Tìm hiểu một số biện pháp bảo quản
II/ Bảo quản:
1- Mục đích:
Hạn chế hao hụt về chất và lượng của sản phẩm.
2- Các phương pháp bảo quản:
- Ướp muối.
- Làm khô.
- Làm lạnh.
* Để biết cách bảo quản tôm, cá như thế nào?
- Các em đọc phần II. Nêu mục đích của bảo quản?
- Có những cách bảo quản nào?
- Trong ba phương pháp bảo quản thuỷ sản, theo em phương pháp nào phổ biến? Vì sao?
- Hạn chế hao hụt về chất và lượng của sản phẩm.
- Các phương pháp bảo quản:
Ướp muối.
Làm khô.
Làm lạnh.
- Phơi khô (làm khô) là phổ biến vì dễ làm và thời gian bảo quản lâu.
8’
Hoạt động 3: Tìm hiểu phương pháp chế biến
II/ Chế biến:
1- Mục đích:
Chế biến làm tăng giá trị sử dụng và làm nâng cao chất lượng sản phẩm.
2- Các phương pháp chế biến:
- Phương pháp thủ công tạo ra nước mắm, mắm tôm.
- Phương pháp công nghiệp tạo ra các sản phẩm độ hộp.
* Còn cách chế biến như thế nào?
- Các em đọc bài phần III.
- Chế biến nhằm mục đích gì?
- Nêu các phương pháp chế biến?
- Đọc bài.
- Mục đích:
Chế biến làm tăng giá trị sử dụng và làm nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Các phương pháp chế biến:
- Phương pháp thủ công tạo ra nước mắm, mắm tôm.
- Phương pháp công nghiệp tạo ra các sản phẩm độ hộp.
5’
Hoạt động 4: Củng cố
- Gọi học sinh đọc ghi nhớ.
- Nêu các phương pháp thu hoạch tôm, cá?
- Nêu các phương pháp bảo quản tôm, cá?
- Nêu cách chế biến sản phẩm thuỷ sản?
- Đọc ghi nhớ.
- Bài học.
- Bài học.
- Bài học.
4- Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (2’)
- Về học thuộc bài.
- Tìm hiểu cách bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản.
- Đọc bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản.	
IV/ RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG:

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 49.doc