Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 5 bài 6: Biện pháp sử dụng, bảo vệ và cải tạo đất

TIẾT: 5

BÀI 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, BẢO VỆ VÀ CẢI TẠO ĐẤT

 I. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức

 - Hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng đất hợp lý.

 - Biết các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất.

 2. Kỹ năng

 - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.

 3. Thái độ

 - Có ý thức tham gia cùng gia đình trong việc sử dụng hợp lí, bảo vệ, cải tạo đất vườn, đất đồi nhằm đảm bảo độ phì nhiêu và bảo vệ môi trường.

 II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

 1. Chuẩn bị của giáo viên

 - SGK, giáo án, tranh hình 3, 4, 5, bảng phụ.

 2. Chuẩn bị của học sinh

 - SGK, vở ghi.

 

doc 4 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 20/10/2018 Lượt xem 397Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 5 bài 6: Biện pháp sử dụng, bảo vệ và cải tạo đất", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: ngày/tháng/năm 
Ngày dạy: ngày/tháng/năm; lớp ........
Ngày dạy: ngày/tháng/năm; lớp ........
TIẾT: 5
BÀI 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, BẢO VỆ VÀ CẢI TẠO ĐẤT
 	I. MỤC TIÊU 
 	1. Kiến thức 
 	- Hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng đất hợp lý.
	- Biết các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất.
 	2. Kỹ năng 
	- Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.
 	3. Thái độ 
	- Có ý thức tham gia cùng gia đình trong việc sử dụng hợp lí, bảo vệ, cải tạo đất vườn, đất đồi nhằm đảm bảo độ phì nhiêu và bảo vệ môi trường.
 	II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 
 	1. Chuẩn bị của giáo viên 
 	- SGK, giáo án, tranh hình 3, 4, 5, bảng phụ.
 	2. Chuẩn bị của học sinh 
	- SGK, vở ghi.
 	III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 
 	1. Ổn định tổ chức (kiểm tra sĩ số)
 	2. Kiểm tra bài cũ 
	Câu hỏi:
	Thế nào là đất chua, kiềm và đất trung tính?
	Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng?
	Đáp án:
	- Đất chua: pH 7.5.
	- Nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn mà đất giữ được nước và chất dinh dưỡng. Đất chứa nhiều hạt có kích thước càng bé thì khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng càng tốt.
 	3. Bài mới
 	* Vào bài 
	Đất là tài nguyên quý của Quốc gia, là cơ sở để sản xuất nông, lâm nghiêp. Môi trường đất có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người. Dân số tăng cao nhu cầu về lương thực, thực phẩm ngay càng nhiều. Cần phải sử dụng hợp lí tài nguyên đất.
 	Hoạt động 1: I. Tìm hiểu vì sao phải sử dụng đất hợp lí? 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV: Yêu cầu HS tìm hiểu thông tin, liên hệ và trả lời câu hỏi.
? Vì sao phải sử dụng đất hợp lí?
- GV nhận xét, bổ sung: Ngoài các nguyên nhân trên còn do tập quán canh tác lạc hậu, đốt phá rừng, lạm dụng các loại phân hóa học, thuốc bảo vệ htuwcj vật làm cho đất bị xấu đi.
- GV: Để sử dụng đất trồng hợp lí thì chúng ta phải có những biện pháp nào? Mục đích của các biện pháp đó là gi? Để trả lời được những câu hỏi đó, các em hãy hoàn thành bảng ở trang 14 SGK.
- GV: Gọi đại diện HS trả lời.
- GV: nhận xét, bổ sung: Biện pháp vừa sử dụng đất, vừa cải tạo thường áp dụng đối với những vùng đất mới khai hoang hoặc mới lấn ra biển. Đối với những vùng đất này, không nên chờ cải tạo xong mới sử dụng, mà sử dụng ngay để sớm thu hoạch.
=> GV: Kết luận
- Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng có hạn vì vậy phải sử dụng đất trồng hợp lí.
- Mục đích sử dụng đất hợp lí:
+ Thâm canh tang vụ: Tăng sản lượng, sản phẩm được thu.
+ Không bỏ đất hoang: Tăng đơn vị diện tích đất canh tác.
+ Chọn cây trồng phù hợp với đất: Cây sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao.
+ Vừa sử dụng đất, vừa cải tạo: Tăng độ phì nhiêu của đất
I. Vì sao phải sử dụng đất hợp lí?
- Tìm hiểu thông tin, liên hệ và trả lời.
- Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng có hạn vì vậy phải sử dụng đất trồng hợp lí.
- Lắng nghe.
- Hoàn thành bảng
- Đại diện HS trả lời, các em khác nhận xét. 
- Lắng nghe.
- Ghi nhận thông tin.
 	Hoạt động 2: Tìm hiểu biện pháp cải tạo và bảo vệ đất
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV: Theo em nguyên nhân nào làm cho đất xấu và nguy cơ diện tích đất xấu ngày càng tăng?
? Vì sao phải cải tạo đất?
- GV: Giới thiệu một số loại đất cần cải tạo ở nước ta. 
+ Đất xám bạc màu: Nghèo chất dinh dưỡng, tầng đất mặt rất mỏng, đất thường chua.
+ Đất mặn: Có nồng độ muối tương đối cao, cây không sống được trừ các loại cây chịu mặn (đước, sú vẹt, cói).
+ Đất phèn: Chứa nhiều muối phèn (sunphat sắt, nhôm) gây độc hại cho cây trồng, đất rất chua.
- GV: Yêu cầu HS quan sát hình 3, 4, 5 SGK, thảo luận nhóm và ghi nội dung trả lời câu hỏi vào vở theo mẫu bảng SGK/tr15.
? Mục đích của các biện pháp đó là gì?
? Biện pháp đó được dùng cho loại đất nào?
- GV yêu cầu: Đại diện các nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
GV: Ở địa phương em cải tạo đất bằng phương pháp nào?
? Những biện pháp nào thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất?
- GV: Nhận xét, bổ sung.
=> GV: Kết luận
- Những biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất: canh tác, thủy lợi và bón phân.
II. Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất
- Nguyên nhân:
+ Sự gia tăng dân số
+ Tập quán canh tác, lạc hậu, không đúng kỹ thuật
+ Đốt phá rừng tràn lan
+ Lạm dụng phân hoá học và thuốc bảo vệ thực vật.
- Vì những nơi đất có tính chất xấu như chua, mặn, phèn, bạc màu nên cần cải tạo mới sử dụng hiệu quả được.
- Lắng nghe.
- Quan sát, thảo luận theo nhóm hoàn thành bài tập.
- HS: Đại diện các nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
 - Biện pháp:
+ Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ: Tăng bề dày lớp đất canh tác (tầng đất mỏng, nghèo dinh dưỡng: đất xám bạc màu, đất dốc, đồi núi )
+ Làm ruộng bậc thang: Hạn chế dòng nước chảy, hạn chế xói mòn, rửa trôi ( đất dốc, đồi núi)
+ Trồng xen canh cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh: Tăng độ che phủ, chống xói mòn, cải tạo đất (đất dốc, đồi núi)
+ Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên: Không xới đất phèn, hoà tan chất phèn trong nước, tạo môi trường yếm khí, tháo nước phèn thay thế bằng nước ngọt. ( đất phèn).
+ Bón vôi: Khử chua, áp dụng đối với đất chua ( đất phèn)
- Trả lời.
- Những biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất: canh tác, thủy lợi và bón phân.
- Lắng nghe.
- Ghi nhận thông tin.
	4. Củng cố
	- GV: Vì sao phải sử dụng đất hợp lí?
	- HS: Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng có hạn vì vậy phải sử dụng đất trồng hợp lí.
	- GV: Những biện pháp nào thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất?
	- HS: Những biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất: canh tác, thủy lợi và bón phân.
 	5. Dặn dò
	- Học bài cũ.
	- Chuẩn bị bài mới.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIẾT 5 BÀI 6 BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, BẢO VỆ VÀ CẢI TẠO ĐẤT.doc