Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 9 bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng

TIẾT: 9

BÀI 10: VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG

 I. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức

 - Hiểu được vai trò của giống cây trồng.

 - Biết được các phương pháp chọn tạo giống cây trồng.

 2. Kỹ năng

- Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, hoạt động nhóm.

 3. Thái độ

 Có ý thức quý trọng, bảo vệ các gống cây trồng quý hiếm trong sản xuất ở địa phương.

 II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

 1. Chuẩn bị của giáo viên

- SGK, giáo án, tranh vẽ hình 11, 12, 13, bảng phụ.

 2. Chuẩn bị của học sinh

- SGK, vở ghi.

 

doc 4 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 22/10/2018 Lượt xem 311Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 9 bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: ngày/tháng/năm 
Ngày dạy: ngày/tháng/năm; lớp ........
Ngày dạy: ngày/tháng/năm; lớp ........
TIẾT: 9
BÀI 10: VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG
 	I. MỤC TIÊU 
 	1. Kiến thức 
	- Hiểu được vai trò của giống cây trồng.
	- Biết được các phương pháp chọn tạo giống cây trồng.
 	2. Kỹ năng 
- Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, hoạt động nhóm.
 	3. Thái độ 
	Có ý thức quý trọng, bảo vệ các gống cây trồng quý hiếm trong sản xuất ở địa phương.
 	II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 
 	1. Chuẩn bị của giáo viên 
- SGK, giáo án, tranh vẽ hình 11, 12, 13, bảng phụ.
 	2. Chuẩn bị của học sinh 
- SGK, vở ghi.
 	III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 
 	1. Ổn định tổ chức (kiểm tra sĩ số)
 	2. Kiểm tra bài cũ 
	Câu hỏi: 
	- Thế nào là bón lót?
	- Thế nào là bón thúc?
	- Phân hữu cơ dùng để bón lót hay bón thúc?
	Đáp án: 
	- Bón lót: Là bón phân vào đất trước khi gieo trồng
	- Bón thúc: Là bón phân trong thời gian sinh trưởng.
	- Phân hữu cơ thường dùng để bón lót.
 	3. Bài mới
 	* Vào bài 
	Trong hệ thống các biện pháp kĩ thuật trồng trọt, giống cây trồng chiếm vị trí hàng đầu. Phân bón, thuốc trừ sâulà những thứ cần thiết nhưng không phải là yếu tố trước tiên của hoạt động trồng trọt. Không có giống cây trồng là không có hoạt động trồng trọt. Bài này giúp chúng ta hiểu rõ vai trò của giống cây trồng trong trồng trọt.
 	Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của giống cây trồng
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV: Yêu cầu học sinh quan sát H 11, liên hệ, hoạt động nhóm và trả lời câu hỏi.
? Thay giống cũ bằng giống mới năng suất cao có tác dụng gì?
? Sử dụng giống mới ngắn ngày có tác dụng gì đến các vụ gieo trồng trong năm?
? Sử dụng giống mới ngắn ngày có ảnh hưởng như thế nào đến cơ cấu cây trồng?
- GV gọi đại diện các nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
GV: Theo em giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt?
- GV: Nhận xét, bổ sung.
=> GV: Kết luận:
- Giống cây trồng tốt có tác dụng làm tăng năng suất, chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng.
I. Vai trò của giống cây trồng
- Quan sát, liên hệ, hoạt động nhóm và trả lời.
- Giống cây trồng là yếu tố quyết định đối với năng suất cây trồng.
- có tác dụng làm tăng số vụ gieo trồng trong năm.
- Làm thay đổi cơ cấu cây trồng trong năm.
- Đại diện các nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Giống cây trồng tốt có tác dụng làm tăng năng suất, chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng.
- Lắng nghe.
- Ghi nhận thông tin.
 	Hoạt động 2: Tìm hiểu tiêu chí của giống cây trồng tốt.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV: Yêu cầu học sinh chia nhóm thảo luận 5 tiêu chí và chọn ra tiêu chí của giống cây trồng tốt.
- GV gọi đại diện các nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
? Tại sao tiêu chí 2 không phải là tiêu chí của giống cây trồng tốt?
? Tại sao người ta lại chọn tiêu chí 5 giống chống chịu được sâu bệnh?
- GV: Nhận xét, bổ sung.
=> GV: Kết luận:
- Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.
- Có chất lượng tốt
- Có năng suất cao và ổn định.
- Chống chịu được sâu bệnh.
II. Tiêu chí của giống cây trồng tốt.
- Chia nhóm thảo luận.
- Đại diện các nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Tiêu chí của giống cây trồng tốt: 1, 3, 4, 5.
- Giống có năng suất cao chưa hẳn là giống cây trồng tốt. Mà giống có năng suất cao và ổn định mới là giống tốt.
- Giống không chống chịu được sâu bệnh thì sẽ tốn nhiều công chăm sóc năng suất và chất lượng nông sản thấp.
- Lắng nghe.
- Ghi nhận thông tin.
	Hoạt động 3: Tìm hiểu phương pháp chọn tạo giống cây trồng
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV: Yêu cầu HS tìm hiểu thông tin SGK trả lời câu hỏi.
? Hãy kể tên các pháp chọn tạo giống cây trồng?
- GV: Yêu cầu học sinh quan sát H 12, 13, liên hệ, hoạt động nhóm thảo luận 4 phương pháp và trả lời theo câu hỏi.
? Thế nào là phương pháp chọn loc?
? Cây làm bố có chứa gì?
? Cây làm mẹ có chứa gì?
? Thế nào là phương pháp lai?
? Thế nào là phương pháp gây đột biến?
- GV gọi đại diện các nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV: Nhận xét, bổ sung.
=> GV: Kết luận:
1. Phương pháp chọn lọc: Từ nguồn giống khởi đầu (1) chọn các cây có đặc tính tốt thu lấy hạt. Gieo hạt của các cây được chọn (2) và so sánh với giống khởi đầu (1) và giống địa phương (3). Nếu đạt được những tiêu chí trên thì cho nhân giống sản xuất đại trà.
2. Phương pháp lai: Lấy phấn hoa của cây dùng làm bố thụ phấn cho nhụy hoa của cây dùng làm mẹ. Sau đó lấy hạt của cây dùng làm mẹ gieo trồng ta được cây lai. Chọn các cây lai có đặc tính tốt dùng để làm giống.
3. Phương pháp gây đột biến: Sử dụng các tác nhân vật lí hoặc các chất hóa học để xử lí các bộ phận của cây ( hạt, mầm, nụ) gây ra đột biến. Dùng các bộ phận của cây đã xử lí gây đột biến tạo ra những cây đột biến, chọn những cây đột biến có lợi để làm giống.
III. Phương pháp chọn tạo giống cây trồng
- Tìm hiểu thông tin SGK trả lời.
1. Phương pháp chọn lọc.
2. Phương pháp lai.
3. Phương pháp gây đột biến.
4. Phương pháp nuôi cấy mô( Giảm tải không dạy).
- Quan sát, liên hệ, hoạt động nhóm và trả lời.
- Chứa hạt phấn.
- Chứa nhụy.
- Đại diện các nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe.
- Ghi nhận thông tin.
	4. Củng cố
	- GV: Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt?
	- HS: Vai trò của giống cây trồng: Giống cây trồng tốt có tác dụng làm tăng năng suất, chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng.
	- GV: Thế nào là tạo giống bằng phương pháp chọn lọc?
	- HS: Phương pháp chọn lọc: Từ nguồn giống khởi đầu (1) chọn các cây có đặc tính tốt thu lấy hạt. Gieo hạt của các cây được chọn (2) và so sánh với giống khởi đầu (1) và giống địa phương (3). Nếu đạt được những tiêu chí trên thì cho nhân giống sản xuất đại trà.
 	5. Dặn dò
	- Tìm hiểu thêm phương pháp nuôi cấy mô.
	- Học bài cũ.
	- Chuẩn bị bài mới.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIẾT 9 BÀI 10 VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG.doc