Giáo án Địa lý 7 - Thực hành nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng - Trường THCS Thạnh Đông

1. MỤC TIU:

1.1.Kiến thức:

 *HĐ 1: Qua ảnh học sinh biết được tên của các kiểu môi trường trong đới nóng.

 *HĐ 2: HS biết được về các kiểu khí hậu xích đạo ẩm , nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa .

 -Hiểu về các kiểu khí hậu của môi trường đới nóng .

1.2. Kỹ năng

 - HS thực hiện được:Kĩ năng nhận biết các môi trường của đới nóng qua ảnh địa lí , qua biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa .

 - HS thực hiện thnh thạo: Kĩ năng phân tích các mối quan hệ giữa chế độ mưa với chế độ sông ngòi , giữa khí hậu với môi trường .Hoạt động nhóm.

- Rèn kĩ năng sống: Tư duy, giao tiếp.

 

docx 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 25/03/2017 Lượt xem 793Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lý 7 - Thực hành nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng - Trường THCS Thạnh Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 06
Tiết CT: 12
ND:
 THỰC HÀNH
NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG
1. MỤC TIÊU:
1.1.Kiến thức:
 *HĐ 1: Qua ảnh học sinh biết được tên của các kiểu mơi trường trong đới nĩng.
 *HĐ 2: HS biết được về các kiểu khí hậu xích đạo ẩm , nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa .
 -Hiểu về các kiểu khí hậu của môi trường đới nóng .
1.2. Kỹ năng
 - HS thực hiện được:Kĩ năng nhận biết các môi trường của đới nóng qua ảnh địa lí , qua biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa .
 - HS thực hiện thành thạo: Kĩ năng phân tích các mối quan hệ giữa chế độ mưa với chế độ sông ngòi , giữa khí hậu với môi trường .Hoạt động nhĩm.
- Rèn kĩ năng sống: Tư duy, giao tiếp.	
1.3.Thái độ: 
 - Thĩi quen: Tình yêu thiên nhiên .
 -Tính cách: Yêu thích học tập bộ mơn.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP:
- Phân tích biểu đồ khí hậu.
- Nhận biết mơi trường .
3. CHUẨN BỊ:
3.1.Giáo viên : Biểu đồ, tranh xa van
3.2.Học sinh : Nhân biết mơi trường đới nĩng.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 
 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: 
 -Lớp:7A1 
 -Lớp:7A2 
 -Lớp:7A3 
 4.2. Kiểm tra miệng: 
 1.) Nêu những nguyên nhân dẫn đến sự di dân ở đới nóng ?( 8 đ)
2) Nêu sự chuẩn bị của em ở bài học hơm nay ?
ĐÁP ÁN :
1) Nguyên nhân: dân số đông, thiên tai, chiến tranh, nhu cầu phát triển nông - công nghiệp, dịch vụ, xuất khẩu lao động,đói nghèo, thiếu việc làm, xung đột tộc người, hạn hán.
 2)
- Thực hành: Nhận biết đặc điểm mơi trường đới nĩng.
4.3. Tiến trình bài học: 
Hoạt động của GV - HS 
Nội dung bài học
GV nêu mục đích yêu cầu của bài thực hành.
Hoạt động 1: 10’
GV cho HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm 8 HS.
? Hãy mơ tả và xác định tên môi trường của 3 ảnh A, B, C ?
HS thảo luận rồi đại diện nhóm lên báo cáo, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
->GV chốt lại :
Hoạt động 4 :25’
 GV hướng dẫn HS xác định biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của đới nóng , loại bỏ biểu đồ không đúng 
GV cho HS là việc theo nhóm, mỗi nhóm 8 HS.
HS thảo luận rồi đại diện nhóm lên báo cáo, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
->GV chốt lại:
- Biểu đồ A : có nhiều tháng nhiệt độ xuống thấp dưới 15o C vào mùa hạ nhưng lại là mùa mưa : không phải của đới nóng .
- Biểu đồ B : Nóng quanh năm trên 20oC và có 2 lần nhiệt độ lên cao trong năm, chia làm 2 mùa, mưa nhiều mùa hạ : đúng của môi trường đới nóng .
- Biểu đồ C : Có tháng cao nhất mùa hạ nhiệt độ không quá 20o C, mùa đông ấm áp không xuống dưới 5oC, mưa quanh năm : không phải của đới nóng .
- Biểu đồ D : Có mùa đông lạnh -5oC : không phải của đới nóng.
- Biểu đồ E : Có mùa hạ nóng trên 25o C, đông mát dưới 15o C, mưa rất ít và mưa vào thu đông : không phải của đới nóng.
Bài tập 1
 Aûnh A là : môi trường hoang mạc ; B là : môi trường nhiệt đới xavan đồng cỏ cao ; C là : môi trường xích đạo ẩm rừng rậm nhiều tầng 
Bài tập 4. 
- Biểu đồ B : nóng quanh năm trên 20oC và có 2 lần nhiệt độ lên cao trong năm, mưa nhiều mùa hạ : đúng của môi trường đới nóng .
4. 4.Tổng kết : 
1. Khí hậu đới nĩng ảnh hưởng như thế nào đến các thành phần tự nhiên khác?
- Cảnh quan, sơng ngịi...
2. Hướng dẫn học sinh làm tập bản đồ 
4. 5. Hướng dẫn học tập : 
- Đối với bài học tiết này:
- Học bài xem lại bài thực hành.
- Đối với bài học tiết sau :
- Chuẩn bị bài mới: - Tự xem lại những kiến thức đã học, chuẩn bị giùờ sau ôn tập.
5. PHỤ LỤC:
* Tham khảo : - Sách giáo viên Địa lí 7.
 - Đổi mới phương pháp dạy học và những bài dạy minh họa Địa lí 7.
 - Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng Địa lí 7.
 - Nội dung tích hợp GDMT

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_12_Thuc_hanh_Nhan_biet_dac_diem_moi_truong_o_doi_nong.docx