Giáo án Địa lý 8 - Đặc điểm phát triển kinh tế - Xã hội các nước Châu Á

I. Mục tiêu: Yêu cầu sau bài học, học sinh phải:

1. Kiến thức :

 Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một sồ đặc điểm phát triển kinh tế của

các nước ở châu Á.

2. Kỹ năng :

- Phân tích các bảng số liệu bản đồ kinh tế - xã hội.

- Kĩ năng thu thập, thống kê các thông tinh kinh tế- xã hội mở rộng kiến thức.

- Kĩ năng vẽ biểu đồ kinh tế.

3. Thái độ:

 - Giáo dục cho học sinh có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

 - Liên hệ tình hình phát triển kinh tế ở địa phương.

4.Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, tính toán, sử dụng ngôn ngữ.

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 25/03/2017 Lượt xem 986Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lý 8 - Đặc điểm phát triển kinh tế - Xã hội các nước Châu Á", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15 /10/ 2015
 Tiết 9 ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN 
 KINH TẾ- XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á
I. Mục tiêu: Yêu cầu sau bài học, học sinh phải:
1. Kiến thức :
 Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một sồ đặc điểm phát triển kinh tế của 
các nước ở châu Á.
2. Kỹ năng :
- Phân tích các bảng số liệu bản đồ kinh tế - xã hội.
- Kĩ năng thu thập, thống kê các thông tinh kinh tế- xã hội mở rộng kiến thức.
- Kĩ năng vẽ biểu đồ kinh tế.
3. Thái độ: 
 - Giáo dục cho học sinh có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
 - Liên hệ tình hình phát triển kinh tế ở địa phương.
4.Định hướng năng lực được hình thành
- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, tính toán, sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt: Tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng bản đồ, sử dụng số liệu thống kê, sử dụng hình ảnh....
II. Chuẩn bị của thầy và trò :
 GV: Bản đồ kinh tế châu Á .
 HS: Tư liệu , phiếu học tập, SGK 
IV. Tiến trình dạy học :
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ : Chữa bài kiểm tra 1 tiết.
3. Nội dung bài mới : 
a. Đặt vấn đề: Châu Á là nơi có nhiều nền văn minh cổ xưa đã từng có nhiều mặt hàng nổi tiếng thế giới như thế nào? Ngày nay trình độ phát triển kinh tế của các quốc gia như thế nào? Những nguyên nhân nào khiến số lượng các quốc gia nghèo có nhiều tỉ lệ cao? Đó là những kiến thức chúng ta cần tìm hiểu trong bài học hôm nay.
b. Triển khai bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung 
Hoạt động 1
Hoạt động 2
Hoạt động thảo luận nhóm
Yêu cầu HS quan sát bảng 7.2 và thảo luận nhóm giải quyết các vấn đề sau :
GV: Nhận xét về mức bình quân GDP/người của một số nước châu Á.
GV: Nước nào có mức bình quân GDP cao nhất, thấp nhất. Sự chênh lệch mức bình quân GDP giữa 2 nước này gấp mấy lần.
GV: Những nước nào có mức thu nhập cao,trung bình, thấp. Nhìn chung mức thu nhập của phần lớn các nước châu Á như thế nào ?
GV cần cung cấp cho HS thông tin về đánh giá mức thu nhập qua GDP/ người 
- Mức thu nhập dưới 735 USD/ người/năm : thu nhập thấp.
- Từ 735 đến 2934 USD/ người/năm : thu nhập trung bình dưới .
- Từ 2935 đến 9075 USD/ người/năm : thu nhập trung bình trên .
- Trên 9075 USD/ người/năm : thu nhập cao.
GV: Cơ cấu GDP % của các nước có thu nhập cao khác với các nước có thu nhập thấp như thế nào ?
GV: Cơ cấu GDP % nước ta thuộc loại nào 
GV: Những quốc gia nào có tỉ lệ tăng GDP bình quân năm (%) cao hơn mức trung bình thế giới (3%), nước nào có tốc độ tăng GDP cao ( tăng GDP (%) trên mức 6% là có tốc độ tăng trưởng nhanh)
GV: Nước ta có tốc độ tăng trưởng như thế nào ?
GV: Từ bảng 7.2 rút ra kết luận gì về kinh tế –xã hội của châu Á ?
HS: Dựa vào thông tin trong mục 2 SGK cho biết:
GV: Trình độ phát triển kinh tế của phần lớn các quốc gia châu Á như thế nào ?
GV: Xu hướng phát triển kinh tế của nhiều nước châu Á là gì ?
GV tổnh hợp các vấn đề về kinh tế các quốc gia châu Á 
1. Vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á : 
(Không dạy, học sinh đọc thêm)
2. Đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội của các nước và lãnh thổ châu Á hiện nay :
- Sau chiến tranh thế giới lần 2 , nền kinh tế châu Á có nhiều chuyển biến mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhiều nước tăng.
- Song sự phát triển kinh tế giữa các nước và các vùng lãnh thổ của châu Á không đồng đều, các quốc gia nghèo khổ còn chiếm tỉ lệ cao.
4. Củng cố: (4’)
 Câu hỏi số 3 SGK trang 24
5. Dặn dò: (2’)
 - Làm các bài tập trong SGK 
 - Xem các hình 8.1 và 8.2 đồng thời trả lời các câu hỏi trong bài 8SGK/ 25
 - Thành tựu về nông nghiệp của các nước châu Á được biểu hiện như thế nào?
 - Dựa vào đâu các nước Tây Nam Á trở thành các nước có thu nhập cao? 

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_7_Dac_diem_phat_trien_kinh_te_xa_hoi_cac_nuoc_chau_A.doc