Giáo án Địa lý 8 - Tiết 6: Thực hành đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của Châu Á

I. Mục tiêu bài học : Yêu cầu sau bài học, học sinh phải:

1. Kiến thức :

 Nhận biết đặc điểm phân bố dân cư, nhận biết vị trí các thành phố lớn của châu Á .Khu vực có khí hậu gió mùa là nọi có dân cư đông, thành phố lớn tập trung ở khu vực đồng bằng, ven sông và ven biển .

2. Kĩ năng :

 - Đọc và phân tích lược đồ , bảng thống kê số liệu.

 - Xác định và nhận biết vị trí các quốc gia, các thành phố lớn ở châu Á.

3. Thái độ:

 Sự tập trung đông dân cư sẽ ảnh hưởng đến môi trường

4.Định hướng năng lực được hình thành:

- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, tính toán, sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực chuyên biệt: Tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng bản đồ, sử dụng số liệu thống kê, sử dụng hình ảnh.

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 25/03/2017 Lượt xem 703Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lý 8 - Tiết 6: Thực hành đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của Châu Á", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 20 / 09 / 2015
 Tiết 6. THỰC HÀNH ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ 
 DÂN CƯ VÀ CÁC THÀNH PHỐ LỚN CỦA CHÂU Á.
I. Mục tiêu bài học : Yêu cầu sau bài học, học sinh phải:
1. Kiến thức :
 Nhận biết đặc điểm phân bố dân cư, nhận biết vị trí các thành phố lớn của châu Á .Khu vực có khí hậu gió mùa là nọi có dân cư đông, thành phố lớn tập trung ở khu vực đồng bằng, ven sông và ven biển .
2. Kĩ năng : 
 - Đọc và phân tích lược đồ , bảng thống kê số liệu.
 - Xác định và nhận biết vị trí các quốc gia, các thành phố lớn ở châu Á.
3. Thái độ: 
 Sự tập trung đông dân cư sẽ ảnh hưởng đến môi trường
4.Định hướng năng lực được hình thành:
- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, tính toán, sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt: Tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng bản đồ, sử dụng số liệu thống kê, sử dụng hình ảnh....
II. Chuẩn bị của thầy và trò :
 GV: H 6.1 phóng to lược đồ mật độ dân số và phiếu học tập của HS.
 HS: Chuẩn bị bài trước khi đến lớp
 Phiếu yêu cầu 6.1
Mật độ dân số trung bình
Nơi phân bố
Các yếu tố ảnh hưởng
Địa hình
Khí hậu
Các yếu tố khác
Dưới 1ng/1km2
Từ 1–50 ng/1 km2
Từ 51–100 ng/1 km2
Trên 100 ng/ 1 km2
III. Tiến trình bài dạy :
1. Ổn định lớp : 
2. Kiểm tra bài cũ : (5’)
 - Đặc điểm dân cư châu Á ? thuộc những tộc nào ?
 - Trình bày các địa điểm và thời gian ra đời của các tôn giáo lớn ?
3. Nội dung bài mới :
 a. Đặt vấn đề: Là châu lục rộng lớn nhất và cũng có số dân đông nhất so với các châu lục khác, châu Á có đặc điểm phân bố dân cư như thế nào? Sự đa dạng và phức tạp của thiên nhiên có ảnh hưởng gì tới sự phân bố dân cư và đô thị ở châu Á? Đó là nội dung bài thực hành hôm nay.
b. Triển khai bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung 
Hoạt động 1: (18’)
Hoạt động nhóm
HS quan sát hình 6.1 kết hợp lược đồ hình Hình 1.2, Hình 2.1 – thảo luận theo nhóm rồi điền vào phiếu yêu cầu .
GV yêu cầu HS nhận xét :
GV Đặc điểm dân cư châu Á ?
 Giải thích nguyên nhân của hiện trạng dân cư?
HS báo cáo. GV tổng kết, chuẩn xác kiến thức .
Hoạt động 2:( 16’)
Hoạt động cá nhân 
HS đọc bảng số liệu SGK trang 19, kết hợp Hình 6.1 . HS trình bày cá nhân và cho biết :
GV Các thành phố đông dân của châu Á tập trung ở đâu? vì sao? 
GV Sự phân bố dân cư của châu Á như thế sẽ tác động như thế nào đến tự nhiên cũng như kinh tế của châu Á .
GV Tổng kết và chuẩn xác kiến thức .
1. Phân bố dân cư châu Á :
Dân cư châu Á phân bố không đều, dân cư đông tại các đồng bằng, vùng ven biển, khu vực có hoạt động gió mùa 
2. Các thành phố lớn của châu Á 
Các thành phố lớn châu Á đều phân bố tại các vùng có dân cư đông tại các miền đồng bằng, miền ven biển, ven sông 
 4. Củng cố và đánh giá : (4’)
 HS xác định tên các nước , khu vực , thành phố tập trung đông dân ?
 - Liên hệ sự phân bố dân cư ở Việt Nam ?
 - Sửa bài tập trang 18 .
 5. Dặn dò. (2’)
 - Về nhà xem lại bài học và học thuộc bài.
 - Ôn lại toàn bộ những bài đã học từ bài 1 đến bài 6 để tiết sau ôn tập chuẩn bị kiểm tra

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_6_Thuc_hanh_Doc_phan_tich_luoc_do_phan_bo_dan_cu_va_cac_thanh_pho_lon_cua_chau_A.doc