Giáo án Địa lý 8 - Tình hình phát triển kinh tế - Xã hội ở các nước Châu Á

I. Mục tiêu: Yêu cầu sau bài học, học sinh phải:

1. Kiến thức : Trình bày được tình hình phát triển kinh tế và nơi phân bố chủ yếu của:công nghiệp và nông nghiệp, dịch vụ.

2. Kỹ năng: Phân tích các bảng số liệu kinh tế, lược đồ phân bố các sản phẩm nông nghiệp, biểu đồ về cơ cấu tỉ lệ sản lượng lúa gạo.

3. Thái độ: Học sinh biết vận dụng kiến thức vào kinh tế.

4. Trọng tâm: Tình hình phát triển kinh tế và nơi phân bố chủ yếu của:công nghiệp và nông nghiệp, dịch vụ.

II. Chuẩn bị của thầy và trò :

 GV: Bản đồ kinh tế châu Á .

 HS: Tư liệu, SGK , phiếu học tập 8.1

III.Tiến trình dạy học :

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ : (5’)

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 25/03/2017 Lượt xem 1652Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lý 8 - Tình hình phát triển kinh tế - Xã hội ở các nước Châu Á", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 13/10/ 2015 
 Tiết 10 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN
 KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
I. Mục tiêu: Yêu cầu sau bài học, học sinh phải:
1. Kiến thức : Trình bày được tình hình phát triển kinh tế và nơi phân bố chủ yếu của:công nghiệp và nông nghiệp, dịch vụ.
2. Kỹ năng: Phân tích các bảng số liệu kinh tế, lược đồ phân bố các sản phẩm nông nghiệp, biểu đồ về cơ cấu tỉ lệ sản lượng lúa gạo.
3. Thái độ: Học sinh biết vận dụng kiến thức vào kinh tế.
4. Trọng tâm: Tình hình phát triển kinh tế và nơi phân bố chủ yếu của:công nghiệp và nông nghiệp, dịch vụ.
II. Chuẩn bị của thầy và trò :
 GV: Bản đồ kinh tế châu Á .
 HS: Tư liệu, SGK , phiếu học tập 8.1
III.Tiến trình dạy học :
1. Ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ : (5’)
 Vì sao hiện nay phần lờn các nước châu Á vẫn là các nước kinh tế đang phát triển ?
3. Nội dung bài mới : 
a. Đặt vấn đề: Trong mấy chục năm cuối thế kỉ XX, phần lớn các nước Châu Á đã đẩy mạnh phát triển kinh tế,vươn lên theo hướng công nghiệp hóa,hiện đại hóa. Nhìn chung, sự phát triển của các nước không đồng đều,song nhiề nước đã đạt được những thành tựu to lớn.
b. Triển khai bài mới.
Hoạt động thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1 :
Yêu cầu HS quan sát hình 8.1bổ sung kiến thức vào phiếu học tập 8.1 
Dực vào kiến thức đã bổ sung giải quyết các yêu cầu sau :
GV: Các nước thuộc khu vực khí hậu gió mùa có các loại cây trồng và vật nuôi nào ? Giải thích vì sao ở đây phát triển các loại cây trồng và vật nuôi này ?
GV: Các nước thuộc khu vực khí hậu lục địa có các loại cây trồng và vật nuôi nào ? Giải thích vì sao ở đây phát triển các loại cây trồng và vật nuôi này ?
GV: Nền kinh tế nông nghiệp châu Á phát triển ở khu vực khí hậu nào ? Giải thích.
Hoạt động 2 :
Hoạt động nhóm 
Yêu cầu quan sát hình 8.2 nhận xét các vấn đề sau :
GV: Sản lượng lúa nước được trồng ở châu Á chiếm tỉ lệ bao nhiêu % của sản lượng lúa nước toàn thế giới.
 Những quốc gia nào ở châu Á trồng nhiều lúa nước ? Giải thích vì sao ?
(hướng dẫn HS xem lại hình 8.1 và xem thông tin trong sách GK để giải thích )
Hoạt động 3 :
Dựa vào bảng số liệu 8.1 trong sách giáo khoa, cho biết :
GV: Những quốc gia nào có sản lượng khai thác than, dầu mỏ nhiều nhất 
GV: Những quốc gia nào sử dụng các sản phẩm khai thác chủ yếu để xuất khẩu ?
HS ( nước có sản lượng khai thác lớn hơn gấp nhiều lần sản lượng tiêu dùng ).
GV: Kết hợp xem bảng số liệu 7.2 cho biết quốc gia nào có thu nhập GDP cao nhờ khai thác tài nguyên để xuất khẩu ?
GV: Dựa vào thông tin trong sách giáo khoa kể tên một số ngành công nghiệp phát triển ở Châu Á?
Yêu cầu xem bảng 7.2 nhận xét :
GV: Tỉ trọng gí trị dịch vụ trong cơ cấu GDP của hàn Quốc và Nhật bản?
GV: Những nước có mức thu nhập caocó tỉ trọng % trong cơ cấu GDP (%)như thế nào ?
1. Nông nghiệp :(11’)
- Nền kinh tế nhiều nước châu Á chủ yếu vẩn dựa vào nông nghiệp .
Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu Á không đồng đểu:
- Có hai khu vực có cây trồng và vật nuôi khác nhau: khu vực khí hậu gió mùa với nông nghiệp phát triển mạnh mẻ, và khu vực khí hậu lục địa nông nghiệp chậm phát triển.
- Sản xuất lương thực chủ yếu là lúa nước ở nhiều nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, 
Việt nam đã đạt nhiểu kết qủa vượt bậc.
2. Công nghiệp : (12’)
Công nghiệp khai khoáng phát triển ở nhiều nước khác nhau tạo nguồn nguyên liệu, nhiên liệu cho sản xuất trong nước và nguồn hàng xuất khẩu 
Công nghiệp phát triển không đồng đều ở các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po là các nước công nghiệp có trình độ phát triển cao.
3. Dịch vụ : (10’)
Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po là những nước có dịch vụ phát triển cao .
4. Củng cố.(4’)
- Những thành tựu về nông nghiệp của các nước Châu Á được biểu hiện như thế nào?
- Dựa vào nguồn tài nguyên nào mà một số nước Tây Nam Á lại trở thành những nước có thu nhập cao?
5. Dặn dò.(2’)
- Làm bài tập số 3 trang 28 sách giáo khoa .
- Xem trước hình 9.1 và bổ sung kiến thức vào phiếu học tập 9.1
Yếu tố
Đặc điểm
Vị trí 
Địa hình 
Khí hậu
Sông ngòi
Cảnh quan 

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_8_Tinh_hinh_phat_trien_kinh_te_xa_hoi_o_cac_nuoc_chau_A.doc