Giáo án Địa lý 8 - Trường THCS Liêng Trang - Tiết 1 - Bài 1: Vị trí địa lí - Địa hình - Khoáng sản

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua bài học, HS phải:

1. Kiến thức:

- Biết được vị trí địa lí, giới hạn của châu Á trên bản đồ.

- Trình bày đặc điểm về kích thước lãnh thổ châu Á .

 - Trình bày đặc điểm địa hình, khoáng sản của châu Á

2. Kỹ năng: Đọc bản đồ tự nhiên châu Á để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên châu Á.

3. Thái độ: HS có ý thức học tập, tìm hiểu thiên nhiên châu Á

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ,

- Năng lực chuyên biệt: sử dụng bản đồ, sử dụng hình vẽ, tranh ảnh

 

docx 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 24/03/2017 Lượt xem 1276Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lý 8 - Trường THCS Liêng Trang - Tiết 1 - Bài 1: Vị trí địa lí - Địa hình - Khoáng sản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1 Ngày soạn :21/08/2015
Tiết 1 Ngày dạy : 24/08/2015
Phần I:
THIÊN NHIÊN - CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC (Tiếp theo)
Chương XI: CHÂU Á
 Bài 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ - ĐỊA HÌNH - KHOÁNG SẢN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua bài học, HS phải:
1. Kiến thức: 
- Biết được vị trí địa lí, giới hạn của châu Á trên bản đồ.
- Trình bày đặc điểm về kích thước lãnh thổ châu Á .
 - Trình bày đặc điểm địa hình, khoáng sản của châu Á 
2. Kỹ năng: Đọc bản đồ tự nhiên châu Á để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên châu Á.
3. Thái độ: HS có ý thức học tập, tìm hiểu thiên nhiên châu Á
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, 
- Năng lực chuyên biệt: sử dụng bản đồ, sử dụng hình vẽ, tranh ảnh
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Bản đồ tự nhiên châu Á 
- Các tranh ảnh núi non, đồng bằng của châu Á.
2. Chuẩn bị của học sinh:
Chuẩn bị đồ dùng học tập và sgk.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Ổn định lớp: (1 phút) Kiểm tra vệ sinh lớp
 Sĩ số 8A1 8A2. 8A38A4 
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Tiến trình bài học :
 Khởi động: Châu Á là châu lục rộng lớn nhất, có điều kiện tự nhiên phức tạp và đa dạng nhất. Tính phức tạp, đa dạng đó được thể hiện trước hết qua cấu tạo địa hình và sự phân bố khoáng sản. Chúng ta tìm hiểu trong bài hôm nay.
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Biết được vị trí địa lí, giới hạn và trình bày được đặc điểm về kích thước của châu Á (17 phút)
*Phương pháp dạy học: Đàm thoại, diễn giảng, giải quyết vấn đề, pp sử dụng bản đồ, tự học,
* Kỹ thuật dạy học: KT đặt câu hỏi, KT học tập 
* Bước 1:
Dựa vào H1.1 + H1.2 và thông tin sgk hãy:
- Châu Á là một bộ phận của lục địa nào?
( Gọi HS yếu dựa vào nội dung SGK trả lời)
- Xác định điểm cực Bắc và cực Nam phần đất liền của châu Á trên những vĩ độ địa lí nào?
- Châu Á tiếp giáp những châu lục, đại dương nào?
- Chiều dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam, chiều rộng từ Tây sang Đông của châu Á là bao nhiêu km?
- Qua đó rút ra nhận xét về đặc điểm vị trí, giới hạn, diện tích lãnh thổ Châu Á?
( Gọi HS yếu dựa vào nội dung SGK trả lời)
*Bước 2:
- HS trả lời từng câu hỏi - Nhận xét
- GV chuẩn xác kiến thức.
Hoạt động 2: Trình bày được đặc điểm về địa hình và khoáng sản của châu Á (20 phút)
*Phương pháp dạy học: Đàm thoại, diễn giảng, giải quyết vấn đề, pp sử dụng bản đồ, thảo luận, tự học,
* Kỹ thuật dạy học: KT đặt câu hỏi, KT học tập *Bước 1:
- GV chia lớp làm 4 nhóm: Dựa vào H1.2 
- Nhóm 1+ 3: Xác định vị trí, đọc tên các dãy núi và sơn nguyên chính của châu Á? Xác định hướng của các dãy núi và nơi phân bố chúng?
- Nhóm 2+ 4: Xác định vị trí, đọc tên các đồng bằng lớn của châu Á? Nêu rõ nơi phân bố các đồng bằng?
*Bước 2:
- Đại diện các nhóm HS báo cáo chỉ trên bản đồ.
- Các nhóm khác đối chiếu với kết quả của nhóm mình, nhận xét, bổ sung. GV chuẩn kiến thức.
 - Nhận xét đặc điểm chung về địa hình châu Á?
*Bước 3:
- Gv cho HS làm việc theo bàn
- Dựa vào H1.2 sgk: Hãy xác định các khoáng sản chủ yếu của châu Á? (chỉ trên bản đồ)
- Nhận xét về tài nguyên khoáng sản của châu Á?
( Gọi HS yếu dựa vào nội dung SGK trả lời)
- Hs trả lời
- GV chuẩn xác kiến thức, nhấn mạnh thêm về nguồn tài nguyên dầu mỏ.
- Liên hệ VN là nước nhiều khoáng sản.
1.Vị trí địa lí và kích thước của châu lục:
a. Vị trí, giới hạn:
- Ở nửa cầu Bắc, là 1 bộ phận của lục địa Á - Âu
- Lãnh thổ trải rộng từ vùng Xích đạo đến vùng cực Bắc. 
b. Kích thước:
- Có diện tích lớn nhất thế giới: 41,5 triệu km2 (kể cả đảo tới 44,4 triệu km2) 
2. Đặc điểm địa hình và khoáng sản:
a. Địa hình: 
- Có nhiều dãy núi chạy theo hai hướng chính Đông - Tây và Bắc - Nam, sơn nguyên cao, đồ sộ, tập trung ở trung tâm.
- Nhiều đồng bằng rộng.
=> Địa hình bị chia cắt phức tạp 
b. Khoáng sản:
Phong phú và có trữ lượng lớn, tiêu biểu là dầu mỏ, khí đốt, than, kim loại màu,
IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
 1. Tổng kết: (5 phút)
- Nêu đặc điểm về vị trí, kích thước của lãnh thổ châu Á 
- Học sinh lên xác định các dãy núi lớn, đồng bằng lớn, khoáng sản trên bản đồ tự nhiên châu Á.
2. Hướng dẫn học tập: (2 phút)
- Trả lời câu hỏi và làm bài tập sgk/6
- Nghiên cứu bài 2: Khí hậu châu Á
Châu Á có những đới khí hậu, kiểu khí hậu nào? Giải thích tại sao?
V. PHỤ LỤC:
VI. RÚT KINH NGHIỆM:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxdia_8tuan_1tiet_1.docx